ԳԱՂԱՏՈՍ

ԳԱՂԱՏՈՍ
(ի, աց.) NBH 1-0523 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. Որպէս թէ Սալահատ. քարահատ. քարագործ. քարգործ. թաշճի, հէճճար, սէնքքէն. *Գաղատոսաց եւ հիւսացն: Գաղատոսք շինօղք՝ շինեցին զտունն. ՟Ա. Եզր. ՟Ե. 54. 58: *Գաղատոս յարծաթոյ ողորկութիւն զսալս քերեալ. Նիւս. թէոդոր.: *Ի գործ կաւագործութեան գաղատոս որմաշէնս. Բուզ. ՟Ե. 4:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԳԱՂԱՏՈՍ" в других словарях:

  • ՈՐՄԱՇԷՆ — (շինի, նաց.) NBH 2 0532 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. Շինօղ որմոյ, իբր որմածու. գաղատոս. ... *Տարցուք գաղատոս որմաշէնս պիտոյից մերոց քաղաքաց. Բուզ. ՟Ե. 4 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՂԱԶԵՄ — (եցի.) NBH 1 0523 Chronological Sequence: 13c ն. Գուցէ իբր Քարկոծ առնել բանիւ, կամ կծանել. ( ʼի գաղատոս բառէն): *Ի խօսելն գաղազէ եւ զայլսն (եղիուս). Վանակ. յոբ. ՟Լ՟Բ. 18 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՒԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. πηλουργία . Աղիւսակութիւն. եւ Շինողութիւն. *Զանձինս ʼի գործ կացուցեալ կաւագործութիւնն: Եհան զնոսա ոսկւով եւ արծաթով, զի վարձ էր նոցա կաւագործութեանն. Վրդն. ել. եւ Վրդն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐՈՎԱՄԻՏ — (մտի, տաց.) NBH 1 1121 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c ա. νουνεχής, φρόνιμος, μεγαλόφρων sapientissimus, ingeniosus եւն. Կորովի մտօք. հանճարեղ. սրատես. նրբահայեաց. մտացի, խոհական. *Կորովամիտ խորհրդական: Ամենայն ուրեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0509 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c λειότης laevitas, laevor, laevigatio. Ողորկն գոլ. լերկութիւն. հարթութիւն. յղկումն եւ ուղղութիւն մակերեւութիւն. փայլիւն. որ եւ ՈՒՂՈՐԿՈՒԹԻՒՆ, ՂՈՐԿՈՒԹԻՒՆ. *Առ սոքօք վարիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԼ — (ի, ից.) NBH 2 0683 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 13c գ. ἅκμων incus πλάξ tabula lata, planities, crusta lapidea. Հատոր կամ տախտակ կարծր նիւթոյ՝ երկաթի կամ քարեղէն, յորոյ վերայ կռանեն դարբինք. եւ որ ինչ նման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 2 0994 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c ա. Գործօղ քարանց. քարահատ. գաղատոս. քարգործ. ... *Տացէ ստացուածս եւլոժի քարագործի: Զի՞նչ եղեւ քարագործն եւլոժի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Անդ դիպեալ ճարտարապետին հայոց՝ տրդատայ քարագործի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԱԿՈՒՌ — ( ) NBH 2 0995 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. որ եւ ՔԱՐԿՈՒՌ. Կռեալ ʼի քարանց. կոփածոյ. քարաշէն. քերած *Նա ինքն յարուցանէ տաճար քարակո յերուսաղէմ: Շինեաց կարմունջս քար կուռս ʼի վերայ գետոց. Ճ. ՟Գ.: Միխ. ասոր.: *Իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԱՀԱՏ — (ի, աց.) NBH 2 0995 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 14c գ. λατόμος, λιθοτόμος lapicida, lapidarius. Որ հատանէ՝ կտրէ եւ կոփէ զքար. քարակոփ. քարակուռ. գաղատոս. քար կտրօղ. ... *Ութսուն հազար քարահատաց ʼի լերինն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԿՈՓ — ( ) NBH 2 0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c (իբր կր.) ա. Կոփեալ կամ կոփածոյ քարամբք. քարաշէն: Տե՛ս եւ ՔԱՐԱԿՈՓ. *Գործ քարկռի՝ քարկոփ շուրջանակի. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 27: *Զքարկոփ եկեղեցին ... ընդ բեմաւն դարանս գործեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»