ԼԱՆՋՔ

ԼԱՆՋՔ
(ջաց, ջօք կամ ջիւք.) NBH 1-0879 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c գ. στῆθος , pectus Կուրծք. լայն դիրք մարմնոյ յառաջոյ ʼի մարդիկ եւ յանասունս. ... *Ձեռքն եւ լանջքն եւ բազուկքն իւր արծաթիւք: Մէջք նորա եւ բարձք պղինձ: Փոքր մի հանգուցանիցես զձեռն քո ʼի վերայ լանջաց: անկեալ զլանջօքն յիսուսի: Զվակաս զուսովք եւ զլանջօքʼʼ: Կամ *Ի վերայլանջաց եւ որովայնի քո գնասցես: Դու՞ ագուցեր ձիոյ զորութիւն, եւ փառս լանջաց նորա զյանդգնութիւնʼʼ: տե՛ս եւ ԵՐԲՈՒԾ: *Որ առ լանջօքն են մասունքն հոգւոյն, իբրու առաջնորդաց հետեւին. Պղատ. տիմ.: *Առ լանջօքն, ուր եւ սիրտն շրջի. Փիլ. այլաբ.: *Ընդ քայռս պերճութեան լանջացն. Նար. ՟Լ՟Գ: *Յիսուսի թագաւորին վակաս լանջաց սուրբ յովհաննէս. Շար.: *Զլանջիւք երիվարին առեալ. Խոր. ՟Բ. 82:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԼԱՆՋՔ" в других словарях:

  • ԱՆՁՆԻՔ — (նեաց.) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date գ. Երեւելի մասունք անձին. իրանք, լանջք. ... *Առեալ զվարսիցն եւ զանձնեացն Դադոնի. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՃԱՌ — ( ) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. Որ ճառէ զԱստուծոյ. *Լանջք տեառն՝ աստուածաճառ լիցի. Եւագր. ՟Ժ՟Գ: *Ի սմանէ ծնանին խորհուրդք աստուածաճառք. Լմբ. սղ.: Եւ Ճառեալն յԱստուծոյ. *Պատգամ աստուածաճառ. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂՋԵՐՑԵՄ — (ցեցի, ցեա՛.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: 6c, 7c, 13c, 18c ն. κερατίζω cornu peto, ferio Եղջերբք խեթկել. ոգորիլ. հարկանել ցլու. *Գեհոնդ անուն՝ է լանջք, կամ եղջերցելով. Փիլ. այլաբ.: ( Վրդն. ծն. եղջերցցելով): *Արտտլած է զխենեշութիւն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱՆ — (ի, աց, կամ նունք, նանց.) NBH 1 0870 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. (որպէս թէ Վերին երանք, կամ երիք եւ երբուծք մարդոյ. ) Ողն, ուսք, լանջք, եւ թիկունք. լրումն կան երեւելի մասն մարմնոյ. անձն. մարմին. ... *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՅՆԱԼԱՆՋ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: Unknown date ա. որոյ լանջք են լայն, իրօք կամ նմանութեամբ. *Ի ծովս ընթանային, ʼի թեւս թեթեւս թռչէին, յերիվարս փայտակերտս ելանէին (ʼի նաւս), զերանակս լայնալանջս (զղեակս) ըմբռին. Ճ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒՐԾՔ — (կրծից.) NBH 1 1125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Որպէս լծ. ընդ թ. կեօքիւս, կեօքս. στῆθος pectus. Լանջք. տախտակ լանջաց. լայնաբար՝ Սիրտ. ստինց. կուշտ, երբուծ. (որ յայլ լեզուս՝ փոքր կուրծք). *Կոծել, կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄ — I. (ոյ կամ ի, ոց.) NBH 2 0011 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γεῦμα gustus եւ χυμός (որ է հիւթ, համ.) humor, succus, sapor . Ճաշակ ախորժ կամ անախորժ՝ զոր առնուն ճաշակելիքն յուտելեաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՕՇ — (ի, ից.) NBH 2 0187 Chronological Sequence: 12c, 14c գ. ՃՕՇ. որ եւ ՃԱՒՇ, ՋԱՒՇ, ՃՕՇԱՆ կամ ԶԱՒՇԱՆ. պ. ճէվշէն, ճիւշիւշ. յոքն՛՛. ճիւվէզ, ճէվաշին (որ է սիրտ, եւ լանջք.) Լանջապանակ. լանջանոց զինուորական. զրահ. վերտ. *Զրահաւորք՝ մկընդաւորք, ճօշիւք (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՕՇԱՆ — (ի, նաց.) NBH 2 0187 Chronological Sequence: 12c, 14c գ. ՃՕՇ. որ եւ ՃԱՒՇ, ՋԱՒՇ, ՃՕՇԱՆ կամ ԶԱՒՇԱՆ. պ. ճէվշէն, ճիւշիւշ. յոքն՛՛. ճիւվէզ, ճէվաշին (որ է սիրտ, եւ լանջք.) Լանջապանակ. լանջանոց զինուորական. զրահ. վերտ. *Զրահաւորք՝ մկընդաւորք, ճօշիւք (կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆԵԿԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0203 Chronological Sequence: 5c գ. μάγας testudinis ponticulus, lyra. Մանեկաձեւն գոլ. եւ Ինչ մի մանեկաձեւ՝ կամարաձեւ՝ կամրջաձեւ. որպէս թիկունք կրայից, ջութակաց, եւ լանջք ճպռան. *Ո՞վ ետ ճպռան ʼի լանջս զմանեկաձեւութիւնն, եւ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»