ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ

ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. գրի եւ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁԱՒԱՆԴԱԿ, եւ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ. սեռ. բարձու աւանդակի, կամ բարձուանդակի. (ʼի բարձր, եւ անդր. լծ. եւ լտ. անդէ. իտ. աւանդի. յառաջ. թ. էռնտէ, էօնտէն ). Բարձր, մանաւանդ առաւել բարձր (վայր.) բարձրածայրեալ (տեղի, շինուած.) բարձունք. ըստ յն. պէսպէս. μετέωρος , ἅκρα, ὐψυλός, βωμός, ἁνάβασις, κρημνός եւն. այսինքն անդր քան զտեսութիւն. ակառն, կամ բարձր ամուր. բեմ. բագին. ծայր, ծագ, վերելք, գահաւանդ, հողաբլուր, դիտանոց. եւ այլն: ա. Իբր ա. *Ի վերայ ամենայն լերանց բարձանց, եւ ʼի վերայ ամենայն բլրոց բարձրաւանդակաց: Կային ʼի բարձրաւանդակ տեւոջ եզրա եւ ղեւտացիք. Ես. լ. 25: Նեեմ. ՟Թ. 4: *Ի բարձրաւանդակ տանիս ապարանից որմոյն: Ի բարձրաւանդակ խաչն: Ի բարձրաւանդակ տեղի. Ագաթ.: *Ի բարձրաւանդակ դաշտի, կամ տեղւոջ. Խոր. ՟Ա. 9. 10: *Կացեալ ʼի վերայ տեղւոյ բարձրաւանդակի՝ քարոզէ. Փիլ. յովն.: *Ի բարձրաւանդակ քարանձաւաց ʼի վայր հոսեալ. Յհ. կթ.: *Տեսանեն իբրեւ ʼի բարձրաւանդակ իմեքէ դիտանոցէ. Բրս. առ եւսեբ.: *Բարձրաւանդակ սրբարանն դիտանոցի. Նար. խչ.: *Ի բարձրաւանդակէ առ ʼի խոնարհ առաւել քան զբան է հոսմանն երագութիւն. Շ. մտթ. (որ է իբր գ.) գ. Եւ իբրու գ. *Յընտիր ընտիր մայրից բարձուաւանդակին (կամ կէն)ʼʼ. յն. մայրւոյ բարձու ʼի գագաթանէ. Եզեկ. ՟Ժ՟Է. 22: *Շինեաց Սողոմոն ʼի բարձրաւանդակն գաբաւոնի: Կործանեցին զբարձրաւանդակսն, եւ զբագինսն: Շինեաց զբարձրաւանդակն մահարձանօք: Գահավէժ առնէին զնոսա ʼի ծայրից բարձրաւանդակին: Ի բարձրաւանդակաց քաղաքաց իւրոց: Ի բարձրաւանդակաց ցուրտ: Ի բարձրաւանդակի գերեզմանաց. եւ այլն: *Կայ ʼի բարձրաւանդակի վերայ: Ոչ ʼի բարձրաւանդակէ ուստէք ʼի բաց ʼի վայր հայելով: Բարձր լերինք ընդ մարմնոյս մերում առակէ զգայութիւնս, քանզի ʼի բարձրաւանդակի ʼի գլուխս մեր դէպ եղեւ նոցա ունել զնիստ հաստատութեան. Փիլ.: *Կանգուն արար զնա (զմարդ) եւ (ʼի) բարձրաւանդակ մարմնոյ հաստատեաց զաչսն. Ոսկ. ես.: *Զջրհոր բարձրաւանդակին: Ի բարձրաւանդակի քաղաքին: Ի վեր իսկ ʼի բարձրաւանդակս ʼի Լիբանան լերին. Եւս. քր.: *Չիցէ՞ տեսեալ քո ʼի բարձրաբերձ բարձրաւանդակաց զդաշտ ընդարձակ. Վեցօր. ՟Զ: *Արջառք իջին ʼի բարձրուանդակէն, եւ բարձրուանդակի. Հ=Յ. մայ. ՟Ի՟Ե. Հ=Յ. յունիս. ՟Ժ՟Թ.: *Կախեցին զերկոսին ʼի բարձուաւանդակի. անդ. յունիս. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ" в других словарях:

  • ՍԱՐԱՒԱՆԴ — (ի, աց.) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ.ա. ՍԱՐԱՒԱՆԴ ՍԱՐԱՒԱՆԴԱԿ. ἅκρα promontorium եւ λόφος cervix եւն. Սար ʼի դուրս ցուցեալ, կամ կառկառեալ աստի եւ անդր. դարաւանդ. գահաւանդ, բարձրաւանդակ. եւ պարանոց երկայնեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ.ա. ՍԱՐԱՒԱՆԴ ՍԱՐԱՒԱՆԴԱԿ. ἅκρα promontorium եւ λόφος cervix եւն. Սար ʼի դուրս ցուցեալ, կամ կառկառեալ աստի եւ անդր. դարաւանդ. գահաւանդ, բարձրաւանդակ. եւ պարանոց երկայնեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՆ — (ի.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c գ. ԱՄԲՈՆ որ եւ ԱՄԲԻՈՆ. ռմկ. ամպիոն. Բառ յն. ἅμβων (իբր վերելք, ուռոյցք.) pulpitum, suggestus Կազմած ʼի բարձրաւանդակ վայրի տաճարի, որպէս բեմ քարոզութեան. դիտանոց ատենախօսութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὁχύρωμα, ἑρυμνότης, κρημνότης munitio, munimentum, firmitas Ամո՛ւր եւ անքոյթ գոլն. յապահովութիւն. պատսպարութիւն. հաստատութիւն, սերտութիւն. պնդութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐԱՆՔ — (նից կամ նաց.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. βάρις, βασίλειον, οἱκία palatium, regia, aedes, domus Տուն երեւելի՝ արքունի կամ իշխանական. պալատն. յարկ. բնակարան որմեալ կամ պարսպաւոր. *Ապարանք արքունի, իշխանի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՄԱ — ( ) NBH 1 430 Chronological Sequence: Early classical Ըստ եբր. պամա. այսինքն Բեմ. սեղան զոհից բարձր: ՟Ա. Թագ. ՟Թ. 19: Տե՛ս եւ ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁՈՒՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁԱՒԱՆԴ — ( ) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴ կամ ԲԱՐՁԱՒԱՆԴ. Տ. ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ. *Հուր եկեալ զբարձաւանդ նորա այրեաց. ՃՃ.: *Խճաքարք՝ որ ʼի բարձրաւանդի կայցեն, առաջի հողմոց ոչ մնայցեն. Սիր. ՟Ի՟Բ. 21 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁԱՒԱՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: Unknown date ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՒԱՆԴԱԿ. Տե՛ս ʼի բառն ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՈՒԱՒԱՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: Unknown date ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՒԱՆԴԱԿ. Տե՛ս ʼի բառն ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»