ՈՐՈՇԵՄ

ՈՐՈՇԵՄ
(եցի.) NBH 2-0534 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c ն. (որ եւ յն օրի՛զօ, աֆօրի՛զօ, խօրի՛զօ), եւ այլն. ի մեզ արմատն է Որիշ, եւ որոշ. իսկ ի յն. օ՛րօս, որ է սահման.) ὀρίζω termino, definio ἁφορίζω, διακρίνω dijudico διορίζω distermnio διαιρέω divido χωρίζω, διαχωρίζω, ἑκχωρέω separo, segrego, secerno, decerno, dirimo եւն. Սահմանել. կարգել. ընտրութեամբ դատել, զանազանել. ընտրել. ... *Որոշեցէ՛ք ինձ զբառնաբաս եւ զպօղոս ի գործ, յոր կոչեցեալ է իմ զդոսա: Պօղոս որոշեալ յաւետարանն աստուծոյ: Որոշեաց զիս յորովայնէ մօր իմոյ: Իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ որոշեցին առաքել ի պէտս եղբարցն: Ընտրեա՛ եւ որոշեա՛ զտնանկն եւ զտկարն. եւ այլն: *Բարւոք որոշել. Դիոն.: *Գիտէ որոշել եւ բաժանել շնորհս՝ որպէս եւ կամի. Իգն.: *Զառանձնաւորութիւնսն որոշեմք, բայց զաստուածութիւն միաւորեմք. Առ որս. ՟Բ: *Զոհս հրամայէ, եւ ստուգաբանէ, եւ բարւոք որոշէ. Մեկն. ղեւտ.: *Գեղեցիկ գունիւք եւ ընդարձակ փողոցիւք զկողմանս քաղաքին որոշելով. Խոր. ՟Ա. 15: (որ հայի եւ ի յաջորդ նշ): կր. ՈՐՈՇԵԼ. որպէս Ի բաց որոշել. զատուցանել. տրոհել. մեկնել. ուրոյն դնել. բաժանել. անջատել. կր. զատանիլ. մեկնիլ. հեռանալ. զատել, զատուիլ. ... *Որոշիցեն զձեզ, եւ ատիցեն: Մեկնեալ ի նոցանէ՝ որոշեաց զաշակերտսն: Զատանէր, եւ որոշէր զանձն, եւ այլն: *Որոշեաց զինքն ի փափկութենէ եւ ի վայելից կենցաղոյս: Որոշեալք ի կրից կարեաց: Իսկ յուդա որոշեալ լինէր զինքն յայնպիսի երանութենէ. Զքր. կթ.: Շար.: Նանայ.: *Քակեալ որոշեցան ի նախարարացն: Զատեալ եւ որոշեալ է զանձն իւր ի սուրբ եկեղեցւոյն: Զատ որոշեաց ի նախարարաց զքահանայսն: Մի՛ որոշեր զիս ի սուրբ գառանցս՝ յորս խառնեցայ. Եղիշ. ՟Գ. ՟Դ. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՈՐՈՇԵՄ" в других словарях:

  • ԱՆՈՐՈՇ — (ի, ից.) NBH 1 0218 Chronological Sequence: Unknown date, 6c Տ. ԱՆՈՐԻՇ ըստ ամենայն նշ. Որպէս անզանազան. անտարփեր. *Նշանակք բարւոյ եւ չարի եւ անորոշի. զանազանի սեմն՝ բարւոյ, եւ քամն՝ չարի, եւ յաբեթն՝ անորոշի. Փիլ. լին.: Որպէս Անսահման. անհուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»