ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ

ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ
(ի, ից.) NBH 1-0062 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. παντέλειος, παντελής perfectissimus, plenus, integer, universalis Ամենեւին կատարեալ. ունակ ամենայն կատարելութեան. անթերի ամենայն իրօք. ծայրագոյն. անբաւելի. աննիազ. ապենիազ. ամմէն կերպով կատարեալ, անկարօտ. ... *Ըստ իւրում բնութեանն ամենակատար գոլ ասեմք զառ ʼի յԱստուծոյ բանն, ոչ յառաջադիմութեան կարօտ: Որդի ամենակատարին Հօր. Կիւրղ. պրպմ. եւ Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ զի ինքն յաւելուած կամ փառս առցէ, որ ամենակատարն է. Խոսր.: *Ամենակատար խաղաղութիւն ասէ զամենակատարն Աստուած. Մաքս. ʼի Դիոն.: *Ամենակատար բնութիւն, կամ լաւութիւն, լրութիւն, փրկութիւն կամ փրկիչ, ողորմութիւն: Ամենակատարիւքն բարերարութեամբք ... Յամենակատարիցն կամ ʼի մասնաւորաց նախախնամութեանց. Յճխ.: Պիտ.: Նար.: Առ որս.: Ոսկ.: Համամ.: Դիոն.: Որպէս լրացեալ իւրովք մասամբք. ամբողջ. կատարեալ. լի եւ բովանդակ. ... *Ամենակատար եւ ամբողջ լինել քահանային հրամայէ: Ի թուի դասեալ տասնեկին յամենակատարի: Տասնեկաւ ամենակատարիւ յանգեցելոց. Փիլ.: *Ամենակատար բժշկութիւն չարին, յորժամ չարն ցամաքեալ լինէր. Փիլ.: *Ամենակատարիւք մաքրութեամբք նշանակեալ. Դիոն.: *Վա՛յ քեզ անձն իմ, զի ո՛չ զներքին մարդդ յամենակատար առաքինութիւն համեմեցեր. Մաշկ.: Կարի յոյժ սաստիկ. անհնարին. խոր. *Խաւար իմն ամենակատար. Շ. յուդ. ՟Է: Կարի բազմածախ. մեծածախ. ամենածախ. եւ մեծահանդէս. մեծաշուք. πολυτελέστατος sumtuosissimus *Եւ զայս ամենակատարս կանգնեալ տաճարս Քրիստոսի. Պրպմ. ՟Լ՟Զ: *Յայսմիկ յամենակատար եւ ʼի փրկական տօնիս. Ճշ.: Որ զամենայն ինչ կատարէ. ... *Ամենակատար կամաց հօրդ Էմմանուէլի: Բառնաս զկարիս մեղաց ամենակատարդ բանիւ. Նար. ՟Լ՟Գ. ՟Խ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ" в других словарях:

  • ԱՄԵՆԱԲԱԽՏ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. Ամենայնիւ բարեբախտ, երանեալ, երանելի. առաւել սեպհական Աստուծոյ. *Նմանութիւն կամ բաղդատութիւն կամ առակ ոչ ընդունի երջանիկն այն եւ ամենաբախտ. Փիլ. լին.: *Աստուածայինն ամենակատար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՏԱՑԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c գ. παγκτησία completa possessio omnium Ամենայնիւ ամենայնի ստացողութիւն. ʼի բնէ ունողութիւն ամենայն լաւութեան. ծայրագոյն բարութիւն եւ իշխանութիւն. (անհարթ թարգմանութեամբ ʼի յունէ.) *Տիրութիւն (Աստուծոյ է)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԱՄԲԻԾ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 8c ա. ԱՄԷՆԱՄԲԻԾ կամ ԱՄԵՆԱՆԲԻԾ. Ամենայնիւ անբիծ անարատ եւ անշաղախ. πάντῃ ἅχραντος omnino immaculus *Սրբութիւն է յամենայն պղծութենէ ազատ, եւ ամենակատար՝ եւ ամէնանբիծ մաքրութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՒԵԼՈՒԱԾ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: 8c, 10c *ա. Որ չունի զյաւելուած. ամենակատար. ամենալի. *Յանյաւելուած երրորդութիւնն չորրորդութիւն եկեալ յարեսցի (ըստ նեստորա). Խոսրովիկ.: *Անպակաս եւ անյաւելուած: Անյաւելուածն լրականութեանց. Նար. ՟Հ՟Գ. ՟Հ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԿԱՏԱՐ — ( ) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 11c, 12c ա. τέλειος իբր πολυτέλειος, παντέλειος nimis vel omnno perfectus Բազմօք կատարեալ, ամենակատար. *Մեծագոյն իմաստութեանն ծանօթութիւն, եւ բազմակատար բնութեանն. Ածաբ. ծն.: *Եւ ե՛ւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 477 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c գ. τὸ αὑταρκή, αὑτάρκεια, ἰκανότης sufficientia, περιουσία abundantia Բաւական գոլ իրաց. չափաւորութիւն. բաւական պէտք. շատութիւն. առատութիւն. *Կշռեա՛ ինձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՍԱՊԱՏԿԵՐ — ( ) NBH 1 1098 Chronological Sequence: 13c ա. Ըստ կիսոյն գոգցես նմանեալ սկզբնատպին. *Ոչ ամենակատար իբրեւ զնա, այլ կիսպատկեր եւ պակաս. Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԻՒՐ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0061 Chronological Sequence: 12c ա. ՀԱՐԻՒՐ ἐκατόν centum. գրի եւ ՀԱՐԵՒՐ (նովին հնչմամբ). Տասնիցս տասն. հարուր. ... *Հարիւր ոչխար: Առցուք տասն այր ʼի հարիւրոց: Առաջի հարիւրոց արանցդ: Հարիւր առ հարիւր, եւ այլն: *Հարիւր ամենակատար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԿԱՏԱՐ — ( ) NBH 2 0265 Chronological Sequence: 14c ա. Կատարեալ միութեամբ. եւ ամենակատար. *Երեք ստեղունք բուրվառին՝ երրորդութեան խորհուրդ, եւ ʼի մի շուշան միացեալ միակատար բնութիւն աստուածութեան. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆՁՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0328 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Յանձնառութիւն. ընդունելութիւն. հաւանութիւն. եւ Յանձին ունելն զհոգաբարձութիւն. *Յարձակումն լինի ոգւոցն եւ շարժումն. եւ սորա առաջինն զհետ երթայ յանձնկալութիւն, կամ օտարութիւն: Յանձնկալութիւն ասելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»