ՊԱՏԿԱՆԻՄ


ՊԱՏԿԱՆԻՄ
(եցայ.) NBH 2-0611 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c կ.ձ. ἑφαρμόζομαι congruo, convenio στοιχέω ordine procedo եւն. Պատշաճիլ. վերաբերիլ. ʼի դէպ գալ. յարմարիլ. ... *Ոչ գիտես՝ ո՞ր պատկանի, ա՞յս՝ թէ այն, կամ թէ երկոքեան ʼի միասին բարի իսկ է. Ժղ. ՟Ժ՟Ա. 6: *Ասեն, եթէ՝ զի եղիցի հասումն, պարտ է գիտողին պատկանիլ գիտելումն. Սահմ. ՟Ա: *Մակեղուտն եթէ բազում բնութեան պատկանի, պատահումն լինի. իսկ եթէ միոյ բնութեան պատկանի, յատուկ: Այդ է առաքինութիւն սահմանի, ամենեցունցն պատկանիլ. Անյաղթ պորփ.: *Ըստ քեզ՝ մին յերկուց պատկանեսցի. Յհ. իմ. երեւ.: *Նախ եւ առաջին (տարր), որ զտեղին ունիցի. եւ այլ երեքն եւ ընդ նովաւ յարմարեալ պատկանիցին. Շիր.: *Հաւատացին ʼի ձեռն կտաւուցն եւ վարշամակին՝ ոչ գողութեան պատկանիլ գործն. Նանայ.: *Եթէ համբարտակն վստահութեան՝ մեղօք յատակի՜, այսու արձանօք պատկանեցելովք աջով քո պաշտպան՝ դարձեալ կառուսցի: Այս են պատկանեալ թախծականացն կերպագրութիւնք: Սլաքս նետից պատկանեալ դեղովք ʼի շտեմարանս խորութեան սրտի. (որ հայի եւ ʼի Պատկանդարանն): Օճառք անվատնելի զինուց ինձ պատկանեսցին, զչարին հալածել զգունդ. Նար. ՟Գ. ՟Ի՟Զ. ՟Կ՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.