ՉԱՐԱՆԱՄ

ՉԱՐԱՆԱՄ
(ացայ.) NBH 2-0569 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c չ. κακύνομαι, πονηρέομαι depravor, pervertor, nequiter ago χείρων γίνομαι pejor fio. Փոխիլ կամ բերիլ ի չար անդր. վատթարանալ. անզգամիլ. գէշնալ. ... *Իւրովի կամօք չարացեալ չարին՝ չար անուանեցաւ. Ագաթ.: *Կամօք չարանայ, եւ յորժամ կամի՝ կարօղ է զգօնանալ: Տեսանեմք եւ զչարսն զգօնացեալս, եւ զգօնսն չարացեալս. Եզնիկ.: *Ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց մարդկան: Որ բարին էր, նոյն եւ չարացաւ. Պիտ.: Եղիշ. ՟Բ: *Իսկ դու ոչ ունիս չարանալ՝ իսկութեամբ բարիդ. Նար. ՟Լ՟Դ: *Խրատէ զչարացեալ անզգամութիւնս մեր. Յհ. կթ.: *(Դեւն) ամենայն չարեաց պատճառ յատկանայ ե՛ւ ինքեան ե՛ւ այլոց, որքան ինչ չարանալ ասի: Արդ ի՞ւ ասեմք չարանալ զդեւս, ասա՛ ինձ. բայց միայն դադարմամբ յաստուածայնոյն բարութեանց ունակութենէ եւ ներգործութենէ: (Մարդիկ) ի՞ւ չարանան, եթէ ոչ՝ բարեաց ունակութեանց եւ ներգործութեանց նուազութեամբ. Դիոն. ածայ.: *Որչափ ի յափշտակութենէ մեղանչեմք եւ չարանամք. Բրս. հց.: *Որչափ բարւոքեմ առ սոսա, ե՛ւս առաւել չարանան առ իս. Ածազգ. ՟Է: *Բազում անգամ սգաւորք անշնորհք սնափառութեամբ ցնդին յարտասուս զորոց անձինս յետ սգոյն չարացեալս տեսաք. Կլիմաք.: ՉԱՐԱՆԱԼ. βασκαίνω invideo, aegre fero. Զչարիլ. չարանախանձ լինել. դժկամակիլ. զայրանալ. ... *Նախանձու չարացաւ, եւ սպան զնա. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 8: *Յայսոսիկ չարացեալ չարն՝ էարկ ի միտս եպարքոսի քաղաքին՝ սպանանել զերանելին զտիմոթէոս. Վրք. սեղբ. ուր զկնի գրի՝ զչարանալ: *Զի եթէ յիշէիր զգրեալսն, ոչ բնաւ չարանայիր նոցա. Վրք. հց. ՟Ի՟Ե: *Եթէ չարացայք ընդ գալուստ մեր (ասեն մոգքն), ընտանիքդ հաւատացէ՛ք ի մանուկդ յայդ, նախանձաւո՛ր լերուք մօտաւորքդ հեռաւորացս. Ճ. ՟Գ.: *Չարացաւ բանսարկուն, վասն զի ետես բազում վայելչութիւն ի միասին հեղեալ մարդոյն. Մաշկ.: *Ընդ որ չարացեալ ներոն կայսր՝ ետ սպանանել. Հ. դեկտ. ՟Ի՟Է.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»