ԿՌՈՒԻՄ

ԿՌՈՒԻՄ
(ուեցայ.) NBH 1-1128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. μάχομαι, πολεμέω pugno, contendo, certo, belligero, praelior եւ παλαίω , ἑμπαλαίω, προσπαλαίω luctor, eluctor, colluctor. Ի կռիւ մտանել. մաքառիլ. կարգել. վիճել. եւ Մարտնչել. պատերազմիլ. եւ Գօտեմարտիլ. կռուիլ, կռուըտիլ, ծեծկուիլ, զարնուիլ. ... *Կռուեցան կամ կռուեսցին կամ կռուիցին երկու արք: Մի՛ կռուօ՛ղ: Կռուեցան ընդ միմեանս թագաւորքն: Յովաթամ կռուեցաւ ընդ արքայի որդւոց ամոնայ: Դարանակալքն կռուէին ʼի տեղւոջէ իւրեանց: Տէր աստուած իսրայէլի համագունդ կռուէր ընդ իսրայէլի: Եթէ կարասցէ կռուիլ ընդ իս: Ընդարմացոյց զամոլաջիլ զըստին յակոբայ ʼի կռուելն իւրում ընդ նմա. եւայլն: *Խորհրդովք մերովք մարտնչի եւ կռուի ընդ մեզ. Խոսր.: *Ընդ կամացս որսոյ իբր ընդ դարանակալի մահու կռուեցայ. Նար. ՟Կ՟Է: *Գնալ ʼի յանապատ, եւ կռուիլ ընդ ախոյեանին. Շ. մտթ.: *Կռուեցայ ընդ ախտսն. Վանակ. յոբ.: *Կռուօղ եւ աւազակաբարոյ լինելոց էր զաւակ նորա. Կիւրղ. ծն.: դիմազ. ԿՌՈՒԻ եցաւ. դիմազ. κολλάομαι, προσκολλάομαι agglutinor, adhaereo ἑρείδομαι firmor, fulcior, inniteo, figor. Կառչել. կուռ եւ սերտ կռուան գտանել. մածանիլ. շփիլ. շաղիլ. յարիլ. միանալ. հաստատիլ. պնդիլ. փակչիլ, կպչիլ. ... *Մի՛ կռուիցի ʼի ձեռին քում ʼի նզովից նորա: Զփոշիս՝ որ կռուեալ է ʼի քաղաքէ ձերմէ յոտս մեր: Սարդ կռուեալ է: ի քաղաքէ ձերմէ յոտս մեր: Սարդ կռուեալ ձեռօք յորմն. Օր. ՟Ժ՟Գ. 17: Ղկ. ՟Ժ. 11: Առակ. լ. 28: *Փոշին որ ʼի ճանապարհէն կռուեցաւ ʼի նոսա. Եփր. համաբ.: *Որթն իբրեւ տնկի, ոչ եթէ յարմտիս նորա երթան բրել տեսանել եթէ գուցէ կռուեալ եւ կցեալ իցէ. Եփր. աւետար.: *Ժանգ՝ որ կռուի յերկաթ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 29: *Ի ցօղոյ անկեալ զխոտով կռուի. Խոր. աշխարհ.: *0՛ծ իւղովն քրիստոսի, զի մի՛ կռուեսցի (ʼի) քեզ ձեռք ախոյանին. Եղիշ. խրատ.: *Զի մի՛ կռուիցին կամ զետեղիլ ʼի նմա ոտք թագաւորին բնակութեամբ. Յհ. կթ.: *Զաղտեղութիւն մեղաց, որ կռուեալ էր ʼի բնութիւնս մեր, եւ ʼի նմին միացեալ, ոչ զօրէն փոշւոյ, այլ կպրաձիւթոյ. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Պանիրն ʼի բերանն աճէ եւ կռուի. Կանոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԿՌՈՒԻՄ" в других словарях:

  • ԳՂԶԻԿ — (զկոյ.) NBH 1 0563 Chronological Sequence: 5c գ. ԳՂԶԻԿ կամ ԳՂԶՈՒԿ. ռմկ. կէզ, օգ կէզի, կէտուք. յն. գլիֆի՛ս γλυφίς incisura, crena, cocca Գծիկ կամ հերձիք փետրոյ նետին, որ յենու ʼի լարն աղեղան. ստորին ծայր նետի. *Ոչ եթէ նետիւ կռուիմ, այլ գղզկով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՂԶՈՒԿ — (զկոյ.) NBH 1 0563 Chronological Sequence: 5c գ. ԳՂԶԻԿ կամ ԳՂԶՈՒԿ. ռմկ. կէզ, օգ կէզի, կէտուք. յն. գլիֆի՛ս γλυφίς incisura, crena, cocca Գծիկ կամ հերձիք փետրոյ նետին, որ յենու ʼի լարն աղեղան. ստորին ծայր նետի. *Ոչ եթէ նետիւ կռուիմ, այլ գղզկով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0755 Chronological Sequence: Unknown date մ. Իբր Հզօրեղապէս. ուժգին. ուժով. ... *Սոքա երկոքին զօրաբար մարտնչին ընդ հոգի: Կռուիմ զօրաբար ընդ նոսա: Ոչ թոյլ տայ Տէր զօրաբար պատերազմիլ ընդ նոսա. Վրք. հց. ՟Զ. ՟Ժ՟Թ. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌՈՒԵՄ — ( ) NBH 1 1128 Chronological Sequence: 5c, 6c չ. Տ. ԿՌՈՒԻՄ. *Մարտ եդեալ կռուիցիմք ընդ անօրէն իշխանին. Եղիշ. ՟Ե: *Ես եւ արդարութիւն ուխտապահութեանն ʼի միասին կռուեմք. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»