ԿԱՐԳԱՒՈՐ

ԿԱՐԳԱՒՈՐ
(ի, աց.) NBH 1-1066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c, 14c ա. τεταγμένος, εὕτακτος ordinatus, moderatus ἁκόλουθος, -ων, -ον consequens, consentaneus, conveniens. Ուր գոյ կարգ. կարգաւորեալ. բարեկարգ. բարեվայելուչ. պատշաճաւոր. յանկաւոր. դիպող. ... *Հաստատուն եւ կարգաւոր շարժութեամբք վարելով. Արիստ. առաք.: *Որք կարգաւորքն են ʼի վարս իւրեանց, սոքա երանեսցին. Յճխ. ՟Ժ: *Զամենեսեան կարգաւորս առնէ խաղաղութիւն եւ սրբութիւն. Ոսկ. եբր.: *Կարգաւոր բան, կամ օրէնք, ճանապարհ, մահ, քննութիւն, շարադրութիւն. Լմբ. սղ. ժղ. պտրգ: Տօնակ.: Պիտ.: Երզն. մտթ.: *Զայս ամենայն յայսպիսիս պահել կարգաւո՛ր կարծեմ: Կարգաւոր վարկայ երկրորդել: Զոր կարգաւոր համարեցայ ըստ կարի խուզողութեամբ եւս փեռեկել. Բրս. հց.: Պիտ.: Լմբ. պտրգ.: *Կարգաւոր ուրեմն (է) եւ ըստ մտացն գօրծակցութեան զհրամայեալս լսելʼʼ. այսինքն ʼի դէպ է ըստ կարգի. յն. մնայ. Բրս. հայեաց.: *Ի տեղիս տեղիս աւազանս կարգաւոր ոչ ունին. Կանոն.: գ. ԿԱՐԳԱՒՈՐ. գ. Ունող զկարգ եկեղեցական. քահանայ. *Որք են կարգաւորք ʼի չարախօսաացն, ըստ կանոնաց լուծցին ʼի կարգաց. Ճ. ՟Ա.: *Կարգաւորք եւ քարոզք (բանին): Աշխարհական ժողովուրդք, կամ կարգաւորք: Երզն. մտթ.: *Որ չվայելէ քրիստոնէի, թո՛ղ թէ գիտուն կարգաւորի. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԿԱՐԳԱՒՈՐ" в других словарях:

  • ԱՄԵՆԱՅԱՐԴԱՐ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա. Ուր իցէ ամենայնիւ բարեկարգ յարդարումն. բարեձեւ. կարգաւոր. օրինած, ըռինտ. ... *Ամենեքին ամենայարդար իմաստութեամբ Արարչին կան յիւրաքանչիւր սահմանի. Վեցօր. ՟Է: *Ախորժակաց հոգւոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԱՒԵԼ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: 5c, 6c ա. Ոչ առաւելեալ քան զչափն. կարգաւոր եւ չափաւոր. *Սակաւապիտութիւն, դիւրութիւն, եւ անառաւել առաքինութիւն (աշխատութեան). Փիլ. ել. ՟Ա. 6: *Երեք ոստքն՝ անառաւել միաթիւք պտղովք. Տեսիլ սհկ. ի ճ. (ըստ Փարպ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁγνοῶν ignorans Ոչ ճանաչօղ. չեւեւս ծանօթ. անգէտ. անտեղեակ. չճանչցօղ: Ուստի ԱՆԾԱՆՕԹ ԼԻՆԵԼ, անգիտանալ. ἁγνοέω ignoro *Սամուէլ նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՓՈԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. τὸ ἁσύγχυτον, ἁσύμφυρτον Անխառնակութիւն. զանազանութիւն անշփոթ. *Ցուցանելով զաստուածայնոցն ներգործութեանցն կարգաւորութիւն եւ անշփոթութիւն. Դիոն. եկեղ. ՟Է: *Վասն զանշփոթութիւնն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՃ — ( ) NBH 1 0217 Chronological Sequence: 8c, 11c ա.մ. Ուր չիք ոճ կարգաւոր. անկարգ. անյարմար. անշուք. ... *Անոճ իմն կակազէ: Անյարմար եւ անոճ բանից. Խոր. ՟Ա. 21. 31: *Այս դիոնեսիոս թրակացի գտեալ զգիրս զայս, անոճ եւ անյարմար կարգեալ. Մագ. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱՅԹԱՔՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0234 Chronological Sequence: 5c, 8c գ. Անսայթաքն գոլ. անվրիպութիւն. կարգաւոր ընթացք. *Փոխատրելով զհայերէն աթութայսն ըստ անսայթաքութեան սիղոբայիցն հելլենացւոց. Խոր. ՟Գ. 53: Փարպ.: (ուր ասորին, արաբ. եբր. պրս. առ ʼի չգոյէ ձայնաւորի՝ չեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: 8c, 13c, 14c ա. Ունօղ զաստիճան եկեղեցական. ժառանգաւոր. կղերիկոս. կարգաւոր. *Նշխար կազմի աստիճանաւորաց ձեռօք. Վրդն. յաւետար.: *Դնէ զյովհաննէս մկրտիչ ʼի դէմս ամենայն աստիճանաւորաց. Բրսղ. մրկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՍԱԿԱՐԳ — (ի.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Դաս կարգաւոր. կարգ. որ եւ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ. ... *Ոմանք ի դասակարգէ եկեղեցւոյ: Ի դասակարգէ քաջոյ. Ճ. ՟Ա.: Նար. խչ.: *Ի դասակարգէ աբիայ. Ղկ. ՟Ա. 5. իմա՛ զօր ըստ օրէ պաշտօնն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՍԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0599 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ունօղ զդաս կարգաւոր. *Իննեակ դասաւոր (հրեշտակք). Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»