ԹՈՇԱԿ

ԹՈՇԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0818 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ԹՈՇԱԿ գրի եւ ԹՕՇԱԿ. պ. թուշէ, թուսէ՛ի ռահ. ἑφόδιον, ἑπισιτισμός commeatus, cibaria Պաշար. պարէն ճանապարհի. կերակուր ʼի պէտս ուղւոյ. խումանիա, ... *Տայր ամենայնի նոցա թոշակ ʼի ճանապարհ. Յուդթ. ՟Բ. 9: *Պատրաստեաց մանուկն զթոշակ ճանապարհին. Տոբ. ՟Ե. 22: *Թոշակ մարդկային մարմնական կենաց, եւ այլն. Նար.: Կամ Ո՛ր եւ է եփեալ կերակուր. եփոյ. ὅψον cibus. Հց. Որո՞ց են յաղագս թոշակի կազմութեանցն շարագրութիւնքն եւ օրինականքն: պխ. խոհակերացն. Պղատ. մինովս.: Նմանութեամբ՝ Հոգեւոր պէտք եւ պարէնք. *Ոչ ունիս թոշակ երկայն ճանապարհին (երկնից). Մաշկ.: *Ոչ կազմեցի թոշակ փրկութեան վարուց մաքրութեան: Թոշակաւն շնորհաց կամ ապաշաւանաց. Նար.: *(Աղօթքն՝ եւ փառք ʼի բարձունսն են) ննջեցելոց թոշակ կենաց: Թոշակ ելից մերոց յերկինս. Ի գիրս խոսր.: ԹՈՇԱԿ. ὁψώνιον opsonium, stipendium Ռոճիկ զօրաց, կամ վարձ, եթէ՛ ʼի բանակի, եւ եթէ ʼի քաղաքի, տուեալ ʼի սահմանեալ ժամանակի. ... (եւ գաթըգ, ուտելի ինչ ընդ հացի.) *Շա՛տ լիցին ձեզ թոշակքն ձեր: Ո՞ ոք զինուորիցի իւրովք թոշակօք. Ղկ. ՟Գ. 4: ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 7: *Կուտեաց նա համբարս եւ թոշակս զօրականին. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 32: *Զամենեցուն զկարգեալ թոշակն նուազեցուցանէին: Զկարգեալ ռոճիկ նոցա յարքունուստ ամ յամէ թոշակ առնէին, եւ տային տանել նոցա. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: Նովին նմանութեամբ ասի. *Թոշակն մեղաց՝ մահ է. Հռ. ՟Զ. 23. այսինքն վարձ, պտուղ: *Առեալ զգինսն՝ մտանէր ʼի դպրոց՝ ուսանել թոշակաւնʼʼ. այսինքն իւրովք ծախիւք. Ճ. ՟Բ.: ԹՈՇԱԿ ՅԵՏԻՆ կամ ՎԵՐՋԻՆ. viaticum Սուրբ հաղորդութիւն տալի մերձ եղելոց ʼի մահ՝ որպէս կենսառիթ պաշար չուոյ ʼի յերկինս. *Հաղորդէին մարմնոյ եւ արեանն տեառն՝ իբրեւ յետին թոշակ զայն համարեալ անձանց. Ղեւոնդ.: *Զփրկութենագործ մարմին եւ զարիւն տեառն՝ թոշակ յետին առ ʼի նմանէն իւր ընկալեալ: Զխորհուրդն փրկական մարդկան բաշխէր առ հասարակ՝ ըստ սակի յետին թոշակի. Յհ. կթ.: *Յելս անձին զյետին թոշակն առցեն: Ի յետին թոշակէն մի՛ զրկեսցին. Կանոն.: *Այնպիսւոյն վասն ողորմութեանն Աստուծոյ տացի թոշակն վերջին. Շ. ընդհ.: *Միայն զհաւատ շնորհաց քոյին, եւ ըզթոշակ կենաց վերջին. Յս. որդի.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Смотреть что такое "ԹՈՇԱԿ" в других словарях:

  • ԱՆՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 0217 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c գ. Բառ լտ. annona աննօնա. Տարեկան հասք. ռոճիկ. թոշակ. տուրք. ... *Որ ոք ածցէ ինձ զզօրավարն եւստաթէոս, յաւելում նմա անոն ամս հնգետասան. ՃՃ.: *Առատապէս անոնօք փարթամացուցանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԴԱՐՁ — ( ) NBH 2 1047 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ բազում օրինակաւ ստէպ ստէպ դառնայ. *Լուարուք տեսասէրք կաքաւչաց, որք ʼի բազմադարձ ոտսն զձեր աչս պշուցանէք: Լուարու՛ք, որպիսի թոշակ մահու բազմադարձ ոտն կաքաւելոյն ծաղկէ. Բաբիղ. յհ. մկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ἑγγυάω spondeo, satisdo Երաշխաւոր լինել. յերաշխի տալ զանձն խոստմամբ. խոստանալ եւ ապահովել՝ միջնորդութեամբ կամ վկայութեամբ. *Ոմանք կամիցին զսա ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՐՇԱԿ — ( ) NBH 1 0819 Chronological Sequence: Early classical Գտանի գրեալ իբր Թոշակ: Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՕՇԱԿ — ( ) NBH 1 0824 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԹՈՇԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԾԻԹԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 1054 Chronological Sequence: 13c գ. Որպէս արաբ. գըւդ, ագսադ. որ է Ռոճիկ, հռոդ. թոշակ, մանաւանդ եռամսեայ. *Յերից ամաց եւ անդր արգելեալ էր (ոստիկանն) զնախարարացն հայոց եւ նոցին հեծելոց զօրուն ամի՝ հարիւր հազար դահեկան խածիթայս. Վրդն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՌՈԳ — (ի, ից.) NBH 2 0127 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ՀՌՈԳ գրի եւ ՀՌՈՔ. որ եւ ՌՈՃԻԿ. պ. րուզի, րըզգ, րուզանէ, րուզկէանէ. աւուրլէք. μισθοφορά stipendium. Թոշակ աւուր աւուր, կամ ըստ կարգեալ աւուրց. հասք. ... *Բազում հռոգս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 2 0169 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա. σύνοδος comes itineris Ընկեր ճանապարհի. ուղեկց. ճանապարհորդակից. զուգընթաց. ... *Ճանապարհակից է՝ աստուծոյ հրեշտակ. Փիլ. լին. ՟Դ. 95: *Հանդերձ բարի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՊԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0453 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ՆՊԱՐ ՆՊԱՐԱԿ. δῶρον donum, munus ἐστιατορία victus, epulatio ἑφόδιον commeatus, viaticum. Պարէն նուիրեալ կամ պարգեւեալ. կերակուր մասնաւորեալ ʼի պարգեւի մասին, բաժին. ռոճիկ. պաշար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՊԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0453 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ՆՊԱՐ ՆՊԱՐԱԿ. δῶρον donum, munus ἐστιατορία victus, epulatio ἑφόδιον commeatus, viaticum. Պարէն նուիրեալ կամ պարգեւեալ. կերակուր մասնաւորեալ ʼի պարգեւի մասին, բաժին. ռոճիկ. պաշար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»