ԳԵՂԵՑԻԿ

ԳԵՂԵՑԻԿ
(ցկի, կաց.) NBH 1-0536 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. καλός, -λή, -λόν pulcher, -chra, -chrum; formosus, καλλίον, κάλλιστος pulchrior, pulcherrimus, ὠραῖος tempestivus, speciosus, decorus, venustus Գեղաւոր. գեղանի. գեղաղէշ. չքնաղ. բարետեսիլ. համեմատ մասամբք՝ հանդերձ լաւութեամբ գունոյ. եւ լայնաբար՝ Վայելուչ, վայելչական, հաճոյական, լաւ, ընտիր. ազնիւ, անոյշ, ախորժելի, գովելի, զարմանալի, քաջ, եւ այլն. աղուոր, սիրուն, աղէկ, ըռինտ, աղէկուկ, տեսքով. ... *Կոյս գեղեցիկ: Երինջք գեղեցիկ: Քաղաքս կամ տունս գեղեցիկս: Գեղեցիկ ամղան, յօշուած, վէմ, դաշտ, արտօք: Ծառ գեղեցիկ ʼի տեսանելի: Գեղեցիկ էր երեսօք: Գեղեցիկ տեսլեամբ յոյժ, կամ տեսանելով, եւ այլն: *Զինուորիցիս նոքօք զգեղեցիկ զինուորութիւն. ՟Ա. Տիմ. ՟Ա. 18: *Զգեղեցիկ բանին աստուծոյ ճաշակսն ճաշակեցին. Եբր. ՟Ե. 14: *Բեկումն մեծ եղիցի գեղեցկին եւ փափկացելոյն. Երեմ. ՟Բ. 2: *Դարձո՛ զակնդ քո ʼի կնոջէ գեղեցկէ. Սիր. ՟Թ. 8: *Միթէ եւ թագաւորաց մարմինք խո՞տ իցեն, կամ կանանց գեղեցկաց, կամ սկայիցն անուանեաց. այո՛, ասէ. Ոսկ. ես.: *Առաջնորդ գեղեցկացն, եւ վերնայնոյն առիթ. Ածաբ. աղք.: *Ի ծերութեանն գեղեցկիʼʼ. այսինքն ʼի բարւոք ծերութեան. Փիլ.: *Օրիորդին գեղեցկի: Իսկ գեղեցկումն մասին երկրի: Ի ձեռն գեղեցիկ խնդրոյս: Գեղեցիկ մտածութեամբ: Գեղեցիկ եւ չափաւոր մոլութեամբ. Խոր.: *Գեղեցիկ վարուք. Յճխ.: *Գեղեցիկ խորհրդովք: Զգեղեցիկ հոգ յանձին ունիս շինութեան աշխարհի. Եղիշ.: *Տուʼր ինձ հրաման՝ գեղեցիկ յանդգնութեամբս լինել եզր ʼի միջի ձերում. Լմբ. ատ.: *Հատանել զգեղեցիկ գեղեցիկ ատաղձս ʼի լեռնէն. Եւս. քր. ՟Ա. յն. զամենագեղեցիկ նիւթ: մ. ԳԵՂԵՑԻԿ. մ. καλῶς bene optime Գեղեցկաբար. վայելչապէս. բարւոք. ʼի դէպ. քաջ. ... *Իւրովք պատուիրանօք վառէ գեղեցիկ զմարդիկ: Եզնիկ.: *Գեղեցիկ իմն անդ կարգելով զերկիրն: Գեղեցիկ բարբառեցար: Յոյժ գեղեցիկ երգէր ձեռամբ. Խոր. ՟Բ. 6. 12. 60: *Գեղեցիկ յանդիմանիմք ʼի ձէնջ. Լմբ. ատ.: *Կարի քաջ գեղեցիկ եպիմարքոս ասէ, եւ այլն. Փիլ. լին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԳԵՂԵՑԻԿ" в других словарях:

  • ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 450 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὑταξία ordo, ordinatio, modestia Բարւոք կարգաւորութիւն. բարեձեւութիւն. կարգ բարի եւ գովելի. գեղեցիկ կարգ. աղէկ կարգ կանոն. ... *Հետեւեալ լինի ողջախոհութեան՝ բարեկարգութիւն, պարկեշտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c ա. καλλίων, ίον, κάλλιστος pulchrior, melior , ius, εὑπρεπέστερος decentior եւն. Առաւել կամ տիրապէս գեղեցիկ. լաւ. լաւագոյն. բարեվայելչագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱՁԻ — (ոյ.) NBH 1 0537 Chronological Sequence: 6c ա. κάλλιππος, εὕιππος bonum vel praestantem equum habens, et equitandi peritus Ունօղ զձի գեղեցիկ. քաջաձի. քաջ հեծեալ. *Ներ գեղեցկաձիոջդ ձիդ ոչինչ ըստ ինքեան նշանակէ, որպէս ներ բանին՝ գեղեցիկ ձի. *Քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԱՊԱՆԾ — ( ) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ԳԵՂԱՊԱՆԾ որ գրի եւ ԳԵՂԱՊԱՆՁ. Գեղեցիկ եւ պանծալի գեղով. չքնաղ. գեղաղէշ. *Պոռնիկ գեղապանծ. Նաւում. ՟Գ. 4. յն. καλή καὶ ἑπίχαρις գեղեցիկ եւ հաճոյական: *Գեղապանծ հարսն, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԱՊԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. եւ չ. χοραγέω, χοραγέομαι chorum duco, et in quocunque genere abundo, praeditus sum aliqua facultate Գեղեցիկ պարու հրճուիլ եւ նուագել. *Գեղապարեսցես ընդ երջանիկ պարս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՐԾ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. καλλοποιός pulchrificus Գեղեցիկ գործօղ. գեղեցկացուցիչ. *Աներեւոյթ եւ գեղեցկագործ վայելչութիւնն: Լուսատեսակ գեղեցկագործ բարեզարդութիւնն: Գեղեցկագործի եւ իշխանականին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Early classical գ. Գեղեցիկ գործելն. եւ Գործ գեղեցիկ. *Զի՞նչ գեղեցկագոյն քան զսիրամարգ. զոր առ ʼի ցուցանելոյ զգեղեցկագործութիւն՝ արար. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὕχροια bonus color, coloris venustas, elegantia Ունելն զգոյն գեղեցիկ. եւ Գոյն գեղեցիկ. *Գեղեցկագունութիւն ծաղկանց, ոսկւոյ եւ արծաթոյ, կամ աչաց, դիմաց, պատկերի, տնկոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԽԱՅՏՈՒՑ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: 8c ա. Ոյր խայտուցք են գեղեցիկ. գեղեցիկ խատուտիկ. ... *Ինձք գեղեցկախայտուցք. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Գեղեցիկ կազմութիւն. ճարտար յօրինուած, կերտուած. գեղեցիկ շէնք, աղուոր ստեղծուած. *Հայել ʼի բոյսս, ʼի տունկս, ʼի մարդոյն գեղեցկակազմութիւն. Գր. հր.: *Քաղաք բազմաժողով էր մարդկային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»