ԸՆԿՂՄԵՄ

ԸՆԿՂՄԵՄ
(եցի.) NBH 1-0781 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c ն. καταποντίζω, βυθίζω, καταπίνω , καταδύνω, βαπτίζω եւն. demergo, submergo, mergo in profundum եւն. որպէս թէ Ընդկլանել. որ եւ ԸՆԿԼՈՒԶԱՆԵԼ. ԸՆԿԼՆՈՒԼ. Սուզանել. խորասոյզ առնել. ծածկել ընդ ջրով. մուծանել եւ մտանել կամ իջանել ʼի խորս՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Ընկղմեաց զփարաւովն եւ զզօրս իւր ʼի ծով Կարմիր: Շրջանք ընկղմեցին զիս: Ընկղմեցան ʼի ծով Կարմիր: Ընկղմիցի ʼի խորս ծովու: Ընկղմեցան որպէս կապար ʼի ջուրս սաստիկս: Այսպէս ընկղմեսցի Բաբելոն: Լցան երկոքին նաւքն՝ մինչեւ մերձ յընկղմել նոցա. եւ այլն: *Ի սաստիկ պատառմանէ ջուրցն ընկղմին նաւք ոչ սակաւք. Խոր. ՟Բ. 7: *Զի՞նչ մեղաւ Երեմիա, զի ընկղմեցաւ ʼի գուբ տղմոյն. Եփր. ծն.: Նմանութեամբ ձեւանան պէսպէս ոճք՝ յամենայն լեզուս. *Ընդէ՞ր ընկղմես զժառանգութիւն Տեառն ... Քա՛ւ լիցի, թէ ընկղմեցից եւ ապականեցից. ՟Բ. Թագ. ՟Ի. 19. 20: *Բանք բերանոյ իմաստնոյ շնորհք. եւ շրթունք անմտի ընկղմեն զնա. Ժող. ՟Ժ. 12. (այսինքն ընկլնուն, կամ վատնեն ʼի կորուստ): *Ընկղմեն զմարդիկ ʼի սատակումն եւ ʼի կորուստ. ՟Ա. Տիմ. ՟Զ. 9: *Անօրէնութիւն դեռ ընկղմէր զիս: Ընկղմեցան վասն գինւոյ. Ես. ՟Ի՟Ա. 4: ՟Ի՟Ը. 7: *Ընկղմեսցէ զմեղս մեր. Միք. ՟Է. 19: *Զի մի՛ յառաւել տրտմութենէն ընկղմեսցի այնպիսին. ՟Բ. Կոր. ՟Բ. 7: *Ընկղմեալ ʼի քնոյ անտի. Գծ. ՟Ի. 9: *Յանմխիթար սուգ ընկղմեալ լինէր: Ի նախանձ ընկղմեալ ընդ աներոյն: Յանհնարին տրտմութիւն ընկղմեալք խռովէին. Փարպ.: *Ընկղմեցաւ անունն Աստուծոյ ʼի մէջ անուանց բազում աստուածոց, եւ ոչ ուրեք գտանէր. Եզնիկ.: *Ընկղմեալ ʼի քոյդ գթութեանց: Ընկղմեցաւ ʼի քոյդ լոյս: Ընկղմեալ զմայլեալ: Նիրհմամբ ընկղմեցեր: Զբնաւն ընկղմէ զյիշատակ: Ընկղմեցաւ յանապական անօսր էութիւնն. Նար.: *Լուսաւորս մեծամեծս ասէ, զի ʼի մեծութիւն նոցա ընկղմեցաւ առաջինն (լոյս ամփոփեալ). Եփր. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԸՆԿՂՄԵՄ" в других словарях:

  • ԸՆԿՂՄԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0781 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c Նոյն ընդ վ. (=ԸՆԿՂՄԵՄ) *Հայեա՛ց, ո՛րպէս լողաս, որ ոչ ընկղմեցուցանես (այսինքն զի մի՛ ընկղմեսցես) զկուրն քո ʼի ծովուն. Մաշկ.: *Երիցս ընկղմեցուցանէին զնա ʼի ջուրն (մկրտութեան). Ճ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»