ՇՐՋԱՊԱՏԵՄ

ՇՐՋԱՊԱՏԵՄ
(եցի.) NBH 2-0497 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c, 14c ն. περιβάλλω, κυκλόω, τυχίζω, συνέχω circumdo, munio եւ contineo. Շուրջ պատել. պարփակել. պարունակել. պաշարել. պարսպել. ամրացուցանել. չորս դին պատել. ... *Զանծանօթ երկրէ ասէ՝ շրջապատեալ զբնակութիւն մարդկըային բնութեանս: Ի ծովուն՝ որ շրջապատեն զերկիր. Խոր. աշխարհ.: Շիր.: *Շրջապատեցին զինուորքն զեկեղեցին բազում սպառազինութեամբ: Շրջապատէին զտաճարն աստուծոյ լինուք բազմօք: Հասին ʼի վերայ, եւ շրջապատեցին զքաղաքն: Շրջապատեալ հուրն զհրէայսն՝ կիզեաց արս եօթն. Հ. կիլիկ.: Ճ. ՟Բ.: Լաստ. ՟Ժ՟Բ: Խոր. առ արծր.: *Ապականութիւնն շրջապատեալ՝ մեռոյց աստուծոյ. Նար. ՟Խ՟Դ: *Ահա շրջապատեալ պահեն զմեզ չարք, որոց ոչ գոյ թիւ. Ղեւոնդ.: *Մի՛ ապարանս մեծս շրջապատեսցես. Ոսկիփոր.: կր. կր. Շուրջ պատիլ պաշարիլ. եւ Ամրանալ. *Պարիսպ ամուր ապաստանի ամենայն առաքինութեամբք շրջապատեալ է. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Ղազարոս յայսպիսի ʼի վէրս շրջապատեալ. Բրս. հց.: *Շրջապատեցան ʼի տրտմութեան հոգս. Ոսկ. ամբակ.: *Ամենեւին յորս մեղադրեմբ ընկերին՝ ʼի նոյն շրջապատեալ թաւալիմք մեք. Կլիմաք.: չ. ՇՐՋԱՊԱՏԵԼ. չ. եւ իլ. ձ. Շրջիլ պատելով. եւ Շրջանակիլ. եւ Պատիլ. բոլորիլ. *Քաջագօտւոյ առն շրջապատեալ ճանապարհաւ. Խոր. ՟Ա. 11: *Զամենայն երկիրն եւիլատայ շրջապատէ փիսոն. Շիր.: *Զօրութեամբն քրիստոսի շրջապատեցաւ խաչն ինքնին, եւ դարկձաւ յարեւելս. (ռմկ. պտըտիլ.) Տէր Իսրայէլ.: *Փառք նորա զքեւ շրջապատեսցեն: Ծագեաց լոյս երկնային, եւ, շրջապատէր զմարմնով նորա: Ընդ շրջապատեալ առագաստն ʼի կոշոյ եւ ʼի կտաւէ. Զքր. կթ.: Ճ. ՟Բ.: Խոր. ՟Բ. 43: *Ետես գունդս դիւաց սեաւս, զի շրջապատեցան զնովաւ իբրեւ զհնդիկս. Վրք. հց. ՟Ղ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»