ՍՏԱՆԱՄ

ՍՏԱՆԱՄ
(ացայ, ցի՛ր. ն. իսկ կր. ստանի, կամ ստանուի, եւ կամ ստացանի.) NBH 2-0742 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. κτάομαι, περιποιέομαι possideo, acquiro ἕχω habeo եւն. Ի ձեռս բերել, իւրացուցանել իրաւամբք, ժառանգել. գնել. շահել. ունել. ... *Ստացայ մարդ աստուծով: Ագստակն եւ այրն՝ զոր ստացաւ աբրաամ յորդւոցն քետայ: Ստացի՛ր զմեզ եւ զերկիրս մեր փոխանակ հացի: Եւ ստացաւ յովսէփ զամենայն երկիրն եգիպտացւոց՝ փարաւոնի: ժողովուրդ քո այս՝ զոր ստացար: Կորուստ անձին իւրում ստանայ. եւ այլն: *Ստացի՛ք զնա առաւել քան զգանձ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 14: *Որ ստանի ինչ գնով. Ոսկ. ՟ա. կոր.: *Արթուն լինի գիւտի մարգարտին, որով ստացանի մարգարիտն այն. Երզն. մտթ.: *Որպէս ստացայց զերկիւղն աստուծոյ. ասէ ցնա ծերն. երկիւղն աստուծոյ ստանուի խոնարհութեամբ եւ անընչութեամբ. Վրք. հց. ձ: կր. ՍՏԱՆԱԼ. κτίζω creo. Հաստել. հաստատել. ստեղծել. առնել. եւ նորոգել. կր. լինել, եղանիլ, ծնանիլ. ըստ հոմաձայնութենա յն. գդի՛զօ, եւ գդա՛օմէ. *Առաքես զոգի քո, եւ ստանաս զնոսա: Այսպէս արասցէ խորանին վկայութեան ստացելոյ ի նոսա ի մէջ պղծութեանց նոցա: ժողովուրդ՝ որ ստացեալ է, օրհնեսցէ զտէր. եւ այլն: Իսկ Առակ. ՟Ը. 22. *Տէր ստացաւ զիս ի սկիզբն ճանապարհաց իւրոցʼʼ. իմա՛ հաստատեաց, որպէս դնի յայլ ձեռ. այսինքն մարդկութիւն քրիստոսի՝ որ ծնաւ ի ժամանակի, նախասահմանեցաւ յառաջ քան զամենայն եղականս. զոր արիանոսք խեղաթիւրէին ի վերայ աստուածութեան քրիստոսի՝ զի արարած կամ եղական համարէին զբանն: *Ստացաւ, նման է՝ մինչ ասիցէ, թէ հայր ինձ մարմին հաստատեաց. եւ որպէս մարդ ստացաւ զիս յաղագս մարդկան փրկութեան: Իւր արարիչ է ըստ ձեզ, եւ որ ստացաւն (այսինքն ստեղծ զայլս), ստացանի. եւ զայս ինքեամբ: Ասեն՝ թէ զըստ պատկերին առաք անդէն ի ստացանիլն. Կիւրղ. գանձ. եւ Կիւրղ. պրպմ.: *Որ էրն՝ լինի, եւ ստացիչն ստանի, կամ ստացանի: Անեղն եղանի, ստացիչն ստանի. Ածաբ. ծն.: Շ. թղթ.: Զքր. կթ. ծն.: *Տէ՛ր աստուած մեր ստացի՛ր զմեզ. ստացար արարչութեամբ, հնացաք մեղօք. ստացի՛ր ողորմութեամբ, զի նորոգիցիմք յարդարութիւն. Գէ. ես.: *Նովաւ ստացան (այսինքն հաստեցան, եղեն) երեւելիք եւ աներեւոյթք, թէ աթոռք, եթէ պետութիւնք. Պիտառ.: *Սի՛րտ սուրբ ստացի՛ր յիս աստուած: Ստանալն՝ ո՛չ զի ի յոչ էէ յէ ածիցէ, այլ զլեալսն փոփոխեսցէ. Բրս. չար.: *Զգեցարո՛ւք զնոր մարդն՝ որ ըստ աստուծոյն ստացեալ է. Կիւրղ. գանձ.: *Ամենայն ինչ՝ որ միանգամ մեծանալոյ նիւթ է. յորոց ստացանի (այսինքն լինի) հաստատապէսն ունել եւ իշխել. Փիլ. իմաստն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ՍՏԱՆԱՄ" в других словарях:

  • ԽԱՉԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0923 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c գ. συσταύροσις una crucifixio. Խաչակցիլն՝ ըստ ամենայն առման. *Խաչակցութեամբն ընդ քրիստոսի ըստ աւազակին. Յհ. իմ. եկեղ.: *Խաչակցութեամբ ստանամ կեանս. Մագ. խ.: Այս եւ մահն աշխարհի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏԱՆԻՄ — ( ) NBH 2 0742 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՍՏԱՆԱՄ 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏԱՆՈՒԻՄ — ( ) NBH 2 0742 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՍՏԱՆԱՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏԱՑԱՆԻՄ — ( ) NBH 2 0742 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՍՏԱՆԱՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»