ԱՅՐԵՑԱԾ

ԱՅՐԵՑԱԾ
(ի, իւ. կամ ոյ, ով.) NBH 1-0098 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c գ. Այրեցումն. այրումն. որպէս այրուք, մնացորդ իրին այրեցելոյ, եւ հետք այրման. սպի, խարան. խանձող. մոխիր, աճիւն. եւ այլն. էրուք. ... κατάκαυμα adustio *Եւ մարմնոյ եթէ լինիցի ʼի մորթ նորա այրեցած հրոյ, եւ եղիցի ողջացեալ մորթ նորա յայրեցածէ անտի, եւ լինիցի տեղի այրեցածին փայլուն: Արած բորոտութեան է ընդ այրեցածին բորբոքեալ: Սպի այրեցածոյն է: Դրոշմ այրեցածոյն է. Ղեւտ. ԺԳ. 24=28: *Այրեսցեն զերինջն. եւ առցէ քահանայն փայտ եղեւնեայ եւ զոպա եւ կարմիր, եւ արկցեն ʼի մէջ այրեցածի երնջուն. Թուոց. ԺԹ. 5: *Որ ունին զօրինակ յայտնութեան զմերկութիւն այրեցածին. Ագաթ.: *Յօրինել շինել զամենայն զգերութիւնս յաւերածոյն եւ այրեցածոյն. Բուզ. ՟Դ. 24: Կամ մուր. իս. πρόσκαυμα adustio *Ամենայն դէմք, կամ երեսք ամենեցուն իբրեւ զայրեցած պուտան. Յովէլ. ՟Բ. 6: Նաւ. ՟Բ. 10: *Ծուխն այրեցածոյն ելեալ մածեալ զնոքօք. Ագաթ. (որք հային եւ ʼի ա. նշ): գ. ԱՅՐԵՑԱԾ, ի. իբր գ. ռմկ. այրեցած գօտի. կոչի եւ ԱՅՐԵՑԵԱԼ կամ ԱՅՐԵՑԱԿԱՆ ԳՕՏԻ. Տապագին գօտի երկնից ընդ հասարակածիւ. καπυρά (ζώνἡ torrida (zona) ... *Չափեցին յայրեցածէն մինչեւ ցքիմեռոն: Ի վերայ այրեցածին բերին կենդանատեսակքն. Խոր. ՟Ա. 29. եւ Խոր. աշխարհ: *Ի վերայ այրեցածին ասին երկոտասան աստեղատունքն. Շիր.: ա. Իսկ ԱՅՐԵՑԱԾ. ա. է այրեցեալ. էրած. ... *Զմարմինն այրեցած. Նոննոս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՅՐԵՑԱԾ" в других словарях:

  • ԱՅՐԵՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: 7c, 8c, 9c ա. Իբր այրելի կամ այրօղ. *Ինքեանք բացակային ʼի մեղացն գնացից, եւ յայրեցական (կամ յայրեցան) փշոցն. Համամ առակ.: ԱՅՐԵՑԱԿԱՆ ԳՕՏԻ. Տ. ԱՅՐԵՑԱԾ ըստ բ. նշ: Խոր. աշխարհ. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՑԵԱԼ — (ելոյ, ոց.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c, 13c ա. Այրեալ, կր: էրած: ՟Ա. Մակ. ՟Դ. 38: Ես. ԼԳ. 16: Իսկ Սղ. ՟Ե. 14. *Զնետս իւր այրեցելովք է գործեալ . իբր բորբոքեալ, շանթացեալ. յն. καιόμενος ardens կամ ըստ Սիմաքոսի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐՈՒՔ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: 12c գ. ԱՅՐՈՒՔ. Որպէս ռմկ. էրուք. Տ. ԱՅՐԵՑԱԾ, իբր մնացորդ իրաց այրելոց, որպէս աճիւն յօտեալ ուռոց որթոյ եւ այլն: *Թէ այրես զհօտն, եւ զայրուքն ʼի վերայ խայթածին (կարճի) դնես, օգտէ. նոյնպէս եւ ամենայն հօտի մոխիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋԱՍՊ — (ոյ, ով.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 13c, 14c, 15c գ. ԱՐՋԱՍՊ գրի եւ ԱՌՋԱՍՊ, կամ ԱՐՋԱՍՊՆ, ի. χάλκανθον կամ χάλκανθος, θη chalcanthum, atramentum sutorium, vitriolum Մետաղ թափանցիկ իբրեւ ապակի շառագոյն՝ լաւն կանաչագոյն, ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՑԱՇՈՒՆՉ — ( ) NBH 1 509 Chronological Sequence: Early classical ա. Շնչօղ զբոց. հրաշունչ. տօթագին. տապախառն. ... որպէս այրեցած գօտին. ըստ յն. διακεκαυμένος *Որ ʼի ստորին աշխարհին հարաւոյ բնակեալք իցեն՝ սահմանակիցք բոցաշունչ աշխարհին. Վեցօր. ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՕՏԻ — (տւոյ, տեաց կամ տւոց.) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c, 15c ζώνη zona, cingulum Կապ միջաց ʼի վերայ պարեգօտի. կամար. զունար. ... *Գօտի կտաւի, մաշկեղէն: Չուան գօտի: Ոչ լուծցեն զգօտիս ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆԴԻԿ — (դկի, հնդիկք, դկաց.) NBH 2 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c գ. ἱνδική india, indi Աշխարհն եւ Բնակիչք ներքին կողմանն ասիոյ. հնտըստան, եւ հնտըստանցի. *Ի կողմանցն հնդկաց մինչեւ ʼի կողմանս եթւովպացւոց: Ի հնդկաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՐ — (մրոյ.) NBH 2 0300 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 14c գ. αἱθάλη (այրեցած). fuligo, fumus crassior. (լծ. մառն. որպէս եւ յն. մա՛ւրօս. իտ. մօ՛ռօ, է թուխ. մաւրիտանացի.) Ծուխ թանձր կամ թանձրացեալ. մրուր ծխոյ կամ հրոյ. մուխ, էրուք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՄԱՔԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0906 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 14c ձ. ξηράνομαι, ἁποξηραίνομαι siccor, exsiccor, areo, aresco, exareo, exaresco, arefio ψύχομαι, ἑκψύχομαι frigesco. Ցամաք լինել, չորանալ, պակասիլ ʼի խոնաւութենէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»