ԶԱՆՑԱՆԵՄ

ԶԱՆՑԱՆԵՄ
(զանցի, ցեր. կամ ցեայ, ցեար, ցեալ.) NBH 1-0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c չ. ὐπερβαίνω, ἁναβαίνω , ὐπερβάλλω, διαφέρω transcendo, excedo, antecello Անցանել ըստ չափն եւ ըստ սահմանն իրիք կարգի. գերազանցել. յառաջել. առաւելուլ ʼի լաւն կամ ʼի վատթարն, ʼի հասակն, յուժի, եւ այլն. որ եւ ասի ԱՆՑԱՆԵԼ ԶԱՆՑԱՆԵԼ. վեր անցնիլ, առաջ անցնիլ. ... *Յանձն իւր սկսաւ կորզել զքահանայութիւնն, եւ զանցանել զյասոնեաւ. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 24: *Սոքա զանցին զնոքօք՝ փութացեալ ʼի քաղաքն երուսաղէմացւոց. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 3: *Անցէք զանցէք, ապաքէն բռնացարուք, թագաւորել կամիք. ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 17: *Մի՛ զանցանել եւ զրկել յիրիդ յայդմիկ զեղբայր իւր. ՟Ա. Թես. ՟Դ. 6: *Զծառայականաւն չափով ոչ անցանել. Կիւրղ. գանձ.: *Զանցցես զաստեղօք. Ճ. ՟Գ.: *Քան զամենայն միտս մարդկայինս մեծութիւն ուրախութեանց նորա զանցեան. Բրս. հց.: *Զանցեալ էին զհասակաւ վասն յերկար ծերութեանն: Աբրահամ էր ծեր զանցեալ: Ծերութիւն զանցեալ՝ քաջալաւութեան աճումն: Սխալակելով, եւ զանցանելով զգինւով (այսինքն զգինըմպութեամբ) առանց հանճարոյ. Փիլ.: *Այս անցանէ զանցանէ ըստ բնութիւն: Արութեամբ եւ իրաց քաջութեամբ անցանէր զանցանէր զհերակղիւ. Եւս. քր. ՟Ա: *Անցեալ իսկ զանցեալ էին ʼի բանէ հարուածք եւ ցաւք, զոր համբերէին վկայքն. Եւս. պտմ. ՟Ը 9: ԶԱՆՑԱՆԵԼ. որպէս Զանց առնել, կամ լինել. յանցանել. յն. ʼի բաց անցանել. ʼի բաց վազել. փախչել. կամ խուսափել. ... *Ո՛չ զանց ʼի նմանէ ամենայն մտածութիւն. Սիր. ՟Խ՟Բ. 20: *Ամենայն կին՝ որ զանցանիցէ զարամբ իւրով: Զանց զամուսնութեամբն. Եփր. ել.: *Բազում ʼի գրոց անտի վկայութիւնս վասն ժամանակիս կարճեալ զանցանեմք. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: *Քաղցեալ տեսանելով՝ անտես առնեմք, եւ (մերկ՝) զանցանեմք: Գուցէ ինչ զմեօք զանցանիցէ բանս. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 33: եւ ՟Ա. 4: *Որ ինչ կամի, ոչ զանցանէ. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»