ԾԱԾԿՈՑ

ԾԱԾԿՈՑ
(ի, աց.) NBH 1-1000 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 14c գ. Ծածկոյթ. ծածկարան. քօղ. եւ Հովանի. ... *ձորձովն՝ զոր արկին զերեսօք նորա, զծածկոց սրտից մերոց վերացոյց: Փառաւորեցար իբրեւ զմովսէս, ընկալ ծածկոց իբրեւ զնա. Բրսղ. մրկ.: *Ետուն ʼի նա այծենի ծածկոց: Նա զայծենի ծածկոցն ծալեաց, եւ ձգեաց ʼի վերայ վիշապին. Հ=Յ. յունիս. ՟Ժ՟Գ.: *Զայս հովանիս եւ ծածկոցս. Մաշտ. ջահկ.: *Բարեկամ հաւատարիմ՝ ծածկոց զօրաւոր եւ ամրացեալ թագաւորութիւն. Ոսկ. ՟ա. թես.: ԾԱԾԿՈՑ. Որպէս ռմկ. ծածք. այսինքն Յարկք տանն. *Ծխեսցի հուր բազում ʼի տանն, եւ ելանիցէ հասանիցէ ծուխն մինչեւ ʼի նա ʼի ծածկոց առաստաղացն. Եփր. աւետար. ըստ Լմբ.: (կամ ըստ այլ ձ. ʼի ծակուց:) ԾԱԾԿՈՑ (2-1055) իբր Առագաստ. վարագոյր. *Դիւրաւ առնոյր զծածկոց երեսաց կտակարանացն աստուծոյ. Ուռհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԾԱԾԿՈՑ" в других словарях:

  • ԱՅԾԵՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0090 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա.գ. Տ. ԱՅԾԵԱՅ. αἵγειος caprinus *Մորթովք այծենեօք. Եբր. ՟Ժ՟Ա. 37. որ գրի եւ այծենւովք: *Ասր եւ այծենի խառնեալ. ՃՃ.: *Բերցեն նմա այծենի եւ վուշ. Վրք. հց. ԻԶ: *Այծենի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Իբր Արկանօղ, արկօղ. որ արկանէ. *Յորժամ բանսարկուն հրամայիցէ արկանել ʼի հնոց աղքատութեանն, մի՛ յարկանելեաց, այլ յարկելոցն լինիջիր. Ոսկ. մ. ՟Ա 4: *Գովէ զարկանելեացն (ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԷԺ — ( ) NBH 1 487 Chronological Sequence: Unknown date ԲԷԺ կամ ՎԷԺ. (յորմէ Վիժակ.) Վարագոյր մեծ, կամ ծածկոց կտաւի: ... *Բէժ կտաւի զմեծ խորանաւն: Կամէին հարկանել զբէժն (կամ զվէժն) եւ զխորանն. Ճ. ՟Ա. եւ Ճ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԼՇԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 492 Chronological Sequence: Early classical, 18c գ. Բառ անյայտ, որպէս յն. φιάλα թերեւս տառադարձութեամբ իւրիք, որպէս Տաշտ, եւ այլ ինչ նման նմին. եւ կամ փոխան այլոց բառից՝ ըստ այլ ինչ նման. եւ կամ փոխան այլոց բառից՝ ըստ այլեւայլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԼՈՎԻ — ( ) NBH 1 0999 Chronological Sequence: 13c մ. Ծալեալ, կամ ծալածոյ գոլով. ծալս ունելով. *Առաքեցի ոսկի ծածկոց ծալովի. Թղթ. դաշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԾԿԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1000 Chronological Sequence: 10c գ. որ եւ ասի Ծածկելիք. ծածկոց. ծածկոյթ. վրայ առնելու կամ դնելու բան. որպէս զգեստ. փռոց. ... *անճառ խոնարհութեամբ մարմնազգեցին ծածկարանաւ. Անան. եկեղ.: *Մաքրեսցե՛ս ʼի հաղբից զծածկարան անկողնոյս. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԾԿԻՉ — ( ) NBH 1 1000 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. καλύπτηρ operimentum. Որ ծածկէ. ծածկոց. նուարտան. եւ Խուփ. ... *Արար փեղկս մազեղէնս՝ ծածկիչս խորանին. Ել. ՟Լ՟Զ. 14: *Զտաշտսն, եւ զծածկիչսն, եւ զամենայն սպաս սեղանոյն. Թուոց. ՟Դ. 14 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԾԿՈՅԹ — (կութի, ից.) NBH 1 1000 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ἁποκρυφή, ἁποκρυφηδόν, σκέπασις, σκέπασμα, σκηνή absconsio, obumbratio, operimentum. Ի վերացելն՝ Ծածկութիւն. ծածկումն. պատումն. հուանաւորութիւն. եւ Գաղանիք. *Եդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱՐՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0450 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. κάλυμμα, καλύπτηρ, κατακάλυμμα , περίθεμα, σκέπη operimentum, tegumentum, tegmen, sepimentum, obductio. Ծածկոյթ. օթոց. շուք. հովանի վրանաձեւ. գօտի. կամար. փեղկ. պատիչ. ծածկոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱԳՈՅՐ — (գուրի, րաց.) NBH 2 0468 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ՇԱՐԱԳՈՅՐ գրի եւ որպէս ռմկ. ՇԱՐԳՈՅՐ. Շար, որպէս վարագոյր, կամ շարիւ ագուցեալ պատիչ. վառ. քօղ. ծածկոյթ եւ կողք որպէս պատեան՝ կամ տուփ գրոց. ծածկոց. գրքի կողքը՝ երեսը, շապիկը.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»