ԽՈՉ

ԽՈՉ
(ի, ից, կամ ոց.) NBH 1-0966 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 14c գ. ԽՈՉ σκῶλον offendiculum, impedimentum in via occurrens, lignum praeacutum σκόλοψ, σκόλωψ palus aculeatus, sudes. որ եւ ԽՈՒԹ. ԽԱՅԹ՝ խոցոտիչ. Քար կամ փայտ սրածայր՝ արգել եւ վնասիչ ոտից, որպէս եւ խթիչ աչաց. քար գայթագղութեան. ցից. խափան. որագայթ. կոճ. փայտ կամ քար սուր. Արգելք. փուչ. ... *Մինչեւ յե՞րբ իցէ մեզ խոչդ այդ. արձակեա՛ զմարդիկն: Խոչ ʼի գարշապարսձեր: Խոչ յական ձերում: Ոչ պնշտեսցես զդիս նոցա, զի՛ խոչ է այն քեզ: Նոքա եղեն նմա խոչ եւայլն իսրայէլ: Ոչ եւս եղիցիս տանն իսրայէլի խոչ գառնութեան: Ի բա՛ց արարէք զխոչ եւ զխութ ʼի ճանապարհէ ժողովրդեան իմոյ. Ել. ՟Ժ. 7: Յես. ՟Ի՟Գ. 13: Թուոց. ՟Լ՟Գ. 55: Օր. ՟Է. 16: ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Ը. 23: Ես. ՟Ծ՟Է. 14: *Զի ոչ այնչափ փչոց եւ խոչոց հարուածք կարիցեն զձեռս ապականել, որպէս մեղացն խայթոցք. Ոսկ. ես.: *Խոչ հարեալ ʼի նա կուրացոյց զաչս նորա. Մխ. առակ.: *Մաքրեա՛ զոտս մեր ʼի խոչիցն չարեաց. Փարպ.: *Խոչ եւ գայթագղութիւն լինելոց են իշխանութեան մերոյ: Այլոց խոչ գայթագղութեան լինէին. Ղեւոնդ.: Երզն. մտթ.: ԽՈՉ. Փուշ ոզնւոյ, եւ որ ինչ մնան է նմին. *Ոզնին՝ յորժամ ողկոյզն ելանէ այգւոյն. արկանէզպտուղն ʼի խոնարհ, եւ ինքն թաւալի ʼի վերոյ, եւ կառչին պտուղքն ʼի խոչսն, եւ առեալ տանի ʼի խոչս՝ ձագուցն. Եպիփ. բարոյ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԽՈՉ" в других словарях:

  • ԳԱՅԹԱԳՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0527 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 12c գ. ԳԱՅԹԱԳՂՈՒԹԻՒՆ կամ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆ σκάνδαλον Scandalum, offendiculum, laqueus, offensio որ եւ ԳԱՅԹԱԳՂԱՆՔ. Գայթումն. գթումն. եւ Որոգայթ. խոչ եւ խութ. եւ Չար օրինակ. մեղք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c չ. προσκόπτω, προσποκταίνω, κοπιάω impingo, offendo, labor Գայթել, սայթաքել. գայթագղիլ. ընդհարկանիլ ընդ խոչ եւ ընդ խութ, եւ վտանգիլ ʼի կործանումն. խոտորիլ. մոլորիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԷԹ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ուր չիք խէթ, այս ինքն խոչ եւ խութ. անխափան. եւ առանց խիթալոյ կամ խթելոյ սրտին. անխիղճ. անկասկած. անվեհեր. համարձակ. ἁκώλυτος, ἁκωλύτως sine obice եւ ἁναλγήτως sine… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՉ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: Early classical ա. Ուր չգուցէ խոչ եւ խութ. ... *Անխոչ լինիցին շաւիղք իմ. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՅԹ — (ի, ից.) NBH 1 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c գ. Գթումն. լպրծումն, եւ գայթագղութիւն. եւ Որոգայթ. խոչ ընդ ոտն. խութ. *Գայթ կոչէ զայլափառացն աստուածոց զծառայութիւն: Ոչ իրիք լպրծի եւ գայթի առ ոտս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՅԹԱԳՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ձ. ԳԱՅԹԱԳՂԻՄ որ եւ ԳԱՅԹԱԿՂԵՄ, եցի, չ. σκανδαλίζομαι , προσκόπτω, ὐποσκελίζω scandalizor, labor եւն. Գայթելով գլիլ, գթելով գլորիլ. ընդհարկանիլ ընդ խոչ եւ ընդ խութս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐՇԱՊԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0531 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c գ. πτέρνα, νη, πτέρνις Calx, calcaneus, πέλμα planta pedis Կրուկն ոտից՝ մինչեւ ցկէսն թաթից. եւ Ներբան կոխօղ. եւ Հետք կոխողին. կոճ, եւ ոտից տակը. էօքչէ, դօփուգ, տապան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԳԹԵՄ ԳԹԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Սայթաքեցուցանել. գայթագղեցուցանել. կործանել՝ կամ խթելով, կամ խոչ եւ խութ առ ոտս դնելով. մոլորեցուցանել, յանցուցանել. ... *Զպարզամիտսն դիւրաւ գթեսցէ. Ի գիրս խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. ԳԼՈՐՈՒԹԻՒՆ ԳԼՈՐՈՒՄՆ. πτῶσις casus, ruina Գլորիլն. կործանումն. անկումն. ... *Զբնութիւնս կանգնեցեր ʼի գլորութենէ: Այլ կանգնեցայ ʼի գլորութենէ. Գանձ.: *Ահա սա կայ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼՈՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. ԳԼՈՐՈՒԹԻՒՆ ԳԼՈՐՈՒՄՆ. πτῶσις casus, ruina Գլորիլն. կործանումն. անկումն. ... *Զբնութիւնս կանգնեցեր ʼի գլորութենէ: Այլ կանգնեցայ ʼի գլորութենէ. Գանձ.: *Ահա սա կայ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»