ԱՅԼԱՆԴԱԿ

ԱՅԼԱՆԴԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Գտանի գրեալ եւ ԱՅԼԸՆԴԱԿ. αλλόκοτος alienus, inusitatus, absurdus, monstruosus Անընդել. անհեթեթ. արտօրէն. անկարգ. անվայել. ցուցանքաւոր. ... *Այլանդակ իրացն շամանդաղ: Այլանդակացն ʼի ներքս անկելոց ցանկութեանց. Փիլ.: *Այլանդակ վարուք. Յճխ.: *Առ պագշոտ յիմարութեան այլանդակ մտացն. Ագաթ.: *Յայլանդակ միտս զնա փոխաբերէր. Յհ. կթ.: *Որկորամոլ այլանդակաց. Պիտ.: *Ընդէ՞ր խորհուրդք այլանդակ ելանեն ʼի սիրտս ձեր. Սկեւռ. յար.: *Սրբեաց զայլընդակ լսելիս նոցա. Եղիշ. դտ.: ԱՅԼԱՆԴԱԿ. Յանդուգն. խրոխտ. սէգ եւ սոնք. մեծաբան. աղաջուր. ... ἁλαζών arrogans, superbus *Ամբարտաւանից եւ այլանդակաց յանդիմանութիւն է բանս, որք իբրեւ ոչինչ գիտեն, զամենայն ինչ գիտել խոստովանին. Փիլ.: *Յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին (յեզաբելայ) չարաբարոյ կամակարութիւն. Պիտ.: ԱՅԼԱՆԴԱԿ. Օտար. օտարոտի. խորթաբարոյ. անկիրթ. անհարթ. գեղջուկ. անշնորհ. օտարական, վայրենի, կոպիտ, անշնորհք. ... *Պօղոս իբրեւ ուսուցանէր, վայրապարախօս այլանդակ կոչէին զնա. Մծբ. ԺԹ: *Ոչ իբրեւ զբարբարոսս այլանդակս: Յայլանդակ բարս դժնեայս. Յհ. կթ.: *Այլանդակ յամենայն կարգաց եւ կրօնից: Կրեաց յիւրոցն եւ յայլանդակացն: Դրացեաց եւ այլանդակաց: Ոչ միայն մերոյս նահանգի, այլ եւ ա՛յլ ազանց եւ այլանդակաց. Մագ.: *Մի՛ վասն այնորիկ սակս ճշմարտութեան այլանդակս պատմեսցեն (կամ մեկնեսցեն). Աթ. ՟Ժ՟Բ: *Ոչ արտաքոյ ճշմարտութեանն ուսուցանէին ինչ, եւ ոչ այլանդակս բարբառէին. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Դ: *Զոր յառասպել ոմանց առեալ, եւ այլանդակս բարբառեալ. Շ. վիպ.: *Այլանդակ իմն (օրինակաւ) պատմեն զլինելութիւն երկնի եւ երկրի. Մագ. ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՅԼԱՆԴԱԿ" в других словарях:

  • ԱՆՀԵԴԵԴ — ( ) NBH 1 0185 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. ԱՆՀԵԴԵԴ ԱՆՀԵԹԵԹ Ուր չիք հեթեթանք. անշուք. անկազմ. անձեւ. այլանդակ. խոշոր. անճոռնի. անհնարին. անկարգ. անշնորհք, անճոռնի. ... συρφετώδης incompositus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԴԷՄ — ( ) NBH 1 0084 Chronological Sequence: 10c, 11c, 13c ա. Օտար եւ այլանդակ դիմօք. դժնդակ երեսօք. ... *Յարուցանէ յարեւելից կողմանէ թագաւոր այլադէմ. Մեսր. եր.: *Ծնաւ ʼի սոցանէ ծնունդ այլադէմ: Այլադէմ եւ գազանաբարոյ ազգս այս (թաթարաց). Մաղաք. աբ.: Իսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶՆԵԱՅ — ( ) NBH 1 0085 Chronological Sequence: 10c ա. Իբր այլանդակ. այլազան. *Այլազնեայ արձանն Փագովրայ. Նար. ԽԸ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: 6c մ. Այլանդակ իմն օրինակաւ. անշնորհք կերպով. *Տեսութիւնքն (աչքն) այլանդակաբար յածին. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: 6c ա. Կարի այլանդակ. *Մեկնեալ այլանդակագունիս ʼի սնուցողագոյնն վայրաց. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: 10c ա. Սեպհական այլանդակաց. այլանդակ եւ անընդել գլխովին. *Զայլանդակականն օտար տեսութիւն՝ ընտանի զօրութեամբ աղին համեմէ. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: 6c ա. Այլանդակ տեսլեամբ. նորատեսիլ. հիացուցիչ. յն. մեծահամբաւ. παλίμφημος famosus *Արուեստք (այս ինքն հրէշք ծնանին) օտարակերպք այլանդակատեսիլք: Մի՛ ինչ ծնցի կամ ծնուսցէ այլանդակատեսիլ ինչ. Փիլ. ՟ժ. բան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ձ. Այլանդակ գտանիլ ըստ ամենայն նշ. *Դու փոխարկեալ այլանդակիս ամբարտաւանութեամբ. Ճ. ՟Բ.: *Եւ էր այնուհետեւ տեսանել զաշխարհս մեր ո՛չ որպէս զբարբարոսս այլանդակեալս. Խոր. ՟Գ. 20 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՏՈՀՄ — ( ) NBH 1 0380 Chronological Sequence: 6c ա. ἕκφυλος alienus եւն. Օտար ʼի տոհմէ. անսովոր. այլանդակ. *Զարտատոհմսն եւ զարտօրէնս անառակութիւնս. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԱՆ — (նաց.) NBH 1 436 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԱՆ մանաւանդ ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԱՆՔ, Նոյն ընդ յն. ֆանդասի՛ա φαντασία, λήρημα, τερατολογία, τερατεία imaginatio, hallucinatio, delirium, prodigiosum verbum, momstrum… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»