ՇՈԳԻ

ՇՈԳԻ
(գւոյ, գեաց.) NBH 2-0487 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 14c գ. ἁτμός, -μή, -μίς vapor, halitus, exhalatio. (լծ. սիք. յն. փսիքի՛ ). որ եւ ՇՈԳՈԼԻ, ԳՈԼՈՐՇԻ. Խոնաւ հիւթ իբր ոգի կամ սիւք ամենայն իրաց՝ ջերմութեամբ հրոյ եւ արեւու եւ շնչոյ վերացեալ յօդս եւ ցնդեալ. որ լինի նիւթ ամպոց. գոլոշտիք. ... *Ելանէ շոգի յերկրէ, եւ ա՛րդ ʼի ծովէ, եւ շունչք ʼի գետոց. Եւս. պտմ. ՟Է. 20: *Շոգի ցնդելի. Նար. ՟Խ՟Ը: *Շոգի եւ հոտոցն սեռ՝ բնութեամբ է ʼի միջի օդոյ եւ ջրոյ: Զշոգեացն զզօրութիւն ընդունի. իսկ շոգեացն սեռականագոյնն տարբերութիւն՝ է անուշահոտութիւն եւ ժահահոտութիւն. Նիւս. բն.: *Ծուխ, եւ շոգի երկրի, եւ բոց հրոյ՝ քանզի թեթեւք են, ʼի վեր կողմն գնան. Եզնիկ.: *Ոչ ոք յղփացեալ կարէ զխոնարհութիւն զգենուլ. վասն զի ծանրացեալ շոգոյս ʼի շարժմունս մարմնոյս՝ յաղթէ մատցս. Եփր. ի յովսէփ.: ՇՈԳԻ. իբր Շունչ. *Զի մի՛ շոգին (վիշապաց՝) մարդոյ կամ անսանոյ մեղանչիցէ. Եզնիկ.: Որպէս եւ նմանութեամբ. *Հողմախառն շոգի հոգւոյն աստուծոյ, որ սովոր է զմարդիկ յուղղութիւն ածել. Ագաթ.: ՇՈԳԻ. որպէս Շող լուսոյ. ճառագայթ. ճաճանչ. (յն. ագդի՛ն վերծանեալ իբր ադմի՛ս, ադմօ՛ս ). *Արեգակն բաւական է ամենեցունց՝ ակնարկութեամբ շոգւոյն. Պիսիդ.: *Շոգի բերանոյ նորա եղեւ ʼի տեղի (կամ ʼի տեղ) արեւու (ʼի բազմացուցանել զհացս). Եփր. համաբ.: եւ Երզն. մտթ. (որ հայի եւ ʼի նախընթաց նշ.):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՇՈԳԻ" в других словарях:

  • ՇՈԳ — (ոյ.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c գ. որ է ռամկականն ձայնիցս ՇՈՂ, եւ ՇՈԳԻ. Ցոլք արեւու. տօթ. տապ. տաք. *Ամառնային օդոցն շոգն ʼի հարկանելն զմարմինն՝ զովացուցանողի կարօտ առգնէ: Թէ շոգ լինի կամ աշխատին, ʼի հօր կամս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԿ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 1 424 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. περιβολή ambitus, αὑλή, προσαύλιον atrium Ներքին շրջապատն տեղւոյ փակելոյ կամ պարսպելոյ որմով. վայրագաւիթ, գաւիթ. բակ. ... *Ի ներքս ʼի բակին՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՑ — (ոյ, ով, բոցք.) NBH 1 508 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. φλόξ flamma Փայլակնացեալ բորբոք հրոյ. պայծառագոյն եւ նրբագոյն մասն կրակի ցոլացեալ ʼի վերոյ քան զայրելի նիւթն. բոց. ... *Ելանէր բոց երկրին իբրեւ մրրիկ հնոցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԼ — (ի.) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Շող եւ տապ. շոգի եւ մռայլ ʼի տօթի: Գանձ.: Կամ Ջերմութիւն. ջեր. *Եւ զբանս եւս ջեռնլեացն ասէ հեգնելով, եթէ վա՛շ ինձ, զի ջեռայ, եւ տեսի զգոլ. Ոսկ. ես.: ԳՈԼ (2 1049) ի, կամ ոյ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԼՈՇԻ — (շւոյ, շոյ, շեաց.) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. ԳՈԼՈՇԻ կամ ԳՈԼՈՐՇԻ ἁτμίς, ἁτμός vapor, ἁναθυμίασις exhalatio որ եւ ՇՈԳՈԼԻ. Շոգի ջերմ. գոլ եւ ոգի. մշուշ շողագին. ծուխ խոնաւութեանց, եւ այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԼՈՐՇՈՒՈՐ — ( ) NBH 2 1049 Chronological Sequence: 6c ա. Իբրու Գոլորշիաւոր, շոգիաւոր. յորմէ ցնդի ջերմ շոգի. ... *Զազրատեսկ է որովայնամոլութիւն՝ ըստ նմանութեան խոզի տղմասէր՝ գոլորշաւոր. Անյաղթ հց. իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՆՁՐԱՄԱՍՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0796 Chronological Sequence: 8c ա. παχυμερέστερος crassior Առաւել կամ կարի թանձրամասն. *Ունելով զիմանալւոյն եւ զնիւթականիս բնութիւն, այնչափ է թանձրամասնագոյն քան զսա, որչափ մաքրագոյն է քան զնա: Շոգի յօդոյ (այսինքն քան զօդ) է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՒԽ — (ծքոյ, ոց.) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. καπνός fumus. Թուխ եւ թանձր գոլորշիք նիւթոց խանձողելոց ʼի հրոյ. եւ Շոգի. մուխ. ... *Ծուխ հնոցի: Սիւն ծխոյ: Ստեղն ծխոյ: Մրրիկ ծխոյ: Ծուխ խնկոյ: Որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՂՄԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 2 0117 Chronological Sequence: Early classical ա. Խառն ընդ հողմոյ. ուր կայ եւ հողմն. *Հուրն ահագին հողմախառն շոգի հոգւոյն աստուծոյ. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՌԱԽՈՒՂ — (խղոյ կամ խլոյ, ոց, կամ խղի, ից, եւ աց.) NBH 2 0210 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 11c ա. γνόφος, ὀμίχλη , ἁχλύς caligo, nebula, tenebrae θύελλα procella. (գրի եւ վրիպակաւ Մարախուղ. ʼի ձայնիցս՝ մառ, մառն. եւ խուղ. կամ խուլ կամ հոյլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»