ԱՂՄՈՒԿ

ԱՂՄՈՒԿ
(մկի, աւ, աց կամ ից. եւ ոյ, ով.) NBH 1-0042 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c գ. σύγχυσις, θόρυβος, σύστασις, ἁηδία confusio, tumultus, turbatio, seditio, molestia Խառնակութիւն. շփոթութիւն. ամբոխումն. խռովութիւն. ապստամբութիւն. վրդովումն իբր ալեօք եւ աղաղակաւ. իրար անցում. ... *Եղեւ սուր առն ʼի վերայ ընկերի իւրոյ, եւ աղմուկ մեծ յոյժ: Մերձեցաւ օր, եւ ո՛չ աղմկաւ, եւ ոչ երկամբք: Զայն աղմուկ եւ զաղաղակ ʼի վերայ քաղաքին հասուցանէին (զօրքն). ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 20: Եզեկ. ՟Է. 7: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 36: *Նաեւ զմեր կեանս աղմկով եւ խռովութեամբ լնումք. Բրս. հց. *Տեսանե՞ս զատեանն լի աղմկաւ: Սուրբ են յարկք նոցա յայնպիսի յաղմկոյ (յն. յաղմկաց). Ոսկ. յհ. եւ Տիմ.: *Աղմկաւ եւ խռովութեամբ: Աղմուկ շփոթից. Խոր.: *Պատճառք յուզմանց շփոթից եւ աղմկից: Գոյժ աղմկի աղաղակին ընդ ոլորտս սփռէր. Յհ. կթ.: *Չկրեաց ինչ աղմուկ ʼի բքոյ կարեաց մարմնոյ. Սեբեր. ՟Թ: *Ոչ գիտեմ զաղմուկս՝ յորում ըմբռնեցայս. Բուզ. ՞՞՟Զ. 9: ԱՂՄՈՒԿ ԱՌՆԵԼ, ԳՐԳՌԵԼ, եւ այլն. Յարուցանել զխռովութիւն. *Ո՛չ, որպէս նոքա կարծէին, աղմուկ առնելով. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 37: *Ռամիկ խռովչացն եւս ʼի հանդիսի անցեալ՝ գրգռէին զաղմուկ. Յհ. կթ.: ԶԱՂՄԿԱՒ ԼԻՆԵԼ. θορυβέω turbor, tumultuor Աղմկիլ. խռովիլ. զբաղիլ յաղմուկս շփոթից. *Աւովդ զերծաւ ʼի սիրովթա, մինչ նոքա զաղմկաւն էին. Դտ. ՟Գ. 26: *Մինչդեռ հոռոմք զթագաւորացն աղմկաւն էին. Լաստ. ՟Ի՟Ա: ա. ԱՂՄՈՒԿ. ա. իբր աղմկական. խռովական, խառնակ. *Պահեսցին յաշխարհի աստ յամենայն աղմուկ զբօսանաց. Մծբ. ՟Ժ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՂՄՈՒԿ" в других словарях:

  • ԺԽՈՐ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0835 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. πάταγος strepitus. Խառնաձայն աղաղակ. աղմուկ շփոթի. շառաշիւն. վայնասուն. ... *Զի՞նչ ժխորն իցէ (ʼի թատրոնս). զի՞նչ աղմուկ եւ սատանայական ամբողք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՓՈԹ — (ի, ից, եւ ոյ, ոց.) NBH 2 0500 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. σύγχυσις, ταραχή, στάσις (լծ. եւ σπουδή ). confusio, perturbatio, seditio, studium partium, factio. վր. շփո՛թի. (գրի եւ Շփոյթ. որպէս թէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՃԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. λῆρος, λήρημα delirium, nugae, ἁηδία taedium, molestia (որ թարգմանի եւ ԱՂՄՈՒԿ.) Ցնորք մտաց եւ բանից. զառանցանք. բանդագուշանք. շաղփաղփութիւն. անմիտ եւ անհամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՄԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical գ. θόρυβος կամ τάραχος turba, turbatio Աղմկելն, իլն. աղմուկ. *Ամենայն ինչ խառն ʼի խուռն ... աղմկութիւն բարեաց, երախտեաց անյիշատակութիւն. Իմ. ՟Ժ՟Դ. 25 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. որպէս ամբոխումն. ταραχή, στάσις perturbbatio, seditio, factio Խռովութիւն. աղմուկ. շփոթ. *Ի հակառակիցն ախորժմանց կամ ամբոխութեանց յըմբռնման գոլով. Դիոն. եկեղ.: *Ոչ մի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աղմուկ. խռովութիւն. յոյզք. *Յաշխարհի նեղութիւն մեծ եղիցի, թագաւորաց անհանգստութիւն. Վրք. հց. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՇՈՊ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: 8c գ. ԱՊՇՈՊ որ եւ ԱՊՇԵՊ. Շփոթ. խռովութիւն. աղմուկ. *Յարուցանեն որդիք արքային ապշոպ. Խոր. ՟Բ. 48 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՇՈՊԵՄ — (եցի.) NBH 1 0277 Chronological Sequence: 6c ն. Ի բաց շոպել, յափշտակել. շորթել. խլել. առնօղ առնողի ըլլալ. *Որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն զինչս. Պիտ.: Մարթ է իմանալ՝ եւ Աղմուկ յարուցանելով կորզել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՅՈՅԶ — (յուզի, ից.) NBH 1 412 Chronological Sequence: Early classical ա. Ուր իցէ յոյզ եւ աղմուկ մեծ. *Վասն բազմայուզիցն եւ մեծամեծ ամբոխից. Կանոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»