ՃԱՐՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՃԱՐՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0177 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. τέχνη ars ἁρχιτεκτονία fabricatio μηχάνευμα machinatio. Ճարտար գոլն, եւ գործ ճարտարութեան. արուեստ. գիւտ. հնարք. հայթայթանք. աջողակութիւն. արհեստ, վարպետութիւն. ... *Գործ ճարտարութեան ակնագործաց, կամ նկարակերտաց. Ել. ՟Ի՟Ը. 11: ՟Լ՟Ե. 35: *Արար յերուսաղէմ մենքենայս արուեստից ճարտարութեան լինել ʼի վերայ պարսպաց. ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Զ. 15: *Որ ʼի ճարտարութենէ եւ ʼի մտաց մարկան քանդակեալ իցէ. Գծ. ՟Ժ՟Է. 29: *Յամենայնի կարօղ ես փրկել, թէպէտեւ առանց ճարտարութեան ելանիցէ ոք ʼի վերայ. Իմ. ՟Ժ՟Դ. 4: *Շինուածն առանց մարմնական արհեստից ճարտարութեան բարձրանայր. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա: *Զչար ճարտարութեան ʼի ձեռն առեալʼʼ. այսինքն ճարտարապետութեան. Արծր. ՟Ե. 8: *Որպէս ոք եթէ ճարտարութիւն իրաց ինչ գիտիցէ, եթէ՛ զնուագածութեան, եւ եթէ զբժշկութեան, եթէ զհիւսնութեան, եւ արդեամբք զճարտարութիւնն չցուցանիցէ. Եզնիկ.: *Գեղեցկութիւն դիմաց, եւ ճարտարութիւն խօսից. Եղիշ. ՟Բ: *Բժշկական ճարտարութեանց մտադիր լինէր. Եւս. քր. ՟Ա: ՃԱՐՏԱՐՈՒԹԻՒՆ. εὑμάθεια peritia σοφία, φιλοσοφία, σόφισμα sapientia, philosophia, sophisma. Ուշիմութիւն. հանճար. իմաստութիւն. իմաստասիրութիւն. իմաստակութիւն. պատրանք. *Քերեաց ճարտարութեամբ: Ո՛չ ճարտարութեամբ բանից. Իմ. ՟Ժ՟Գ. 11: ՟Ա. Կոր. ՟Ա. 17: ՟Բ. 13: *Ի քաղդէից ճարտարութիւն իմաստութեան պատմէր: Յունաց ճարտարութիւն: Ճարտարութիւնք փիլիսոփայից: Ուռուցեալդ յանճահ ճարտարութենէ. Եւս. քր.: Ոսկ. յհ.: Սեբեր. ՟Է: *Զրկօղն ապաստանեալ ʼի ճարտարութիւնն՝ ջանայ ճարտարութեամբ բանիցն զթագաւորն հաւանեցուցանել. զի է իմաստուն ʼի չարն եւ ճարտար. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՃԱՐՏԱՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՐՈՒԵՍՏԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0373 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c գ. Հմտութիւն արուեստի. ճարտարութիւն. հնարագիտութիւն. վարպետութիւն, վարպետորդիութիւն. ... *Ճարտարին համարձակեաց առատութիւն արուեստգիտութաենʼʼ. յն. պատուափրութիւն. Իմ ՟Ժ՟Դ. 18: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. εὑστοχία, ἑπιτυχία dexteritas, sollertia. Ճարտարութիւն. աջողաձեռնութիւն. անվրէպ կշռութիւն ըստ արուեստի. ճարպկութիւն, վարպետութիւն. ... *Ձգեաց մի ոմն գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԹԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0225 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. στρατηγία (ճարտարութիւն ʼի զինուորութեան). stratagema ἑπιστήμη scientia, peritia, ars, astutia. Հնարք. հայթհայթանք. ճար. ելի աղագ. ճարտարութիւն. արուեստ. գիւտ հնարից ʼի մարտի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀՆԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: 13c գ. Ամենահնար ճարտարութիւն. ամենակարութիւն. *Տե՛ս աստանօր զքաջ ամենահնարութիւնն Աստուծոյ յայտնեալ. Ոսկ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԱՄ — (ացեալ.) NBH 2 1044 Chronological Sequence: 7c չ. ԱՆՈՒԱՆԱԼ. (եթէ չկայցէ սխալ գրչի) Իբրու անիւ շրջանակիլ. *Առնու ʼի բաց ՟Ժ՟Բ ՟Ժ՟Բ՝ վասն կատարման իննեւտասներեկին, եւ խաղացուցանէ անուանացեալ ծանուցեալ, ʼի ճարտարութիւն արուեստին պանծալով. Շիր. զատիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՂԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0280 Chronological Sequence: 5c, 6c գ. Աջողակն գոլ. ճարտարութիւն եւ լաւութիւն. բարեմասնութիւն. *Յառն վահանայ ʼի լաւութիւն հայելով եւ յաջողակութիւն. Փարպ.: *Ձեւով, եւ գոյութեամբ, եւ այլ եւս աջողակութեամբ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՂԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0280 Chronological Sequence: 8c գ. Աջողութիւն եւ ճարտարութիւն ձեռաց. *Ի տէգ նիզակի կամակարողք, նորատիք, եւ հարուսիք յոյժ եւ յաջողաձեռնութիւն իսկ, եւ երեսաւորք. Խոր. ՟Ա. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄԱՏԱԳԷՏ — (գիտի, տաց.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: Early classical ա. Գիտակ եւ տեղեակ զօրութեան արմատոց բուսոց եւ տնկոց. *Չիք ճարտարութիւն արմատաէտ, եւ ոչ փորձ իմաստնոց. Վեցօր. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0372 Chronological Sequence: 8c, 13c գ. Ճարտարութիւն. արուեստ. ճարտարապետութիւն. *Ի հանճարոյ, յարուեստականութենէ, ʼի քաղաքաշինութենէ. Սկեւռ. ես.: *Ծրագրէ զտեղին ըստ տեսլեանն եզեկէլի վասն տաճարին, եւ սրբոյն գրիգորի արուեստականութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0373 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c գ. φιλοτεχνία, φιλοτέχνον, φιλοτέχνημα studium artis, industriae amor, artificium, opus Սէր եւ փոյթ յարուեստս եւʼի ճարտարութիւնս. ճարտարութիւն. *Ուստի՞ մեղուացն եւ սարդիցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»