ԱՂՈՒԷՍ

ԱՂՈՒԷՍ
(եսու կամ սոյ, ուց.) NBH 1-0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. ... ἁλώπηξ vulpes Գազան դժնդակ՝ խորամանկ եւ գող, իբր աղու հեզիկ ձեւացեալ, ʼի չափ փոքր շան, թաւ մազով. ... *Կալաւ երեք հարիւր աղուէս: Կալարո՛ւք մեզ աղուեսունս (կամ աղուէսս): Ո՞չ ելանեն այժմ աղուէսք, եւ քակեն զքարինս պարսպաց նորա: Բաժինք աղուեսուց եղիցին: Աղուէսք մուտ եւ ել առնէին ʼի սրահս նորա: Աղուեսուց որջք գոն. եւ այլն: Ըստ խորամանկութեան ասի. *Երթա՛յք ասացէ՛ք աղուեսուն այնմիկ. Ղկ. ՟Ժ՟Գ. 32: *Աղուեսուն փոքու: Ըստ բազմապատիր նենգութեան բարոյից դաւօղ աղուեսուց: Ի ժանեաց աղուեսոյն ... Յորսոյ աղուեսոյն ազատեալ. Նար. ՟Ծ՟Ա. ՟Կ՟Թ. եւ Երգ.: Տե՛ս եւ ʼի Մխիթ. առակ ՟Ղ՟Ը. ճ: ԱՂՈՒԷՍ ԽԱՐԱՆ. Տ. ԱՂՈՒԵՍԱԴՐՈՇՄ. *Աղուէս խարանօք ղդէմս նոցա դրոշմել, զի իբրեւ զչար գազան հալածական լիցին. Լաստ. ՟Ի՟Գ: ԱՂՈՒԵՍՈՒ ՁՈՒ. Բոյս կամ դեղ ինչ, որ ի Բժշկարանի բացատրի այսպէս. *Կարկոտակ. կոտրկուտակ. խուսաթըլսայլապʼʼ: ԱՂՈՒԵՍՈՒ ՍՈՒՍԵՐ, կամ ԱՂՈՒԷՍՈՒՍԵՐ. Անուն խոտոյ՝ առ Գաղիանոսի, որպէս յն. երիոս. թերեւս ἑρύσιμον erysimum որ է խոտ յաճախեալ ʼի քարուտ տեղիս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՂՈՒԷՍ" в других словарях:

  • ԱՂՈՒԵՍՈՒԿ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: 14c գ. Աղուէս փոքր. ձագ աղուեսու. եւ ո՛վ աղուէս. ... *Ո՛վ գերի աղուեսուկ: Լռեա՛ դու գարշելի աղուեսուկ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԷՍԱԽԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1042 Chronological Sequence: 11c գ. (այսպէս գրելի՛ է եդեալն մեր ըստ այլում օրինակի՝ Աղուէս խարան. ) այն է Խարան աղուէսադրոշմ. *Աղուէսախարանօք զդէմս նոցա դրոշմել հրամայէ, զի մի՛ ոք տգիտաբար հաղորդեսցի ընդ նոսա. Լաստ. ՟Ի՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՃԵԼԻ — ( ) NBH 1 0178 Chronological Sequence: 5c, 13c ա. ԱՆՀԱՃԵԼԻ ԱՆՀԱՃՈՅ Ո՛չ հաճելի. ոչ հաճոյական. անախորժ. ... *Անհաճելի տեսութիւն՝ ʼի մէջ հաւուց աղուէս, եւ ե՛ւս առաւել անհաճելի՝ առաջնորդի սրամտութիւն գոլ. Կլիմաք.: *Հաճելի, եւ անհաճելի. Երզն. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՇԵՐԱՂՈՒԷՍ — ( ) NBH 1 0554 Chronological Sequence: 10c գ. νυκταλώπηξ Աղուէս գիշերաշրջիկ. կամ անծանօթ կենդանի, որ ըստ ոմանց մուկն հնդկային ասի, որպէս ազգ անճոռնի խլրդան. *Ընդ մտանել լուսնին գիշերաղուէսք յաւազուն ʼի վեր վազէին հինգկանգնեայք, եւ այլք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼԳԼՈՒՆՔ — ( ) NBH 1 0559 Chronological Sequence: 13c գ. Բառ ռմկ. որպէս Ձայն իրաց գլելոց սաստկութեամբ. կուռկուռ. *Աղուէս մի քաղցեաւ, եւ եգիտ զսառն եւ զպաղ. սկսաւ ուտել, եւ ասէ, վա՛յ ինձ, զի ահագին է գլգլունս եւ աղաղակս ʼի գլուխս եւ յատամունս իմ. Վրդն. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0627 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ն.չ. σκοπεύω, κατασκοπεύω, κατασκέπτομαι , κατανοέω, ἁποβλέπω speculor, attendo, intendo, respicio, observo, considero, exploro Որպէս դէտ նկատել. դէտակն ունել. ուշ ունել. նայիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱՒԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0872 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c Տ. ԻՐԱՒԱԲԱՐ. *Իրաւապէս դատել, կամ լսել. Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. երեւ.: *Իրաւապէս բաշխել (այսինքն առնել) զդատաստանս. Օրին. ՟Ա: *Ոչ կամեցաւ իշխանութեամբ փրկել միայն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԲՈՒ — ( ) NBH 1 0910 Chronological Sequence: Early classical ա. խաբու. խաբիչ. *Աղուէս նենգաւոր է, եւ խուսաբու, եւ խաբու. Վեցօր. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՍԱՓՈՒ — ( ) NBH 1 0985 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ խուսափէ. խոյս տուօղ հնարիւք. *Աղուէս նենգաւոր է, եւ խուսափու (կամ խուսափուկ), եւ խաբու. Վեցօր. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՌՆՏԱՄ — (ացի.) NBH 1 0986 Chronological Sequence: 14c Տ. ացի. Աղուէս մի քաղցեաւ՝ եւ եգիտ առն. եւ սակաւ խռնեալ, եւ ուտել: Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»