ԲԱՐՈՒՐ

ԲԱՐՈՒՐ
(մանաւանդ ԲԱՐՈՒՐՔ, րուրս.) NBH 1-468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c - ԲԱՐՈՒՐ մանաւանդ՝ ԲԱՐՈՒՐՔ. πρόφασις , αἱτία, ὐπόθεσις, σκήψις, περίστασις, ἁφορμή praetextus, causa, ocasio, ansa, excusatio որ եւ ԲԱՐՈՒՐԱՆՔ, ԲԱՐՐԱՆՔ. Բաղայք, բաղբաղայք, պատճառանք, սնոտի կամ սուտ պատճառք. չքմեղութիւն. պատրուակ. ... *Բարուրս եդեալ դոյզն գունդս առաքէ. Խոր. ՟Գ. 25: *Որք զպատճառ եւ ըզբըլուր. Կրպտ. ոտ.: *Եւ այլ բարուր կուտեաց ʼի վերայ նորա, եւ հրամայեացչ սպանանել զնա. Կաղանկտ.: *Այլ այն՝ բարուրք են անմիտ լսողաց. եթէ լսեմ ասէ հանապազ, եւ առնեմ, զի՞նչ օգուտ լինիցի. Ոսկ. ղկ.: *Ապա թէ ասիցես, վաստակեալ եմ ʼի տուընջեան, եւ ոչ կարեմ յառնել, այդ բարուրք է. Ոսկ. գծ.: *Երեմիայ՝ որ զմանկութիւն բարուրս առնէր, ոչ առ յանձն Աստուած. Ոսկ. ես.: *Զի մի՛ թողուցու քեզ բարուրս՝ ʼի ջրոյն փախչելոյ. Սեբեր. ՟Գ: *Կարծելով բարուրք յօդեալ վասն ծածկելոյ զվնասն. Շ. մտթ.: *Բարուրս կարկատեն՝ ասլով, Աստուած վասն կերակրոյ ոչ բարկանայ ումեք. Գր. հր.: *Զայն եւս պատճառս եւ բարուրս ʼի միջոյ բառնայ: Զաւելորդ բարուրսն եւ պատճառս ʼի միջոյ բարձեալ, եւ ʼի քրտունս առաքինութեանն միջամուխ լից ուք: Պատճառք եւ բարուրք են այն ամենայն. Ոսկ. մտթ.: *Յորժամ մեղիցէ ... բաղբաղէ, եւ բարուրս դնէ զաստուածութիւն. Փիլ. այլաբ.: Կամ որպէս Մեղադրութիւն. զրպարտութիւն. վնաս. յանցանք. *Զի յորժամ յա՛րիցէ, ըմբերանեսցին, եւ մի՛ բարուրս պատճառանաց ʼի նա հպեցուսցեն. Երզն. մտթ.: *Ոչ զի օգտեսցին, այլ զի բարուրս ինչ օյդեսցեն. Տօնակ.: Կամ որպէս Բանաւոր պատճառաբանութիւն, իրաւունք, իրաւացի բան. ... *Լուծանէր զշաբաթն, զբնութեանն հարկ բարուրս առաջի եդեալ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 14: *Ապա զայնպիսի բարուրս լուեալ բարեզգեաց բանի պատգամաց. Յհ. կթ.: *Ոչ առ յինէն ունիմ բարուրս ինչ փրկութեան. Սկեւռ. աղ.: Կամ պարզապէս Պատճառ. առիթ. ... *Ոչ եթէ ամենայն ուրեք պատճառք հիւանդութեան մեղք իցեն, այլ է ուրեք՝ զի եւ պսակաց եւս բարուրք լինի. Ոսկ. ես.: *Բարուրք շարժմանն՝ բարկութիւն Աստուծոյ. եւ ցասմանն պատճառք՝ մեղք մեր. Ոսկ. ղկ.: *Զի թէ զամենեսեան սատակէր, ապա եւ զճգանցն իսկ բարուրս ʼի միջոյ բառնայր: Տեսանէ՞ք զի դուք էք բարուրք. Ոսկ. ես.: *Մարդասիրութեան բարուրք լինիցին կերակուրքն, եւ մի՛ անագորունութեան. ողորմութեան, եւ մի՛ թշնամանաց: Հարկ համարին այնուհետեւ զբարուրս սպանութեանն (Յոհաննու Մկրտչի) ասել. Ոսկ. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱՐՈՒՐ" в других словарях:

  • ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0614 Chronological Sequence: 8c, 12c, 14c ա. ἱτιατός caussatus, effectus. Պատճառաւորն. գործ. արգասիք. *Եկեսցուք ʼի պատճառականացն ʼի պատճառն կոյս. Դիոն. եկեղ.: *Պատճառն պատճառականաց անեղն էն. Ոսկիփոր.: Կամ Ուր իցեն պատճառանք ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՈՒՐ — ( ) NBH 2 0638 Chronological Sequence: 13c Տ. բարուր. *Հրեայքն յամենայն վարսն ջանային հատուցանել պարուրս ʼի բանս կամ ʼի գործս. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»