ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ
(լւոյ, լիք, լեաց.) NBH 1-0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ա. θαυμαστός, ἕκθαμβος, ἑξαίρετος, θαυμάσιος mirus, mirabilis, admirandus, exemtus, eximius Արժանի զարմանալոյ. հիանալի. սքանչելի. մեծ. ահաւոր. արմննալու, խելքէ դուրս. ... *Զհարուածս մեծամեծս եւ զարմանալիս. Օր. ՟Ի՟Ը. 59: *Գազանն չորրորդ ահեղ եւ զարմանալի. Դան. ՟Է. 7: *Արք հոյակապք եւ զարմանալիք. Յհ. կթ.: *Զարմանալին կիւլիկեցի: Զարմանալին քննութեամբ հոգւոյն: Զարմանալի մասամբք: Պտուղս զարմանալիս: Ասելով զզարմանալիսն լսողաց բան: Զառաւել զարմանալիսն յայնժամ ներգործես: Դպրութիւնք հրաշիցն զարմանալեաց. Նար.: Իսկ Սղ. ՟Կ՟Է. 28. *Անդ Բենիամին ʼի տղայութեան զարմանալիʼʼ. յն. տղայ ʼի զարմացման, որպէս թէ զարմացօղ, լցեալ ապշութեամբ: Այլ *Զարմանալի եղեւ սէր քո ինձ. ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 26. իբր յն. սքանչանիլ, սքանչելի լինել: մ. ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ. մ. իբր Զարմանալի օրինակաւ. զարմանապէս. ուժգին. *Յայնժամ զարմանալի շարժեցաւ երկիր. ՃՃ.: գ. ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՔ, լեաց. գ. τὰ θαυμαστά, τὰ θαυμάσια mirabilia, mira Իրք արժանի զարմանալոյ. սքանչելիք. հրաշք. *Արարից սքանչելիս ... զի զարմանալիք իցեն՝ զորս ես արարից ձեզ. Ել. ՟Ժ. 11: *Քո են զարմանալիք անճառից բարեաց միա՛յն հրաշագործ: Զարմանալեօք հրաշագործութեամբ (թեան) մատակարարիլ մեզ պատրաստեցեր. Նար. ՟Ձ՟Է. ՟Զ՟Գ: *Ո՛վ ասէ մեծի զարմանալեացս, զոր ունիմք իմանալ: Այս են զարմանալիք. Շ. բարձր.: *Զչքնաղ զարմանալիսն սուտ ʼի նմանէ գործեալ մատենագրեցին. Եւս. քր. ՟Ա: ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՔ. ἕκστασις, θάμβος extasis, admiratio, stupor որպէս Զարմացումն. զարմանք. սքանչացումն. ապշութիւն. զարմանալն. *Զարմացան մեծաւ զարմանալեօք: Լցան զարմանալեօք ʼի վերայ նշանին որ եղեւ. Մրկ. ՟Ե. 42: Գծ. ՟Գ. 10: *Ամենեքին հիացան մեծաւ զարմանալեօք. Իգն.: *Հիացան զարմանալեօք ընդ հաւատս կնոջն. Ճ. ՟Ա. (գրեալ էր, զարմանալիւք, իբր զարմանալեւք, այսինքն զարմանալեօք): *Զարմանալեաց արժանի. Մաշկ.: *Բազմապատիկ զարմանալիք ʼի միտս իմ անկեալ են վասն մոլեգնութեանն Պօղեայ Սամոստացւոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 6. յն. զարմանալ. որպէս ընդ հակառակն, ուր ասի ʼի մեզ, *Ես ասացի ʼի զարմանալ իմում. Սղ. լ. 23. ՟ճժե. 2. ʼի յն. դնի, ʼի զարմացման, կամ յապշութեան:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ" в других словарях:

  • ԶԱՐՄԱՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0721 Chronological Sequence: 7c, 12c Տ. ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ. *Ի տեսողաց ներբողական, եւ լսողաց զարմանական. Շ. եդես.: (1 0368) ԱՐՄԱՆԱԿԱՆ կամ ԶԱՐՄԱՆԱԿԱՆ. Իբր Զարմանալի. *առ ʼի յոյժ բախման շրջակայ պարունակացդ շարժելով զարմանական գնացսն. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐՄԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0722 Chronological Sequence: 5c, 10c, 12c ա. θαυμαστός mirabilis, admirandus Զարմանալի. սքանչելի. հրաշալի. ընտիր. աննման. ապշութեան արժանի. արմնալու. ... *Որպէս զհուրն (առ նեեմեաւ) նշանաւոր եւ զարմանաւոր: Զօրութիւն զարմանաւոր. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Гейазан (крепость) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гейазан. Крепость Гейазан/Гавазан Страна Азербайджан Село …   Википедия

  • ԱՀԱՒՈՐԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 10c ա. Ահեղ տեսլեամբ. մեծագործ. զարմանալի. արմըննալու. ... *Դնէ դրունս ահաւորատեսս հաստահեղոյսս. Արծր. ՟Ե. 7 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵՂ — (ի, ից.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c Տ. ԱՀԱՒՈՐ. φοβερός formidabilis *Ահեղ իմն է տեղիս այս: Գազանն չորրորդ՝ ահեղ եւ զարմանալի: Զգազանսն վառեալ պատրաստէր յահեղ պատրաստութիւն. եւ այլն: *Զահեղ հրամանն: Յահեղ մրրկէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵՂԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 13c ա. Ահեղ կերպարանօք կամ տեսլեամբ. ահաւոր. մեծավայելուչ. հրաշափառ. ահռելի, եւ փառաւոր, սոսկալի. *Զահեղակերպ զաստուածութիւն քո ցուցեր ʼի լերին քո ընտրելոց. Գանձ.: *Որ յահեղակերպ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵՂԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՀԵՂԱԿԵՐՊ. *Յարուցանէ յարեւելից կողմանէ թագաւոր ահեղատես եւ զարմանալի. Մեսր. եր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c գ. ԱՅԳԻ որ եւ ԱՅԳԵՍՏԱՆ. ἁμπελών vinea Պարտէզ՝ ուր խիտ առ խիտ անկեալ իցեն որթք խաղողոյ, եւս եւ թզենիք եւ այլն. էգի ... *Թզենի մի էր տնկեալ յայգւոջ իւրում: Ե՛րթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐ — I. (առն, յառնէ, արամբ. արք, արանց, արամբք.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Արու մարդ. չափահաս կամ կատարեալ. յարբունս հասեալ, երիտասարդ. եւ լի աւուրբք. էրիկ մարդ ... (ծ. եւ յն. լտ. անէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՐՄԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0142 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἁθαύμαστος, ον non admirandus, non mirum Որ չիցէ արժանի զարմանալոյ. չարմըննալու .... Իսկ՝ ՈՉ ԱՆԶԱՐՄԱՆԱԼԻ, իմա՛, յո՛յժ զարմանալի. *Ի վեր գոլով քան զհրաշս, եւ ոչ ումեք յէիցս անզարմանալի: Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»