ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ

ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ
(ի, աց.) NBH 1-0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. ἁλλόγλωσσος, ἁλλόφωνος aliena lingua, vel alia voe utens Որոյ ա՛յլ է լեզուն կամ բարբառն, եւ ազգն գլխովին. այլաբարբառ. լեզուն տարբեր. *Ազգ լիրբ եւ այլալեզու: Առ ժողովուրդս այլալեզուս. Բար. ՟Դ. 15: Եզեկ. ՟Գ. 6: *Ոչ օտարք հարաք զօտարս, եւ ո՛չ զայլալեզուս այլալեզուք: Ժողովուրդ այլալեզու իբրեւ յիւրում գաւառի ընթանայ յօտարոտին. Առ որս. ՟Ը. ԺԵ: *Ի գիտակացն ոք ուսանիցի (զլեզու), եւ այնպէս այլալեզուացն լինիցի ձայնակից. Նիւս. կուս.: *Այլալեզուք զիւրեանցն լսեն առ ʼի պէտսն զխօսսն. Յճխ.: *Իբրեւ այլազգիք եւ այլալեզուք տանիմք եւ բերեմք զմիմեանս. Յհ. իմ. ատ: *Որ ծածկեալ էր յայլալեզու ագարակի ազանց (առ ասորիս). Շ. թղթ.: *Թէ յայլալեզու ցեղից էին, զգուշանալ դիւրին էր. Լաստ. ԻԲ: *Ի համասեռից եւ յայլալեզուաց. Լմբ. պտրգ.: գ. ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ, ուոյ կամ ի, ւով. գ. Օտար լեզու. ա՛յլ բարբառ. եւ շնորհ լեզուախօսութեան. *Որ զայլալեզուսն խօսէր, ոչ լսելի էր յայլսն, այլ՝ Աստուծոյ: Այլալեզուով այն տուեալ եղեւ, որ նշանակէր՝ որ ինչ խորհրդոցն էր. Ոսկ. ՟ա. կոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ" в других словарях:

  • ԱՅԼԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c ա.գ. Օտար բանիւ խօսօղ, եւ ասացեալ, եւ ասացուած. մոլար. խառնակ. *Զմիոյ այլանդակի եւ այլաբանի զհետ երթաս. Ճ. ՟Ը.: *Զմիաբարբառ լեզու մարդկութեան շփոթեաց յայլաբան խլուըրտիւնս. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻՐԲ — (լրբի, ից.) NBH 1 0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c ա. ἁναιδής impudens. Անամօթ. անպատկառ. լպիրշ. ժպիրհ. ... *Երեսք լիրբք լէզլեզու գրգռեն: Ազգ լիրբ եւ այլալեզու: Իբրեւ շունք իրբ եղեն յանձինս իւրեանց. Առակ. ՟Ի՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԱՇՈՒՐԹՆ — ( ) NBH 1 0973 Chronological Sequence: Early classical ա. βαθύχειλος . Տ. ԽՈՐԱՆԱԽՕՍ. Զի ոչ եթէ առ ժողովուրդն խորաշուրթն եւ այլալեզու առաքիս դու առ տուն իսրայէլի. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԻՆ — ( ) NBH 2 0576 Chronological Sequence: 13c Աշխարհ եւ ազգ քինաց կամ սինէացւոց. *Օտարադէմ եւ այլալեզու շարժել ի չին եւ ի մաչին աշխարհէ. Վրդն. պտմ.: Տե՛ս Բռ. յտկ. ան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՌԱՏՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0848 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տպաւորութիւն տառից. գրչութիւն. գծագրութիւն նշանագրաց. *Բազում լինէր վրիպումն շահից հոգեւոր գանձուց վասն այլալեզու հիգենայից ʼի տտառատպութիւն օտարասեռ սուղոբայից: Ի տւչութենէ հոգւոյն ընկալան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0856 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ն. ՏԱՐԲԵՐԵԼ. διακρίνω discerno. Որոշել, զանազանել. խտրել. *Որ շունչ բոլոր զգայնոց շնորհէ, հոտոտելեօքն ոչ տարբերէ (ʼի մահուն իւրում). Շ. խոստով.: չ. ՏԱՐԲԵՐԵՄ, եցի. չ. ՏԱՐԲԵՐԻՄ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱԴԷՄ — ( ) NBH 2 1028 Chronological Sequence: 13c ա. Օտար դիմօք. այլանդակ. *Զօր ինչ օտարադէմ եւ այլալեզու. Վրդն. պտմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c ա. ἑτερόφωνος, ἁλλότριος, ξένος alienam edens vocem, alienus, peregrinus. Որոյ Ձայնն կամ բարբառն է օտար. օտարալեզու. օտարախոհ. հակառակաբան. *Օտարաձայն այլամիտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»