ԱՅՍՔԱՆ

ԱՅՍՔԱՆ
(այսքանոյ կամ նի, նից.) NBH 1-0096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՅՍՔԱՆ ԱՅՍՔԱՆԻ. Որ ինչ է այսու քանակաւ՝ մեծութեամբ՝ հաւասարութեամբ՝ համեմատութեամբ. տե՛ս եւ ԱՅՍՉԱՓ. ասքան. ... τοσοῦτος, τηλικοῦτος tantus, tot կամ talis et tantus *Այսքան բան խրատու: Այսքան անուանք. Յհ. կթ.: *Այսքան առ այս. Վրք. հց. ՟Ա. եւ այլն: *Յայսքան բարիս: Այսքան տարակուսանաց: Յայսքանս եւ ʼի սոյնպիսիս. Նար.: *Այսքանք եւ այսպիսիք. Յհ. իմ.: *Այսքան երկար ժամանակաւ. Լմբ.: *Այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբք. Պիտ.: *Յետ այսքան շնորհաց. Սարգ.: *Այսքանի ամք են, զի ծառայեմ քեզ". յն. ահա զայսքան ամս. Ղկ. ՟Ժ՟Ե. 29. (ուր սովորութիւն եղեւ ընթեռնուլ ʼի մեզ, "Այս քանի՞ ամք են"): *Այսքանի ժամանակք են՝ որ առ մեզ բնակեալ է, եւ ոչ գիտէաք զդա: Ագաթ. (յն. եւս, այսքան կամ բազում ժամանակք են:) *Ո՛րքան իցեն ամօթ եւ պատկառանք մեզ, որք այսքանի ամք զգեցաք զտեսակս զայս եւ զկարգ, եւ գտցուք մերկ. Վրք. հց. ՟Բ: *Այսքանոյ շնորհի. Նիւս.: *Այսքանում վայելուչ կարգի. Պիտ.: *Քանո՞յ վաճառեցեր զայգ. եւ նա ասէ, այսքանոյ. Վրք. հց. ԺԴ: *Այսքանից եւ այսչափաց արկածից. Փիլ.: *Այսքանից ʼի Տեառնէ երանութեանց. Բրս. հց.: *Եւ այսքանօք (կամ այսքանեօք) ոչ շարժեցին. Յիսուս որդի.: *Այսքանեաւ պիտոյիւք կարգաց. Շ. թղթ.: *Այսպիսեօք եւ այսքանեօք ժողովրդովք բազմացեալ. Խոր. ՟Բ. 88: *Ըստ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց. Պիտ.: *Այսքանեաց եւ այսպիսեաց ազանց. Յհ. կթ.: *Ընդ այսքանեաց բարեաց: Զայսքանեաց խնամոց յանձանձեալս: Ի վերայ այսքանեաց յուսահատութեանց: Այսքանեօք բանիւք. Նար.: *Այսքանեաց սրբազանից հարց. Շ. ատ.: մ. ԱՅՍՔԱՆ. մ. Այսու չափով. այսչափ. ասչափ. *Այսքան վաստակ եղէ ʼի քուրձ եւ ʼի մոխիր. Վրդն. սղ.: *Այսքան առաւելեալ: Այսքան արձանացեալ էր հաստատուն: Եւ այս վասն սորին այսքան շատասցի. Պիտ.: Լմբ. ատ.: Շ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՅՍՔԱՆ" в других словарях:

  • ԱՅՍՉԱՓ — (ի, ից կամ աց. եւս եւ փիք, փեաց) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. ԱՅՍՉԱՓ. τοσοῦτος, τηλικοῦτος tot, et tantus Որ ինչ է այսու չափով. այսքան. այսպիսի, այսպէս մեծ կամ փոքր, շատ, եւ այլն. ասչափ, ասչաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՔԱՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նիք, նեաց) NBH 1 0096 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՅՍՔԱՆ ԱՅՍՔԱՆԻ (2 1042) *Այսքանի ամք է (կամ են), զի եմ աստ, եւ բնաւ ոչ ելի ես ʼի գիւղն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: *Ես ահա այսքանի ժամանակք ունիմ ʼի ճգնութիւնս. անդ. ՟Ժ՟Թ. (տպ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՀԱՃՈՅ — ( ) NBH 1 451 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. Կարի՛ հաճելի. հաճոյական յոյժ. գովելի. *Եթէ ուղղափառ հաւատս ցուցցուք, եւ բարեհաճոյ գործս, տաճար գտցուք հոգեւորական. Գանձ.: չ. ԲԱՐԵՀԱՃՈՅ ԼԻՆԻՄ ԲԱՐԵՀԱՃՈՅԱՆԱՄ, չ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՀԱՃՈՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 451 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c չ. ԲԱՐԵՀԱՃՈՅ ԼԻՆԻՄ ԲԱՐԵՀԱՃՈՅԱՆԱՄ. εὑαρεστέω placeo, complaceo Ամենայնիւ հաճոյ լինել, ընդունելի, եւ սիրելի. *Որք բարեհաճոյք եղեն Աստուծոյ, եւ արդարացան. Աթ. ՟Դ: *Որոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԲԵՂԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. ԱԲԵՂԱՅՈՒԹԻՒՆ. որ գրի եւ ԱԲԵՂՈՒԹԻՒՆ μοναχισμός vita monastica Կարգ կրօնաւորութեան. հրաժարումն յաշխարհէ: *Այսքան է կարգ աբեղայութեան (կամ աբեղութեան), ոչ առեալ պատիւ եւ ոչ իշխանութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՔԱՆ — (ոյ.) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, 12c Տ. ԱՅԴՉԱՓ, եւ ԱՅՍՔԱՆ, ատքան, ատչափ. ... *Զայդքան բազմութիւն հաւատացելոց ջանայք խախտել. Շ. թղթ.: *Ոչ գնեմ այդչափ ծանրագնոյ ... ոչ տամ այդքանոյ պակաս. Ոսկ. ապաշխ.: *Զի՞ է զի եւս՝ նուազ միշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍԱՆԱԿ — ( ) NBH 1 0094 Chronological Sequence: 8c, 10c ա.մ. Այսպիսի. այսգունակ. այսպէս. *Վերբերական է, որ եւ նմանական. ո՛րգոն, այսանակ, այսպիսի. այսչափ, այսքան. (ուր օրինակք ինչ վրիպակաւ գրեն ԱՅՍԱԿԱՆ:) *Կարաւան թշնամեացն այսանակ ձաղանօք գնացեալ մտին ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, եաց կամ ւոց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. τοιοῦτος hujusmodi, talis Այսմ նման. այսգոյն. ասանկը. ... *Այսպիսի ինչ երբէք ոչ տեսաք: *Մանուկ մի այսպիսի: Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԻԿ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 13c ա. ԱՆԱՌԻԿ որ եւ ԱՆԱՌ. ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis Զոր չէ մարթ առնուլ պատերազմաւ. անմարտնչելի. անվանելի. ամենայնիւ ամրացեալ. ... *Ամրական անառիկ միտք. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»