ՊԱՏՄԵՄ

ՊԱՏՄԵՄ
(եցի.) NBH 2-0615 Chronological Sequence: Unknown date ն. ἰστορέω, ἑξηγέομαι, διηγέομαι narro, enarro, expono, recenseo ἁναγγέλλω, ἁπαγγέλλω, δηλόω nuncio, denuncio, manifesto. Ճառել՝ բանիւ եւ գրով. ազդել. յայտնել. ծանուցանել, հռչակել. նագլ՝ իֆատէ՝ պէյան էթմէք, խապէր վէրմէք. *Պատմեն գիրք թագաւորութեանն: Աստի սկիզբն արասցուք բանցիդ՝ պատմել խոստացելոց: Պատմեցէ՜ք ինձ: Պատմեաց ծառայն Իսահակայ զամենայն զխօսսն: Պատմեաց տակառապետն զերազն իւր Յովսէփայ: Պատմեցէ՜ք ʼի հեթանոսս զգործս նորա: Պատմեցից զամենայն սքանչելիս քո: Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ: Ետես զնա, եւ պատմեաց զնմանէ: Վասն պատերազմացն պատմէին հեթանոսքն: Ո՞ պատմեաց քեզ՝ թէ մերկ ես: Ել պատմեաց երկուց եղբարց իւրոց արտաքոյ: Պատմեցաւ Աբրաամու: Պատմեսցեն զիրաւունս քո Յակոբայ: Պատմէին բանքս այսոքիկ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»