ԼՑՈՒՑԱՆԵՄ

ԼՑՈՒՑԱՆԵՄ
(լցուցի, լցո՛.) NBH 1-0908 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ն. πληρόω, ἑμπλήθω impleo χορτάζω saturo եւն. Լնուլ, լի առնել. Ճոխացուցանել. լեցընել. ... *Զգանձս նոցա լցուցից բարութեամբ. Առակ. ՟Ը. 21: *Բաժանեցից զանարն, եւ լցուցից ʼի նոցանէ զանձն իմ. Ել. ՟Ժ՟Ե. 9: *Լցուցանէ զամենեսեան պարգեւօք. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Ա: *Լցո՛ եւ զմեզ հոգւովդ քով սրբով. Ժմ.: *Զբանս հաւանականս ʼի սակս իմ ասելով լցին զականջս ձեր (չարախօսութեամբ). Պղատ. սոկր.: Եւ Յագեցուցանել. կշտացնել. ... *Բանաս զձեռն քո, եւ լցուցանես զամենեսեան: Պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց զքեզ: Զաղքատս սորա լցուցից հազիւ: Զամենայն անձն քաղցեալ լցոյց բարութեամբ. եւայլն: *Լցուցեր զքաղցեալն հացիւ. Մանդ. ՟Ժ՟Ա: *Եղիշայ լցոյց ʼի փոքր մի հացէ զհարիւր այր միայն, եւ փրկիչն մեր լցոյց ʼի սակաւ հացէ զհինգ հազար այր. Մծբ. ՟Զ: *Կերակրովք եւ ըմպելեօք զկարօտն լցուցանես. Խոսր.: *Լցուսցենզպասքումն ծարաւոյ իւրեանց. Լմբ. սղ.: Եւ կատարել լիով. ... *Լըցուցէ տէր զամենայն խնդրուածս քո. Սղ. ՟Ժ՟Թ. 7: *Զփափագսն հարեալ լցուցանել: Լցուցանել զփափագդ քո. Ագաթ.: Խոր. ՟Գ. 53: *որ լցուցանել (կամ լցեր) զամենայն հաղրական տնօրէնութիւնս. Պտրգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»