ԺԱՀԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ

ԺԱՀԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0825 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. δυσωδία, ἁηδία teterodor, foetor τὰ νωσώδη pestifera res Հոտ ժահից, գարշահոտութիւն. ապականութիւն. աղտեղութիւն. գէշ հոտ, հոտածութիւն, հոտած բան. ... *Պղծել զտարերս չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն. Պիտ.: *Ի ժահահոտութենէ օդոյն, կամ ʼի գէջ խոնաւութենէ. Կանոն.: *Ո՞չ տեսանես զարեգակն ʼի վերայ աղտեղութեանց ծագեալ, եւ ʼի ժահահոտութենէն ոչինչ վնասեալ. Բրս. ծն.: *Արեգակնս այս զգալի ճառագայթիւքն իւրովք զաղտեղութիւն մաքրէ, եւ զժահահոտութիւն ցամաքեցուցանէ. Խոսր.: *Ժահահոտութիւն դիոյն զմերձաւորս եւ զհեռաւորս փախուցանէ: Արար. . . . անուշահոտ ʼի ժահահոտութենէն. Սարգ. յկ. ՟Դ: եւ Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ը: *Շոգեացն սեռականագոյն տարբերութիւն է անուշահոտութիւն եւ ժահահոտութիւն: Նիւս. բն.: *Երկիր անձրեւօքն լուացեալ եւ մաքրեալ լինի յամենայն ժահահոտութեանց. Արիստ. աշխ.: *Խոնարհի յախտսն, եւ ժահահոտութեանն համբերէ. Ածաբ. ծն.: Նմանութեամբ ասի. *Որք եւ զժահահոտութիւնս բուրեն անօրէնութեանց: Զաշխարհական ցանկութեանց, որ լին է ժահահոտութեամբ. Յճխ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ի: *Արտաքս ժայթքէ զորս ամբարեալ մեղացն ժահահոտութիւն. Շ. մտթ.: *Ժահահոտութիւն բանսարկուին են մեղաց գործք. Մաքս. ի դիոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԺԱՀԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԳԱՐՇԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0531 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. Հոտ գարշութեան. ժանտահոտութիւն. ժահահոտութիւն. չարահոտութիւն. հոտածութիւն, գէշ հոտ, գէշութիւն. *Ոչ կարեմ ʼի գարշահոտութենէն տեսանել զնա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Գարշահոտութիւն մեղաց, ախտից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԺԱՆԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Unknown date գ. δυσωδία graveolentia Հոտ դաժան. ժահահոտութիւն. *Ո՞չ տեսանես զարեգակն ի վերայ աղտեղութեանց ծագեալ ... եւ ի դաժանահոտութենէն ոչինչ վայելեալ. Բրս. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՅԹՔԵՄ — (եցի.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: 5c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. θραύω (իբր շառաչել բեկմամբ). որ եւ ասի ԺԱՅՏՔԵԼ. Փսխել. եւ Արտաքսել ի մարմնոյ. դուրս տալ. ... *Զդառնութեանս մաղձ ժայթքեցի. Նար. ՟Կ՟Է: *Արտաքս ժայտքէ զոր ʼի մեղացն ամբարեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆՏԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0832 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c գ. Ժանտահոտիլն. եւ հոտ ժանտ. ժահահոտութիւն. *Որ տիղմդ ես, եւ ժանտահոտութիւն բուրես. ՃՃ.: *Յորմէ բուրէ եւ բուրի սաստիկ ժանդահոտութիւն. Մանդ. ՟Թ: *Զջուրս՝ զոր հանապազ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՌՈՒՑԱՆԵՄ — (ուցի, ռո՛.) NBH 1 1058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 13c ն. (լծ. թ. գուռմագ ). ἑφίστημι, ἑνιδρύω constituo, colloco, fundo, firmo ἁνορθόω surrigo, erigo, instauro. Կանգնել, տնկել. ամբառնալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵԽ — (ոյ, եւ ի.) NBH 2 0410 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c գ. σηπεδών putredo. որ եւ ՆԵԽՈՒԹԻՒՆ. Հիւթ նգոտեալ. ժահ. ժահահոտութիւն նեղիչ. փտութիւն. ապականութիւն. ցեց մեց. շարաւ. զազրութիւն. եբր. *Ի նեխոյն հոտոյ (կամ վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵԽԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0410 Chronological Sequence: 10c գ. Ժահահոտութիւն. չարահոտութիւն. շարաւահոտութիւն. *Իբրեւ ʼի փեռեկեալ գերեզմանէ զնեխահոտութիւն արտաքս արկանելոյ. Արծր. ՟Գ. 10 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱՒ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0472 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. πύον, βρόμος, βρώμος, βρύος pus, putredo, sanies, cruor, foetor. (լծ. թ. ճիրահաթ. լտ. գռու՛օր ) Արիւն փտեալ. թարախ. ժահր վիրաց՝ մսոյ եւ գիշոյ. խղխայթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱՒԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0472 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Հոտ շարաւոյ. եւ ամենայն ժահահոտութիւն. հոտածութիւն. ... *առ բնակեալ ʼի դեւս անդ ժահահոտն շարաւահոտութեան. Եւագր. ՟Ե: *Ո՞ր շարաւահոտութիւն մեռելոյ կարէ հաւասարել նեխութեան մեղացն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 14c գ. ἁτμός, μή, μίς vapor, halitus, exhalatio. (լծ. սիք. յն. փսիքի՛ ). որ եւ ՇՈԳՈԼԻ, ԳՈԼՈՐՇԻ. Խոնաւ հիւթ իբր ոգի կամ սիւք ամենայն իրաց՝ ջերմութեամբ հրոյ եւ արեւու եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»