ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0186 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 13c գ. παρακοή, ἁθεσία, ἁπειθεία inobedientia, praevaricatio, contumacia Չհնազանդելն. չանսալն. անլսողութիւն. անհաւանութիւն. պատուիրանազանցութիւն. ստունգանումն. հեստութիւն. ... *Անհնազանդութեամբ միոյն մարդոյ մեղաւորք բազումք եղեն: Խնդրել զվրէժ ամենայն անհնազանդութեան: Ցրուեցեր զնոսա անդր վասն անհնազանդութեան իւրեանց. Հռ. ՟Է. 19: ՟Բ. Կոր. ՟Ժ. 6: Դան. ՟Թ. 7: *Որդի անհնազանդութեան՝ նոյն է եւ որդի բարկութեան. Բրս. հց.: *Ի հնազանդութենէ միայն շահի զօգուտն, եւ յանհնազանդութենէ զվնաս. Եզնիկ.: *Յուշ առնէ զանհնազանդութիւն մարդոյն առ պատուիրանն. Արշ.: *Կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ: Ապստամբացն անհնազանդութիւն. Պիտ.: *Ամենայն չարեաց սկիզբն եւ արմատ անհնազանդութիւն պատուիրանին է. Սկեւռ. յար.: *Անհնազանդութիւն հօր, եւ անյիշատակութիւն պատուիրանին. Կլիմաք.: Կամ չհպատակելն, չլինելն ընդ իշխանութեամբ. τὸ ἁνυπότακτον non sunjectio *Զիմ անհնազանդութիւնն՝ ի՛ւր առնէ իբրեւ գլուխ ամենայն մարմնոյ. Առ որս. ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ὐπερηφανία, ὔβρις, ἕπαρσις , ἁλαζονεία superbia, fastus, elevatio, tumor, arrogantia, insolentia, jactantio, gloriatio Հպարտութիւն. անկարգ բաղձանք գերազանցելոյ զայլովք. ախտ բանսարկուին, եւ արմատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0153 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. որ եւ ԱՆԺՈՒԺՈՒԹԻՒՆ. Չունելն զժուժկալութիւն. անհամբերութիւն. կարճմտութիւն՝ որպէս տղայոց եւ կանանց. ... *Զտղայս հրահանգէ՝ յանօգուտն ոչ զբաղնուլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՍՈՂՈՒԹԻՒՆ — (գ.) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 13c ԱՆԼՍՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԼՍՈՒԹԻՒՆ. Չանսալն. անհնազանդութիւն. ... *Անլսողութիւն ումեք, եւ ամբարտաւանութիւն. Փարպ.: *Մի թէ ոք ʼի մէնջ տրտմեցո՞յց զնա անլսողութեամբ իւիք: Ի պատրանս բանսարկուին, որ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՍՈՒԹԻՒՆ — (գ.) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 13c ԱՆԼՍՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԼՍՈՒԹԻՒՆ. Չանսալն. անհնազանդութիւն. ... *Անլսողութիւն ումեք, եւ ամբարտաւանութիւն. Փարպ.: *Մի թէ ոք ʼի մէնջ տրտմեցո՞յց զնա անլսողութեամբ իւիք: Ի պատրանս բանսարկուին, որ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 14c գ. ἁπειθεία inobedientia, contumacia Չհաւանելն հրամանաց. հեստութիւն. անհնազանդութիւն. անսաստութիւն. չանսալն. չմռելը. ... *Անհաւանութեան որդի՝ որ առնէ զանհաւանութիւն լինի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0186 Chronological Sequence: Unknown date, 6c Տ. ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ. *Տարագրէ զմարդկան զանհլութիւնն՝ առաքինութեան հլութեամբ զարդարիլ յԱստուծոյ. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անհլութեամբ պատուիրանին հաւասարեաց անասնային անմտութեան. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՊԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0189 Chronological Sequence: 5c գ. Յետնութիւն ʼի հպատակելոյ. անհնազանդութիւն. *Զիւրաքանչիւր ուրուք ʼի մէնջ ծանուցեալ զհպատակութիւն եւ զանհպատակութիւն՝ ցուցցէ ձեզ. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. ἁμνηστεία, ἁμνιστία oblivio, abolitio Չյիշելն. մոռացօնք ո՛ր եւ է իրաց. *Երախտեաց անյիշատակութիւն. Զանցելոլցն անցից ընդ նոսա անյիշատակութիւն ʼի միտս արկանէին. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0221 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. παρακοή inobedientia Անլսողութիւն. անհնազանդութիւն. *Ամենայն անունկնդրութիւն ընկալաւ զպատիժ պատուհասի. Կիւրղ. գանձ.: *Որդի անունկնդրութեան է. Վրք. հց.: *Զանունկնդրութիւն եւ զամնեայն ազգս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c գ. ἁπόνοια, ἁταξία, ἁπροσεξία arrogantia, inobsequentia, negligentia Հեստութիւն. չանսալն. ըմբոստութիւն. ապարասանութիւն. անհնազանդութիւն. ... *Առ իմաստուն բժիշկ ոգւոցն՝ անսաստութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»