ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0644 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. ἤττημα, ἦττα, ἦσσα adversum praelium, clades. Պարտիլն. յաղթիլն. վանումն. ... *Պարտութիւն նոցա՝ մեծութիւն հեթանոսաց. Հռ. ՟Ծ՟Ա. 12: Պարտիլն ինքեան յինքենէ՝ յամենայն պարտութեանց յոռին է համանգամայն եւ չարագոյն. Պղատ. օրին. ՟Ա: *Զզրաւըշտ մոգի արքայի բակտրացւոց զպատերազմէն, եւ զպատութիւն ʼի շամիրամայ. Եւս. քր. ՟Ա: Ի ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏՆԵԼ, իլ. կամ դարձուցանել, ընկղմել, արկանել. ἠττάω, ἠττάομαι vinco, -or τροπόω, -όομαι, ἑντρέπομαι, ἁνατρέπομαι in fugam verto, -or ἀλίσκομαι capior. Պարտել. յաղթել. վանել, իլ. *Թէպէտ եւ դարձեալ զօրանաձցէք, դարձեալ ʼի պատութիւն մատնեսջիք: Որ ըմբռեսցի, ʼի պարտութիւն մատնեսցի: Ի պարտութիւն մատնեցաւ ʼի ձեռաց հեբրայեցւոյն: Ի պարտութիւն մատնեսցէ զքազ տէր առաջի թշնամեաց քոց. Քանզի ʼի տէրնէ լինի զօրանալ, եւ ʼի պարտութիւն մատնիլ: Զատելիս նորա ʼի պարտութիւն մատնեցից. Ես. ՟Ը. 9: ՟Ծ՟Գ. 15: ՟Բ. Մակ. ՟Ծ. 24: ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Է. 8: Սղմ. ՟Ձ՟Ը. 24: Տե՛ս եւ Ես. ՟Ի. 5: ՟Լ՟Ա. 4. 9: Դատ. ՟Ի. 36: ՟Ա. Մակ. ՟Դ. Եւն: *Եւ պտղոմեոս ընդ առաջ նորա զօրօք, եւ դարձոյց զնա ʼի պարտութիւն. եւ փախստեայ լինէր աղեքսանդրոս, եւն. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 15: *Ընկղմի մահ ʼի պարտութիւն. Եզնիկ.: *Զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, եւ զմեզ ʼի պատութիւն արկանել. Խոսրովիկ.: ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ. Խոստովան լինել զանձն յաղթահարեալ. իրաւունս տալ ոսոխին. ... *Պարտութիւն խոստովանեսցուք: Պարտութիւն խոստովանիմ. Լմբ. պտրգ. ստեպ: գ. ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ. գ. Որպէս պարտ գոլն. իրաւունք. (Եթէ չկայցէ սխալ գրչի). *Զի մի՛ ʼի վարձուցն պարտութենէ զրկեսցին. Սարկ. քհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՄԱՏՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0215 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ն. ἁποδίδωμι, παραδίδωμι, ἑνδίδωμι prodo, trado διαγγέλλω, ἑνδιαβάλλω defero, enuncio, traduco. Մատամբ նշանակել զոք ʼի վնաս. մատն եւ գուշակ լինել. չարախօսել. եւ Ի ձեռս տալ ոսոխաց. խամզել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԽԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0583 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c ձ. συμπίπτω incido, ruo, collabor ἑκπλήσσομαι timeo, terror, de statu mentis decido. Պակնուլ. սրտաբեկ լինել. անկանիլ իբր ʼի վախից. (պէսպէս առմամբ.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Early classical գ. Պակասութիւն զգաստութեան. անզգուշութիւն. անհոգութիւն. ... Զայս իմաստ երեւի տալ ʼի հյ. ասելն. *Առ փոքր մի նիզակակցացն յանզգաստութենէ ʼի պարտութիւն մատնեալ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 17: Իսկ Յն. տայ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՐԴԻ — (իք.) NBH 1 0201 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c Տ. ԱՆՄԱՐԴ ըստ ՟Ա նշ. այսինքն Անմարդաբնակ. *Անմարդի զերուսաղէմ հրէից կացուցանել. յն. գերեզմանատեղի. ՟Բ. Մակ. ՟Թ. 4. 14: Ուր ոչ գոյ մարդ յանապատ յանմարդի. Յոբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԹԱՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0241 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆՎԹԱՐԱԿԱՆ ԱՆՎԹԱՐԵԼԻ Տ. ԱՆՎԹԱՐ. *Եւ զերկոսին զէնս զգեցի՛ր անվթարական. Երզն. ոտ. երկն.: *Զէն անվթարելի ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին. Յհ. իմ. երեւ.: *Զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԹԱՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0241 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆՎԹԱՐԱԿԱՆ ԱՆՎԹԱՐԵԼԻ Տ. ԱՆՎԹԱՐ. *Եւ զերկոսին զէնս զգեցի՛ր անվթարական. Երզն. ոտ. երկն.: *Զէն անվթարելի ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին. Յհ. իմ. երեւ.: *Զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՕՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0386 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c ա.գ. νομάς in pascuis degens, gregalis, βοσκόμενος pascens, βόσκημα pecus (pecoris) Անասուն՝ որ արածի եւ ճարակի. արծօղ, որ կարծի. *Էշք արօտականք: Արջառոց արօտականաց: Երամակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼՈՒՄՆ — (գլման.) NBH 1 0562 Chronological Sequence: 10c գ. Կործանումն, խորտակումն ʼի մարտի. յաղթութիւն, կամ պարտութիւն. *Հզօր գլման եղելոյ՝ ʼի փախուստ դիմեցին զօրքն պարսից. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԱՐԹԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0743 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c չ. ἁγαθύνομαι bonus sum εὑδοκέω complaceo. եւ ըստ հյ. ἰλαρύνομαι, φαιδρύνομαι hilaresco, laetificor Զուարթ լինել. եւ Զուարճանալ. բարեկրիլ. բերկրիլ. ... *Զուարթացան սիրտք իւրեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԾԱՆԵՄ — (լուծի, լոյծ.) NBH 1 0894 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. (լծ. յն. լի՛օ, լի՛սէ. յորմէ լտ. սո՛լուօ.) λύω solvo διαλύω dissolvo Նրձակել. քակել. ʼի բաց դառնալ. Եղծանել. արձըկել, աւրել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»