ԽՍՏԱԳՈՅՆ

ԽՍՏԱԳՈՅՆ
(գունի, ից.) NBH 1-0987 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. σκληρότερος durior. Առաւել կամ կարի խիստ՝ ըստ ամենայն առման. որպէս սաստկագոյն. կարծրագոյն. պնդագոյն. ծանրագոյն. ուժգին. բուռն. անգութ. անագորոյն. ... *Որդիք շարուհեայ խստագոյն քան զիս են. ՟Բ. Թագ. ՟Գ. 39: *Տկարն նախանձեցաւ ընդ նմա, զի խստագոյն էր քան զնա. Եփր. ծն.: *Խստագոյն անդաստան, կամ տեղի ձեռաց. մասունք. հողմ. դեղ. խիթք. ջերմն. հիւանդութիւն. խարան. տրտմութիւն. կշտամբութիւն. աղաղակ: Քան զհուր խստոյն: Քան զգազանս խստագոյն: Խստագոյն բռնաւոր. Պիտ.: Ոսկ. յհ. ստէպ: Կոչ. ՟Է: Վրք. հց.: ՃՃ.: Շ. ընդհանր.: Նոննոս.: *Բազում անգամ երթեալք եկեալք պատգամաւորք՝ բազում խստագոյն քան զխստագոյն բանս կսկծանաց առ միմեանս յղէին. Բուզ. ՟Դ. 24: մ. Եւ մ. σκληρότερον, σκληρά, σκληρῶς, ἁποτόμως durius, dure, rigidius եւն. Առաւել կամ կարի խստաբար, խստիւ. սաստկութեամբ, անխնայ. ... *Խստագոյնս խօսել, կամ պատուհասել, կշտամբել, յանդիմանել. Ծն. ՟Խ՟Բ. 7. 30: ՟Գ. Մակ. ՟Է. 4: Տիտ. ՟Ա. 14: Եղիշ. ՟Ը: Յճխ. ՟Ժ: *Յոյժ խստագոյնս պահէին ʼի ջերմոջ աշխարհինʼʼ. այսինքն խիստ նեղութեամբ. Եղիշ. ՟Ը: *Խստագոյն իմն (այսինքն դժկամակութեամբ) ընկալան (զբանն) ... Դարձեալ որ նոցա խստագոյն (այսինքն ծանր) էր, զայն ասէ. Կոչ. ՟Ժ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԽՍՏԱԳՈՅՆ" в других словарях:

  • ԲՌՆԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 2 1048 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ինչ բուռն ուժով գործի. դժուարն ի գործել. խիստ եւ կարծր. որ դժուար կրբանուի, կիւճ իշլէնիր. *Յարիցէ խստագոյն թագաւոր՝ որպէս զերկաթ եւ պղինձ բռնագործ առ որս գործենն զնոսա. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՐՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 518 Chronological Sequence: Early classical ա. σκληρότερος durior, rigidior Առաւել կամ կարի բիրտ. խստագոյն. կարծրագոյն. *Ոչ ʼի սկզբանն կոչեաց զնա, մինչդեռ տակաւին բրտագոյն էր. Ոսկ. մ. ՟Բ. 5 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՉԵՄ — (եցի.) NBH 1 0572 Chronological Sequence: 11c չ. βοάω, ἁναβοάω, κράζω, κραυγάζω , ἁνακράζω clamo, exclamor, vociferor, ἡχέω sono, κωκύω ejulo եւն. Սաստիկ կոչել. կարդալ. աղաղակել. հնչել. բողոքել. խրախուսել. ձայն արձակել. ճչալ. մռնչել. եւ Խոխոջել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԺԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c ա. ԴԱԺԱՆԱԳՈՅՆ որ եւ ԴԱՐԺԱՆԱԳՈՅՆ. πικρότερος, χαλεπώτερος acerbior Առաւել դաժան. դժնդակագոյն. դառնագոյն. խստագոյն. *Դառն մահ մանկտւոյն, որ քան զամենայն մահ դաժանագոյն էր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՆԴԱԿԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0614 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 14c ա. ἁργαλεώτερος, δυδυχέστερος, δεινότερος, χαλεπότερος, τατος molestior, pejor, pejus, gravissimus; miserior, ius Առաւել կամ կարի դժնդակ. վատթարագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՆԵԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0615 Chronological Sequence: 5c, 11c ա. ԴԺՆԷԱԳՈՅՆ կամ ԴԺՆԵԱԳՈՅՆ. Առաւել կամ կարի դժնեայ. դառնագոյն. խստագոյն. *Արծաթսիրութիւն ... յոյժ լինի դժնէագոյն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 22: *Դեղօք դժնեագունիւք բժշկութեանն անսալ. Բրս. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՆԷԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0615 Chronological Sequence: 5c, 11c ա. ԴԺՆԷԱԳՈՅՆ կամ ԴԺՆԵԱԳՈՅՆ. Առաւել կամ կարի դժնեայ. դառնագոյն. խստագոյն. *Արծաթսիրութիւն ... յոյժ լինի դժնէագոյն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 22: *Դեղօք դժնեագունիւք բժշկութեանն անսալ. Բրս. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0617 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c, 14c ա. χαλεπώτερος difficilior, gravior Առաւել կամ կարի դժուարին. եւ Դժնդակագոյն. խստագոյն. *Յորս (ի վարժս մարտից) ինչ չիք դժուարագոյն ուսանել քան զկարգս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՄՌՆԻՏԵԱՆ — ( ) NBH 1 0739 Chronological Sequence: 13c ԶՄՌՆԻՏԵԱՆ ՔԱՐ. որպէս յն. σμυρίτης λίθος smyris. թ. զմբարա. Կարծրանիւթ քար իբր գայլախազ՝ մաշիչ եւ ականց. *Ասէ զկապ եւ զյօդ նորա քար զմռնիտեան, զի քարդ այդ խստագոյն է քան զամենայն քար. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԾՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 1070 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c ա.մ. Առաւել կամ յոյժ կարծր. խստագոյն. պնդագոյն. տոկուն. ամուր. զօրագոյն ... *Կարծրագոյն վէմ, կամ արջառաջիլʼʼ կամ դեղ. Խոսր.: ՃՃ.: *Կարծրագոյն նշան (կնիք). Ածաբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»