ՀՈՏ

ՀՈՏ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 11c, 12c գ. (լծ. լտ. օ՛տօռ. յն. օտմի՛, օսմի՛. թ. գօգու, գօխու ). ὁσμή, ὁδμή odor. Զգալի որակ բուրման գոլորշեաց սփռելոց՝ առարկայ ռընգաց ախորժ կամ անախորժ. *Հոտ անգոյ, կամ հանդերձից, զոհից, իւղոց, խնկոց, կնդրկի, եւ այլն: *Հոտոցն ամենայն՝ կիսասեռ է. եւ տեսակի եւ ոչ միոյ պատահեալ է զուգաչափութիւն առ ʼի ունել զիմն հոտ: Եւ են ʼի միասին ամենայն հոտք՝ ծուխ, եւ կամ մրրիկ. Պղատ. տիմ.: *Հոտ անմարմին իմն իր է. քանզի յենթակային է հոտն, եւ է մարմին ենթակայն. Պրպմ. ՟Ժ: ՀՈՏ. Նմանութեամբ, որպէս Նշանակ, նշմարանք, հիւթ, մերձաւորութիւն ինչ կամ երեւոյթ. *Ի հեռաստանէ առնու զհոտ պատերազմի. Յոբ. ՟Լ՟Թ. 25: *Բուրէր հոտ ճգնութեան նորա ընդ ամենայն տիեզերս. Ճ. ՟Բ.: *Ի հոտոյ ջրոյ ծաղկեսցի. Յոբ. ՟Ժ՟Դ. 9: *Գաւազանն ահարոնի առանց հոտոյ ջրոյ բղխեաց. Կոչ. ՟Ժ՟Զ: *Հոտ հրոյ ոչ գոյր ʼի նոսա (որպէս խանձողի). Դան. ՟Գ. 94: *Զի ոչ քաղցրացաւ նոցա հոտ խորտկաց թագաւորին, հոտ հրոյն ոչ մերձեցաւ ʼի հանդերձս նոցա. Եփր. ծն.: *Կամ մագաղաթ՝ յորժամ ʼի հրոյ հոտ մերձենան. Շ. իմ. եղակ.: ՀՈՏ ԱՆՈՅՇ, կամ ԱՆՈՒՇԻՑ, կամ ԱՆՈՒՇՈՒԹԵԱՆ. εὑωοδία, ὁσμή εὑωδίας bonus odor, odor suavitatis, sive fragrantiae. Անուշահոտութիւն. լաւ կամ աղէկ կամ անուշ հոտ. *Հոտ անոյշ եմք քրիստոսի առ աստուած. ՟Բ. Կոր. ՟Բ. 15: *Հոտոտեցաւ տէր ʼի հոտ անուշից: Առնիցես ընծայ ʼի հոտ անուշից տեառն, եւ այլն. Ծն. ՟Ը. 21: Թուոց. ՟Ժ՟Ե. 10: Ել. ՟Ի՟Թ. 18: Ղեւտ. ստէպ: Եփես. ՟Ե. 2: Փիլիպ. ՟Դ. 18: *Ի հոտ անոյշ ողջակիզեալ մատուցանէր զինքն նուէր: Բուրեցին հոտ անուշութեան զաղօթս իւրեանց. Շար.: *Ոչ եկն մեզ հոտ անուշ ʼի հոգւոյն սբոյ: Ի հոտ անուշից ծաղկաձեւ վարդագոյն արեան վկայիցն. Եղիշ. խրատ.: Խոր. հռիփս.: *Ի հոտ անուշութեան վայելեն. Ոսկ. եփես.: *Հոտ անուշութեանն բուրման. Ճ. ՟Գ.: ՀՈՏ ՀԱՐԿԱՆԵԼ, իլ. Բուրել, իլ. տե՛ս եւ ՀԱՐԿԱՆԵԼ. *Բուրեցէ՛ք հոտ ... հարէ՛ք հոտ. Սիր. ՟Լ՟Թ. 19: ՀՈՏ ՀԱՆԵԼ. որպէս Հոտոտիլ. *Շունք ամենայն ուրեք հոտ հանելով՝ այսր անդր արշաւեն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՀՈՏ" в других словарях:

  • ԲՈՒՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 514 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. Տալ զբոյս կամ զբուրումն. արտաքս ծաւալել զհոտ կամ զշոգի եւ զծուխ. ըստ յն. բղխել, եւ կաթեցուցանել. φύω, στάζω *Բուրեն զանուշահոտոթիւն, կամ զմուռս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԾԻՄ — (եցայ, եալ.) NBH 2 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ձ. Խտանալ. կռիլ. սերտիլ. պնդիլ. թանձրանալ. ամրանալ. լի լինել. խճողիլ. յաճախել. *Հոծեալ եւ յարմարեալ որմունքն. Խոր. ՟Գ. 28: *Հոտ ընդ հոտ հոծին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆՁ — (ի, ից.) NBH 1 0920 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ԽԱՆՁ կամ ԽԱՆԾ. δέλεαρ esca. որ եւ ԽԱՅԾ ասի. կեր եդեալʼի կարթ. խածանելի պատառ որսալոյ. նմանութեամբ Լուցկիք. եէմ. *Կարթ ոչինչ սքանչելի խանձիւք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՆԿ — (խընկոյ կամ խնկոյ. ոց.) NBH 1 0984 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c գ. ԽՈՒՆԿ θυμίαμα, ἅρωμα incensum, suffitus, aroma . տե՛ս եւ ԿՆԴՐՈՒԿ. λίβανος thus, tus. գրի եւ ԽՈՒՆԳ. որ եւ թ. կէօնլիք, քիւննիւք. Խիժ կամ աւիշկ ծառայ յարաբիա,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՐ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, κᾁνταῦθα hic, ibi, huc Այդանօր. ʼի դմին տեղւոջ. յայդ վայր. հոտ տեղը, հոտ տեղ. ... *Նստարո՛ւք դուք այդր: Տեսանե՞ս, զի՞նչ ծերք տանդ Իսրայէլի գործեն այդր: Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈՏ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: 12c ա. Որ ինչ չունի հոտ զգալի, կամ չէ հոտեալ. հոտ չունեցօղ, չհոտած. ... *Անհոտ եւ անսպի առնել ʼի մեղաց. Վրդն. դան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՀԱՀՈՏ — ( ) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ուր իցէ հոտ անմահութեան, կամ չիցէ հոտ մահու. անուշահոտ յոյժ յոյժ. *Վայր ծաղկաւէտ եւ անմահահոտ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՇՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0222 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c գ. γλυκύτης dulcedo Անոյշ որակ. քաղցրութիւն. համեղութիւն, (իրօք, կամ նմանութեամբ). ... *Պտղոյն անուշութիւն. Ագաթ.: *Մածմամբ ջրոց համածին անուշութիւնս մատուցանեն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱԿՌԻՒ — (կռուի, ուաց.) NBH 1 434 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c ա. λογομάχος qui verbis pugnat, argutator Բանիւ կռուօղ. կարգօղ. հակառակասէր. դիմախօս. *Մի՛ ոք դարձեալ յիմ վերայ արձակեսցի ʼի բանակռուացն. Առ որս. ՟Ղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐՇԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0531 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. Հոտ գարշութեան. ժանտահոտութիւն. ժահահոտութիւն. չարահոտութիւն. հոտածութիւն, գէշ հոտ, գէշութիւն. *Ոչ կարեմ ʼի գարշահոտութենէն տեսանել զնա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Գարշահոտութիւն մեղաց, ախտից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»