ԵՕԹՆ

ԵՕԹՆ
(թին, թնի, թան, թամբ կամ թիւ. թանք, թանց, թնից, թամբք. եօթեան, եանք, թեամբք.) NBH 1-0706 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c, 14c ա. ԵՕԹՆ ի ձեռ. գրի, ԵՒԹՆ, ԵԱՒԹՆ, ԻՒԹՆ (որպէս եւ ածանցմունք իւր.) ἐπτά septem Միջինն ընդ վեց եւ ընդ ութ. երիւք պակաս ի տասնէ, կամ երկոքումբք աւելի քան զհինգ, կոյս թիւ կոչեցեալ, զի ի ներքոյ տասին սա միայն չծնանի կրկնութեամբ զայլ թիւ, եւ ոչ ծնանի յայլոց զուգից կամ ի քանորդական մասանց. եւ ըստ եբրայական ոճոյ դնի երբեմն փոխանակ բազմութեան. եօթը, օխտը. ... պ. հէֆթ. յն. էփթա՛. լտ. սէ՛փթէմ. սանս. սափթամ. ար. եբր. սէպ, զէպ. *Ամուլն ծնաւ եօթն, եւ բազմածինն նուազեաց յորդւոց: Եօթն չարիք կան ի սրտի նորա: Մո՛յծ ընդ քեզ եօթն եօթն: Պնդեցաւ զկնի նորա ճանապարհ զեօթն աւուր: Տո՛ւր բաժինս եօթանց, այլ եւ ութից, եւ այլն: *Մի՛ պահանջեր զեօթանասնից եօթանն զորպիսութիւն. Եփր. աւետար.: *Ի գալ երրորդ եօթանն: Ըստ եօթանցն ամաց: Թուոց եօթնիցն. Լմբ. սղ.: *Եօթիւն զվերստին եւ զհոգեւոր ծնունդն մեր յայտնելով եւ ցնծալով, եւ ութիւն զհանդերձեալ ուրախութիւնն նշանակելով. Ոսկիփոր.: *Զվեց օր գործել եւ յեօթանն հանգչել. Վանակ. տարեմտ.: *Եօթեանն խարիսխ եւ հիմն կիրակին է. Մաշտ. ջահկ.: *Երեք, եւ եօթեանքն (կամ եօթանքն) առ ոչ մի ինչ հասարակ սահման շարամօտին. Արիստ. քանակ.: *Երեսուն եւ եօթեանքն. Շար.: ԵՕԹԱՆՔ ասին առանձին կոչմամբ՝ Ստեփաննոսեանք եօթն սարկաւագունք. Գծ. ՟իա. 8: որպէս եւ Եօթն զօրութիւնք, այսինքն եօթնեքին գլխաւոր հրեշտակք, գաբրիէլ, միքայէլ, ռափայէլ, եւ այլն. Յայտ. ՟ա. 4: ՟գ. 1: ՟դ. 5: ՟ը. 2: ՟ժե. 1: ՟ժէ. 1: ՟իա. 9: մ. ԵՕԹՆ ԱՆԳԱՄ. մ. ἐπτάκις septies Եօթնիցս. եթնեկին. եւ Բազում անգամ. յաճախ. ... *Եօթն անգամ վրէժք խնդրիցեն ի կայենէ: Երկիր եպագ եօթն անգամ ի վերայ երկրի: Եօթն անգամ յաւուր օրհնեցից զքեզ. եւ այլն: Ասի եւ *Մինչեւ յեօթն անգամ, կամ ցեօթն անգամ». իբր մակբայ անուանացեալ, մինչեւ ցեօթն նուագս: (1-0708) ԵՕԹՆ ՀԱԶԱՐ, եւ եօթն հարիւր, եւ այլն. ոչ այնչափ բարդ համարին, որչափ կրկին բառք յայտնիք. նոյն եւ ռմկ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԵՕԹՆ" в других словарях:

  • ԵՕԹՆԱՍՏԵՂԵԱՆ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. Ուր են աստեղք եօթն, որպէս կամարք մոլորակաց. զի եւ ըստ հելլենացւոց եօթնարփի ասին եօթն գօտիք երկնից. կամ ուր են բազմութիւնք աստեղաց, որպէս հաստատութիւնն. կամ Բազմալոյս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻ — ( ) NBH 1 0706 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա.մ. ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻ ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻՆ. ἐβδομηκοντάκις septuagesies գրի եւ ԵՕԹԱՆԱՍՆԱԿԻ, ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻՑՍ. Իբր Եօթանասուն անգամ. եօթանասնիցս. ... *Եօթանասնեկի երկակի լեզուաց. Նար. առաք.: (որ լինի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻՆ — ( ) NBH 1 0706 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա.մ. ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻ ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻՆ. ἐβδομηκοντάκις septuagesies գրի եւ ԵՕԹԱՆԱՍՆԱԿԻ, ԵՕԹԱՆԱՍՆԵԿԻՑՍ. Իբր Եօթանասուն անգամ. եօթանասնիցս. ... *Եօթանասնեկի երկակի լեզուաց. Նար. առաք.: (որ լինի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱԹԻՒ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր գոն եօթն թիւք. զոր օրինակ անունս Քրիստոս, Շմաւովն եւ այլն, կամ եօթն դարք կենցաղոյս, կամ ի վերայ վիմին պետրոսի եօթն աչք ըստ մարգարէին, եւ այլն. *Վէմն հաստատեալ, եւ արձանն հիմնացեալ, քարն անուանի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԵԱՆ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. Եօթն. եօթնեակ. կամ որպէս յոգնականն բառիս Եօթն. *Եօթնեան բանին մասունք. Փիլ. լին. ՟Դ. 110: *Զեօթնեան շնորհս հոգւոյն սրբոյ». յն. եօթն. Սեբեր. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԵԿԻ — ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա.մ. ԵՕԹՆԵԿԻ ԵՕԹՆԵԿԻՆ. Եօթնակի. եօթնեակ. եօթնպատիկ. եւ Եօթն անգամ. եօթը խաթ, օխտը կերպով. *Եօթնեկի վրէժք. Պիտ.: *Եօթնեկի շնորհօք: *Զեօթնեկի շնորհս հոգւոյն. Լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԵԿԻՆ — ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա.մ. ԵՕԹՆԵԿԻ ԵՕԹՆԵԿԻՆ. Եօթնակի. եօթնեակ. եօթնպատիկ. եւ Եօթն անգամ. եօթը խաթ, օխտը կերպով. *Եօթնեկի վրէժք. Պիտ.: *Եօթնեկի շնորհօք: *Զեօթնեկի շնորհս հոգւոյն. Լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ — (ի, աաց.) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Early classical ա. ἔβδομος, η, ον septimus, a, um Վերջինն յեօթն թիւս. օխտերորդ. ... *Հանգեան յաւուրն եօթներորդի. օրհնեաց աստուած զօրն եօթներորդ: Յամի կամ յամսեանն եօթներորդի: Յերեսներորդի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՐԱԳԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0187 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c գ. λύχνος, λυχνία lychnus, candelabrum. Ընդունարան կամ աման եւ տեղի ճրագի. աշտանակ. ճրագակալ. կանթեղ. եւ Նոյն իսկ ճրագն ʼի կանթեղն. ... *Եօթն ճրագարան ոսկի, եւ ʼի մջէ եօթն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»