ԵՐԿՆՉԻՄ

ԵՐԿՆՉԻՄ
(կեայ, կի՛ր, կերո՛ւք, կամ կի՛ք, կուցեալ.) NBH 1-0698 Chronological Sequence: Early classical չ. φοβέομαι, δηλιάω, εὑλαβέομαι timeo, metuo, paveo, vereor, reveror Կրել զերկիւղ. յահի յերկիւղի լինել. զանգիտել. խիթալ. ակն ածել. պատկառել. վախնալ. վախել. ... *Լուայ զձայն քո, եւ երկեայ: Մի՛ երկնչիր: Յահէդ ձերմէ երկիցեն. յորոց երկնչէիքն՝ երկիցեն ի ձէնջ: Երկեան երկիւղ մեծ: Երկեան արքն երկիւղ մեծ ի տեառնէ: Ի զարհուրանաց սրտի քո՝ զոր (այսինքն որով) երկնչիցիս: Երկիցէ յերեսաց նորա ամենայն երկիր: Անդ երկիցեն զերկիւղ: Երկերուք, եւ այլն: *Երկի՛ր յօրինակէս ասէ. Ոսկ. ՟ա. կոր.: Գտանի եւ Երկեալ, կամ Երկնչեալ, իբր ռամկական:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԵՐԿՆՉԻՄ" в других словарях:

  • ԱՆԴՈՅՐՐ — ( ) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c ԱՆԴՈՅՐՐ կամ ԱՆԴՈՅՐ. Տ. ԱՆԴՈՐՐ, իբր ընդարձակ, եւ ընդարձակութիւն. *Երկնչիմ, մի՛ գուցէ զանդոյր ճանապարհ գնայցես. Սեբեր. ՟Ժ: *Ճանապարհ անդոյրր. Յճխ. ՟Դ: *Ծով մեծ եւ անդոյրր: Արար անդոյրր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՑԷ — ( ) NBH 1 0582 Chronological Sequence: Early classical մ. ԳՈՒՑԷ, ԳՈՒՑԷ ԵՐԲԷՔ, ԳՈՒՑԷ ԹԷ. Առեալ ʼի բայէս՝ Գոլ. Առ նախնիս հասարակօրէն նշանակէ, Մի՛ գուցէ. մի՛ արդեօք. զի մի՛. զի մի՛ երբէք. զգուշանիլ, զի մի՛ լիցի. չըլլայ թէ ... որպէս յն. μήπως, μή… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԻՒՂԱԾ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0693 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. ԵՐԿԻՒՂԱԾ որ եւ ԵՐԿԵՂԱԾ, ԵՐԿԻՂԱԾ. φοβούμενος , εὑλαβούμενος, εὑλαβής timens, reverens, pius, religiosus. իտ. timorato Ակն ածօղ երկիւղիւ. մանաւանդ Ունօղ զերկիւղն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԷԵՒ — ( ) NBH 1 0810 Chronological Sequence: Early classical, 10c ԹԷԵՒ կամ ԹԷ ԵՒ. εἱ καί, καίπερ etsi Կրկին շաղկապ. իբր՝ Եթէ նաեւ. Եթէ եւս. թէպէտ եւ. ըլլայ ալ, ալ նէ. ... *Թէ եւ յԱստուծոյ ոչ երկնչիմ ... արարից նմա դատ: Զի թէ եւ տրտմեցուցի զձեզ թղթովն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԾՈՒՄՆ — (ծման.) NBH 1 0895 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. λύσις, ἕκλυσις, διάλυσις solutio, dissolutio եւն. Լուծանելն, եւ լուծանիլն՝ ըստ ամենայն առման. Որպէս Արձակումն. քակտումն. եղծումն. բարձումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՄՈՒԽ — ( ) NBH 2 0133 Chronological Sequence: Unknown date ա. Հրով մխեալ, եւ եղեալ որպէս պողովատիկ. *Երկնչիմ ʼի հրամուխ նետիցն սատանայի. Ոսկ. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՂԹԱՀԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c ն. καταδυναστέω, κατασχύω, κατακρατέω opprimo, sub potestate redigo, praevaleo ἠττάω, ἠσσάω convinco νικάω, πλεονέκτω vinco, supero եւն. Յաղթելով ʼի գետին կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՒՆԳԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0755 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ն.չ. ՍՏՈՒՆԳԱՆԵՄ կամ ԸՍՏՈՒՆԿԱՆԵՄ. παρακούω audire detrecto παρασιωπάω tacendo praetereo. Ըստ ունկն թողուլ անցանել, այսինքն անունկնդիր լինել. պատուիրանազանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ց — ( ) NBH 2 0904 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c, 14c Ց. Գիր բաղաձայն, կիսաձայն, կրկնակ, իբրու բաղկացեալ ʼի տառիցս դս, դձ, ձս. անուանեալ Ցո՛յ, կամ ցո՛. վասն որոյ ասի ʼի Հին քեր. *Ձայն միջակ է սէի, զայի, եւ ցոյի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՒՄՆ — (կման, մանց.) NBH 2 0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c գ. ἁστραπή fulguratio, coruscatio, fulgor, fulgur. Փայլատակելն. եւ Փայլակն. փայլատակունք. եւ Շողիւն. ցոլք. *Եւ եղեւ որոտումն եւ ձայնք եւ որոտմունք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»