ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ


ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ
(րչի, չաց.) NBH 1-0901 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c ա. φωτιστήρ, φωστήρ, φωταγωγός, -ών , ἑπιφαύσκων iluminator, illustrans եւն. Լուսաւորօղ. լուսատու. որ լուսաւորէ զգալի կամ իմանալի լուով. ուսուցիչ լուսաւոր վարդապետութիւն, պայծառացուցիչ. դարձուցիչ ʼի խաւարէ ʼի լոյս. կրթօղ ʼի հաւատս, եւմկրտօղ եւ ծնօղ յորդիս լուսոյ: Քանզի ասի զլուսաւորաց երկնից. *Կամ թէ ո՞չ տեսանիցեմք զարեգակն լուսաւորիչ՝ նուաղեալ. Յոբ. ՟Լ՟Ա. 26: Զաստուածոյ. եւ զբանէն աստուծոյ: *ընկալան զլուսաւորիչ հուր կենդանութեան, այսինքն զբանն աստուածոյ: ինքն սրբութիւն սրբոց՝ լուսաւորիչ է բանական բնութեանս միշտ. Ագաթ.: Յճխ. ՟Ա: Զաստուածածնէ. *Լուսանըկար ծընօղ անմահին լուսաւորիչ ազգիս մարդկային. Գանձ.: Զհրեշտակաց. *Զայս ուսանէր աստուածաբանն (եսայի) ʼի լուսաւորչէն իւրմէ հրեշտակէ: Գերազարդիցն նոցա հանճարոց մեք անգիտանամք, եւ յաւէտ զի զնոցայսն ա՛յլ լուսաւորչի եւ զգացուցչի եմք կարօտ. Դիոն. երկն.: Զքահանայից, եւ զվարդապետաց. *Լուսաւորիչքն՝ վերագոյն վարդապետութեամբ, որպէս քահանայք, եւ սարկաւագունք. Մաքս. ի դիոն.: *Պայծառացան այսօր սուրբ եկեղեցիք լուսաւորչօք կենդանեօք: Որ երկոքումբք սուրբ լուսաւորչօք տանն թորգոմայ. Շար.: *Լուսաւորիչքն աշխարհի եւ առաջնորդքն եկեղեցւոյ քահանայապետք սուրբք գրով աւանդեցին, Վրք. հց. ՟Ա: Առաւել զառաքելոց. եւ առանձինն զպետրոսէ՝ եւ պօղոսէ որպէս զերկուց լուսաւորաց յերկինս. *Զլուսաւորչացն երկնայնոց. Նար. առաք.: *Լուսաւորիչք տիեզերաց: Որ երկոքումբք ընտրելովք՝ լուսաւորչօքն աշխարհի. Շար.: Եւ սեպհականեալ կոչմամբ՝ զսրբոյն գրիգորէ, որ լուսաւորեաց զհայաստանեալքս առ հասարակ. *Լուսաւորիչին մերոյ: Զիմ լուսաւորիչն. Խոր. ՟Բ. 65. 89. եւ ամենայն գիրս մեր. եւ Շար. եւայլն: Որպէս եւ Սիկիլիացիք լուսաւորիչ իւրեանց գիտեն զսուրբն բագարատ: Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Gregory the Illuminator — Infobox Saint name=Saint Gregory the Illuminator hy. Գրիգոր Լուսաւորիչ he. Γρηγόριος Φωστήρ birth date= circa 257 death date= circa 331 feast day= Armenian Christian June 9; Eastern Orthodox and Roman Catholic, September 30 venerated in=Roman… …   Wikipedia

  • Gregoire Ier l'Illuminateur — Grégoire Ier l Illuminateur Grégoire Ier l Illuminateur Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչ …   Wikipédia en Français

  • Grégoire Ier l'Illuminateur — Գրիգոր Ա Լուսաւորիչ …   Wikipédia en Français

  • Grégoire l'Illuminateur — Grégoire Ier l Illuminateur Grégoire Ier l Illuminateur Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչ …   Wikipédia en Français

  • Saint Grégoire illuminateur — Grégoire Ier l Illuminateur Grégoire Ier l Illuminateur Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչ …   Wikipédia en Français

  • Saint Grégoire l'Illuminateur — Grégoire Ier l Illuminateur Grégoire Ier l Illuminateur Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչ …   Wikipédia en Français

  • Cathédrale Saint-Grégoire-l'Illuminateur d'Erevan — Vue depuis l ouest. Présentation Nom local Սուրբ Գրիգոր Լուսաւո …   Wikipédia en Français

  • ԼՈՒՍԱՑՈՒՑԻՉ — ( ) NBH 1 0900 Chronological Sequence: Unknown date ա. φωτιστικός illuminans. Լուսաւորիչ, լուսատու. յն. լուսաւորական, իբր կարօղ լուսաւորել. *Լուսաւորիչ ակն է ամենայն խորհրդոց՝ հաւատք. Կոչ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • St. Gregory the Illuminator's Church, Baku — For other uses, see St. Gregory the Illuminator s Church (disambiguation). Saint Gregory the Illuminator Cathedral Bakı Erməni Kilsəsi Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի The former cathedral in July 2008 …   Wikipedia

  • Gregor Illuminator — Gregor der Erleuchter Gregor der E …   Deutsch Wikipedia