ԲՈՒԺԵՄ

ԲՈՒԺԵՄ
(եցի.) NBH 1-510 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c, 13c ն. ὐγιάζω sano, διασώζω salvo Բժշկել, ապաքինել, առողջացուցանել. փարատել զցաւս. առողջացնել. լաւազնել ... *Զոր ոչ կարացին բուժել արիողական բժիշկքն. Խոր. ՟Բ. 80: *Սրբովք աղաչեցեալ զաստուած՝ օգնականութիւն գտանէր բուժելոյ ʼի չարէն (լլկանաց դիւի). Եզնիկ.: *Բժիշկ յայնժամ բուժէ զմարմին, յորժամ զփուտն չբժշկեալ ʼի բաց կտրիցէ: Կարող դժուարակիր վիրացն բուժելոյ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 10: եւ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 20: *Ղուկաս բժիշկ զաշխարհ ամենայն բուժէ յիւրաքանչիւրոցն ախտից. Պրոկղ. ներբ. ՟Ղ՟Կ: *Թէ ոչ կսկծեցուցանօղ դեղօք ախտ աչացն բուժեսցի, ոչ լուսաւորի. Շ. մտթ.: ԲՈՒԺԵԼ. διασώζω, ἑκαρπάζω, ἁφαιρέω, ἁφίημι salvo, servo, eripio, adimo, aufero, libero Ի բաց փարատել զո՛ր եւ է վտանգ, եւ ապրեցուցանել. զերծուցանել, պահել եւ ʼի բաց թափել յամենայն չարեաց. խալըսել, օգտել, օգնել. ... *Ի սպանող դեղոց՝ որք ʼի նենգութենէ մարդկան կազմեցան, չեւ հասուցեալ՝ եւ անդէն բուժէ (թերիակէն). Եզնիկ.: *Արդ՝ փախուցեալ ʼի Խոսրովայ Արտաշիր ... եւ նեղեալ յոյժ, բազում խոստմունս նախարարացն առնէր, թէ ոք բուժեսցէ զնա յայնմանէ. Խոր. ՟Բ. 71: *Ոչ զնոսա միայն կազմեցաւ բուժել յերկիւղէն, այլ եւ զմատնիչն ածել յուղղութիւն. Ոսկ. մտթ.: *Բուժել զմեզ ʼի պիղծ ձեռաց քոց: Բուժեա՛ զքեզ յառաջիկայ տանջանացն. ՃՃ.: *Տկար փայտ ... ոչինչ բուժէ զձեղունն անձրեւոյն եւ ʼի կաթոյն. Նիւս. երգ.: կր. կր. Ապրիլ, ազատիլ, զերծանիլ. խալըսել ... *Զոհեա՛, եւ բուժեա՛ց ʼի տանջանացդ՝ որ պահին քեզ: Խնայեցէ՛ք ʼի ձեզ, եւ բուժեցարո՛ւրք ʼի պատրաստելոցն ձեզ չարեաց. ՃՃ.: *Հազիւ յերկիւղէն բուժեալք՝ ընդունին զնա ʼի նաւն. Կիւրղ. գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»