ՊԱԽԱՐԱԿԵՄ

ՊԱԽԱՐԱԿԵՄ
(եցի.) NBH 2-0583 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ն. ἑξουδενόω nihili facio, contemno, sperno ἑπιτιμάω, καταγινώσκω reprehendo, objurgo μέμφω, καταμέμφομαι incuso, vitupero, vitio verto λαμβάνω, -ομαι deprehendo, corripio. Ընդվայր հարկանել (իբր ընդ վախս). անգոսնել. աղարտել. պարսաւել. թշնամանել. ստգտանել. բամբասել. քամահրել, վար զարնել .... (լծ. պ. բուխտան. եւ հյ. պախել, բախել, առակել.) Տե՛ս եւ ՊԱՀԱՐԿԵԼ. *Խրատեն զիս ʼի միասին, զորոց պախարակէի զվարս նոցա: Պախարակեաց զնա կենդանւոյն. Յոբ. լ. 1: Սիր. ՟Ի՟Թ. 35: *Եթէ այնպէս իցէ, զԱստուած պախարակես, որ զայն այնպէս կարգեաց. Ոսկ. կողոս.: *Բազում ինչ ըստգիւտ պախարակեալ զառաջին զկեանսն իւր՝ իբրեւ ընդ կոյր կենցաղ անցեալ. Փիլ. իմաստն.: *Պախարակեցէ՛ք զարքայն ձեր զԴարեհ, եւ մի՛ զիս. Պտմ. աղեքս.: *Պախարակեն զբացատրութիւն սահմանիս. Սահմ. ՟Ժ՟Գ: *Եւ նախ ʼի գաւառէն պախարակեսցի ... Զպախարակելին հակառակ գովելւոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն ... Որո՞վ իւիք կարասցէ ոք պախարակել զսա (զարժանիս ամենայն գովութեան). Պիտ.: *Կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ բանին Աստուծոյ պախարակել զմեզ անամօթին. Յհ. իմ. պաւլ.: *Զոր բանիւ յայլս պախարակեցի, գործով զնոյն ես կատարեցի. Խոսր.: *Մի՛ ʼի սպառ պախարակեսցի. Նար. ՟Խ՟Ը: *Պախարակէ զնոսա, իբրու թէ հանդերձք իցեն հնացեալք եւ տկարք: Սկսանի պախարակել զստոյգ աղտեղութիւն նոցա. Իգն.: *Ոչ բաղդատութեամբ՝ այլոց ուղղութեամբ՝ պախարակեմք. Լմբ. պտրգ.: *Զկորուստ ժողովրդեան ոչ ցաւէին, զորոց եւ Ամովս պախարակէ. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»