ՄԵԿՆԵՄ

ՄԵԿՆԵՄ
(եցի.) NBH 2-0244 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 14c ն. χωρίζω, διαχωρίζω, ἁφορίζω , διορίζω separo, sejungo διαστέλλω discerno, distinguo ἁποσπάω abstraho, evello διαστημάζω intervallum facio, disjungo. Մեկին առնել, որպէս մեկուսացուցանել. անջրպետել. անջատել. զատուցանել. որոշել. զատել, բաժնել. ... *Զոր աստուած զուգեաց, մարդ մի՛ մեկնեսցէ: Ո՞վ մեկնեսցէ զմեզ ʼի սիրոյն քրիստոսի: Մեկնեցէ՛ք զդոսա ʼի միմեանց ʼի բաց, եւ քննեսցուք զդոսա: Մեկնեաց աստուած ʼի մէջ լուսոյն եւ ʼի մէջ քաւարին: Մեկնեսցեն զչարս ʼի միջյ արդարոց: Մահ մեկնեսցէ ընդ իս եւ ընդ քեզ: Մեկնեսցուք զնոսա ʼի քաղաքէ անտի. եւ այլն: *Աստուածոյ փառաւորութիւն այն էր, թէ յարարածոցն մեկնեալ էր զպատիւ արարչին. Եզնիկ.: *Մեկնէ զանձն յամբոխիցն՝ կալ առանձինն. Իգն.: Իսկ *Մեկնել ʼի ստենէ. Ովս. ՟Ա. 8. ըստ յն. ասի՝ Հատուցանել ʼի ըաթանէ. ἁπογαλακτίζω ablacto. ՄԵԿՆԵԼ. ἑκτείνω extendo. Մեկին առնել, որպէս պարզել, տարածել, սփռել, ձգել կարկառել, երկայնել զձեռն կամ ձեռամբ. ռմկ. եւս. մեկնել, երկնցընել. *Նաեւ այլ աշակերտքն մեկնէին զձեռն իւրեանց ընդ նմա ʼի սկաւառակն. այլ յորժամ մեկնէր զձեռն իւր յիսուս, վերացուցանէին նոքա: Առաջին ձեռն մեկնեցաւ ʼի փայտն, եւ էառ զմահն. երկրորդ մեկնումն ձեռացն՝ զկեանքն, զոր կորուսաք, եգիտ. Բրսղ. մրկ.: *(Զմեղրն մատամբ) երբ մեկնես, մեկնի դերձանի նման. Վստկ.: *Մեկնէ զխորհրդական սնդուն ʼի վերայս սեղանոյն զգուշութեաբմ. Աթ. պտրգ.: ՄԵԿՆԵԼ. φράζω, μεταφράζω dico, indico, doceo, interpretor ἑπιλύω dissolvo, resolvo, explico διασαφέω declaro, explano συγκρίνω dijudico, conjecto եւն. Մեկին առնել, ըստ որում պարզ եւ յայտնի կացուցանել. պարզել զմթութիւն բանից. յայտնաբանել. բացայայտնել, վերլուծանել. թարգմանել. խելամուտ առնել. մեկնիլ, բացատրել, հասկըցընել պարզ կերպով. ... *Մեկնեա՛ մեզ զառակ որոմացն, կամ զառակս զայս: Առաձինն առակերտացն իւրոց մեկնէր զամենայն: Առն ըստ իւրաքանչիւր երազոյ մեկնեաց: Մեկնէ զերազս, եւ պատմէ զառակս: Կարօղ է մեկնել մեկնութիւնս: Սկսաւ մովսէս մեկնե զօրէնս զայսոսիկ. եւ այլն: *Միտք գրոց ʼի բազում մեկնին. Նար. երգ.: Եւ ἐρμηνεύω, μεταβάλλω . Յեղուլ թարգմանութեամբ. *Մեկնեցան սոքա ʼի հռոմ լեզուէ: Մեկնեցաւ յունարէն. Եւս. պտմ. ՟Է. 12: եւ ՟Բ. 2:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՄԵԿՆԵՄ" в других словарях:

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»