ԵՌԱՆԴՆ

ԵՌԱՆԴՆ
(դեան, դեամբ, յեռանդան, դանէ, զեռանդս.) NBH 1-0662 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 13c գ. ζέσις, βρασμός , πύρωσις եւն. fervor, succensio, aestus եւն. որ եւ ԵՌ ԵՌԱՑՈՒՄՆ, ԵՌԱՆԴՈՒՄՆ. Եռալն՝ ըստ ամենայն առման. որպէս եփումն, բորբոքումն, վառումն, գրգիռ, փոյթ. եփ, եւ վառուիլը. ... *Կատսայ յեռանդան տեսանեմ ես. Երեմ. ՟Ա. 13: *Ածից քեզ եռանդն». յն. հրացուցից զքեզ. Ես. ՟Ա. 25: *Մի՛ օտարոտի համարել զեռանդն ինչ՝ որ ի փորձութիւն ձեզ լինիցի. ՟Ա. Պետ. ՟Դ. 19. յն. հրացումն: *Եւ այնպէս իմն եռանդն ածէին՝ սկիզբն արարեալ այլազգութեանն». յն. խթան. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 13: *Կաթսայն որ յերեմիայի յեռանդն ցուցաւ, որ ի հիւսիսոյ ի հարաւ ձգէր յայնժամ զցնցուղս եռանդեան, այժմ ի հարաւոյ ի հիւսիսի ահագին եռանդեամբ. Լաստ. ՟Ժ՟Ը: *Բորբոքեալ եռանդն ջերմանն՝ ճեպէր զնա. Մագ. ՟Կ՟Զ: ԵՌԱՆԴՆ. κλύδων, ζέσις aestus Յուզումն ալեաց. *Տեսի զեռանդն ալեացն, զկայտիռ զծովայնոցն. Փիլ. յովն.: *Իբրեւ զձայն եռանդեան կուտակելոյ խռովութեան ալեաց ծովու. Ագաթ.: ԵՌԱՆԴՆ. Յուզումն ըղձից եւ կրից. *Զհոգեւոր սիրոյն եռանդն ածէր առ ամենեսին. Բուզ. ՟Դ. 4: *Ի յեռանդն որտին ըղձից. Նար. ՟Խ՟Ը: *Արգելուն զեռանդն ցանկութեան. Յճխ. ՟Դ: *Պարտեալ եռանդեանն չարութիւն. Փարպ.: *Յեռանդան երիտասարդութեան. Եզնիկ.: *Բարկանալն է եռանդն շուրջ զսրտիւքն ի վերծխութենէ մաղձոյն. Վահր. երրորդ.: ԵՌԱՆԴՆ. ἁνάζεσις Ի վեր եռալն. եռալ զեռալն որդանց. վխտալը. *Մինչեւ յաչաց անտի անօրինին եռանդն որդանց բղխեալ սորսորել. ՟Բ. Մակ. ՟Թ. 9: ա. ԵՌԱՆԴՆ. ա. իբր Եռանդնոտ. վառեալ. *Տեսանե՞ս, զիա՛րդ եռանդն է գութն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15: (տպ. զեռանդնոտ գութն)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԵՌԱՆԴՆ" в других словарях:

  • ԱՀԱԳՆԵՌԱՆԴ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 13c ա. Որոյ ահագին է եռանդն. ահագինս եռացող. *Թերեւս կարասցեն զերծանել յայն անդնդապտոյտ ահագնեռանդ բարկութեանց հարաւայնոյ. Ուռպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՂԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 492 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. եւ չ. ԲՂԽԵՄ կամ ԲԽԵՄ. Ծագել, ծագիլ՝ ըստ նմանութեան բազում իրաց. ʼի դուրս բերել, բերիլ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. որում հանգէտ ընդհանուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՑ — (ոյ, ով, բոցք.) NBH 1 508 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. φλόξ flamma Փայլակնացեալ բորբոք հրոյ. պայծառագոյն եւ նրբագոյն մասն կրակի ցոլացեալ ʼի վերոյ քան զայրելի նիւթն. բոց. ... *Ելանէր բոց երկրին իբրեւ մրրիկ հնոցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՑԱՇԱՒԵՂ — (կամ ւիղ.) NBH 1 509 Chronological Sequence: 10c ա. Որոյ շաւիղն եւ ընթացքն է բոցանման. *Յանկարծահնչեաց ... հրահոսավտակ բոցաշարւեղ եռանդն (հոգւոյն սրբոյ). Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՌ — I. (ի, ից.) NBH 1 0660 Chronological Sequence: 9c, 12c ա. Իբրեւ արմատ ձայնիցս Երեք, եւ Երրորդ, նոյն է ընդ նոսա. *Եռն՝ երիս ասի, որ է ըստ թուական արհեստից կատարեալ թիւ. Շ. բարձր.: *Յեռումն աւուր յառնելով՝ ինքն զինքն յարուցանէր. Նանայ.: II. ԵՌ 2 (… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՌԱՆԴՈՒՄՆ — (դման, մամբ.) NBH 1 0662 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c գ. ζέσις fervor, aestus Եռանդն. եռացումն. *Շառագնեցան երեսք նորա եռանգմամբ սրտի. Եփր. դատ.: *Ի բովս վարդապետութեան՝ հոգեւոր սիրով եռանդմամբ. Ագաթ.: եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՌԱՑՈՒՄՆ — (ցման, անց.) NBH 1 0663 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c, 12c, 14c գ. ζέσις ebullitio Եռանդն, եւ եռալն ըստ ամենայն նշանակութեանց. ... *Եռացմամբ սիրոյն առլցեալ ի քրիստոս: Հուր եւ եռացումն հոգւոյ պիտոյանան. Յճխ. ՟Ժ՟Ը. եւ ՟Ժ՟Թ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆԴ — (ի, ից, եւ ոյ.) NBH 1 0920 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. խանձումն). Եռանդն. վառումն. իղձ. մանաւանդ Կղկաթումն եւ անձուկ սրտի ʼի գթոյ եւ ʼի սիրոյ, եւ բորբոք նախանձայուզութեան կամ փութոյ, քինու, եւ այլոց կրից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁՄԵՐԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 2 0159 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. ՁՄԵՐԱՅԻՆ կամ ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ. χειμερινός, χειμέριος hiemalis, hybernus. գրի եւ ՁՄԵՌԱՅԻՆ. ՁՄԵՐՆԱՅԻՆ. Սեպհական ձմերան. ձմերական. ձմեռնական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐԴԵՌԱՆԴ — ( ) NBH 2 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c ա. ՅՈՐԴԵՌԱՆԴ ՅՈՐԴԵՌԱՆԴՆ. Ուր իցէ եռանդն յորդ. հրալից բորբոքմամբ. ջերմեռանդն. ջերմագութ. գորովալից. ջեռեալ եւ վառեալ սիրով. *Յորդեռանդ հոգեւոր սիրովն խնամէ զամենեսեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»