ԱՄՓՈՓԵՄ

ԱՄՓՈՓԵՄ
(եցի.) NBH 1-0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c - ԱՄՓՈՓԵՄ կամ ԱՆՓՈՓԵՄ. συνάγω, ἑπισυνάγω , συστέλλω, περιστέλλω, παραλαμβάνω, κομίζω congrego, colligo, contraho, assumo, apporto, circumtego Ժողովել ʼի մի. հաւաքել. յինքն ձգել կամ առնուլ. կարճել. զսպել. պատել, եւ թաղել. ժողվել ժողվտել, իրեն քաշել, կծկել. ... *Զտօն արմտեաց ամփոփելոյ: Մի՛ առհասարակ զնշխար հնձոց ամփոփեսցես: Ամփոփիցէ զկալ քո: Առաքեաց Դաւիթ, եւ ամփոփեաց զնա ʼի տուն իւր: Ամփոփեաց զձեռն անդրէն: Շա՛տ է արդ, ամփոփեա՛ զձեռն քո: Ընդէ՞ր ամփոփեաց Մողոքոմ զԳադ: Ամփոփեցին զնա, եւ տարան թաղեցին: Երթիցես ամփոփիցես զմեռեալն: Ամփոփել զմարմինս անկելոցն ʼի պատերազմի. եւ այլն: *Յինքն ամփոփէ զմեղադրութեանն խոշորութիւնն: Յորժամ մօտ եմք եւ յունկնդրութեանն վայելեմք, ամփոփիմք. իբրեւ արտաքս ելանեմք, դարձեալ այլք ընդ այլոց լինիմք. Ոսկ.: *Զմեծութիւն էութեանդ անհաս գերագոյութեամբ ամփոփեցեր. Պիսիդ.: *Ի մի վայր ամփոփել. Պորփ.: *Երկամանակք ասին, վասն զի երբեմն ձգտին, եւ երբեմն ամփոփին. Թր. քեր.: *Զահ իւր յինքն ամփոփէր: Զմիտսն ամփոփեն ʼի հաճոյսն Աստուծոյ. Ագաթ.: *Պարգեւէ, ամփոփեսցո՛ւք. Յճխ.: *Կարկառեմ, եւ անդրէն ամփոփեմ: Թէ զկենացն ճաշակ ʼի քեզ ինքն ամփոփեսցես ... Ամփոփեսցես զբարձրացեալ զսուր: Ամփոփեաց արդարութեամբ զսուրն ʼի տեղի իւր. Երզն. մտթ.: Նար.: *Ամփոփել զմիտս՛ի հայեցուածոց աշխարհիս. Լմբ.: *Ամփոփեսցուք զնշխարս սոցա. Ագաթ.: *Թունաւորացն օձից զթիւնսն ամփոփեալ. Շ. տաղ.: ԱՄՓՈՓԵԼ. իբր ափով կամ ձեռամբ շօշափել. եւ փայփայել. սփոփել. մեղմել. բռնել. եւ շոյել. իբր յն. ἄπτομαι tango *Զաստեղս երկնից ամփոփել համարէր. ՟Բ. Մակ. ՟Թ. 10: Կամ καταστέλλω sedo, mitigo *Իսկ ձեռքս զհիւանդացեալ հեզութեամբ (այս ինքն հեզիկ) իւրեանց մերձաւորութեամբն ամփոփեն. Բրս. յուդիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»