ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ

ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0977 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. νόησις, διάνοια cogitatio եւն. եւ συλλογισμός syllogismus. Մտածութիւն. որոճումն մտաց. դիտաւորութիւն. Տ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ. *Ի բաց մերժել զչարութիւնս, զչար խորհրդածութիւնս. Յճխ. ՟Ե: *Հանճարեղ խորհրդածութեամբ պատրաստեաց. Նար. խչ.: *Պետրոս խորհրդածութեամբ զտաղաւարացն եւ զերրորդութեանդ քո խորհուրդ գուշակէր. Գանձ.: *Մի՛ զաստուածային խորհրդածութիւնս (ժաղավոյս) մարմնաւոր յաջողուած (ոք վարկցի). Լմբ. ատ.: *թիւրեցար ʼի խորհրդածութեանդ. Աթ. արիան.: ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ. συμβολή consilium եւն. Խորհրդաւոր նշանակութիւն. մասնաւոր դիտումն ոյ իրիք. *Բոլորն իսկ խորհրդածութեամբ հաւաքեալ յինքեան: Ոչ վայրապար ինչ ործ, կամ խառնախորթ խորհրդածութիւն ʼի վերայ խաչին կատարիւր. Նար. խչ.: *Զգայական նոցա կերպաձեւութիւնք՝ ո վարկպարազի եւ անխորհրդապէս, այլ բարձրագունիւ եւ օգտակարաւ իւրաքանչիւրքն լի խորհրդածութեամբ. Շ. հրեշտ.: ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ. μυσταγωγία mystica actio, sacra, mysterium, arcanum. Սրբազան եւ աստուածային խորհուրդ, բան գաղտնեաց հաւատոյ. եւ Կատարումն ամենայնսուրբ խորհրդոց. պատարագ. պաշտօն. նուէր. եւ Արարողութիւն. *Աստուածայնոց ինչ սրբազնաբար խորհրդածութեանց. Դիոն. երկն.: *Ընծայեցէք քահանայք զխորհրդածութիւնն: Զաստուածային զայն խորհրդածութիւն գրով նշանակեալ. եւ է խորհրդածութեանն բան այսոքիկ. մի աստուած՝ հայր բանին կենդանւոյ եւայլն. Ածաբ. կիպր.: Նիւս. ի սքանչ.: *Արժանաւորին խորհրդոյն (կամ խորհրդոց), եւ զկնի խորհրդածութեանն մոլեգին յանցանօք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 27: *Զքրիստոս պատարագեն քահանայական խորհրդածութեամբ. Յճխ. ՟Ժ՟Բ: *Զպատարագին խորհրդածութեան, եւ զամենայն կատարողապետութեանց. Շ. ընդհ.: *Առանց այսր (զգեստու) ոչʼի խորհրդածութիւն ժպրհել. Լմբ. պտրգ.: *Զվիճակաւորսն այնպէս յարդարէր ʼի խորհրդածութեանն պաշտօն կողոբս զգենուլ. Վրք. սեղբ.: *Կատարեցաք ʼի վերայ դորա զաստուածային խորհրդածութեանցն ձեռնադրութիւս: Խորհրդածութիւն մկրտութեան, կամ օրհնութեան կրօնաւորութեան, կամ տօնից, կամ աստուածաբանութեան, եւայլն. Շ. թղթ.: ՃՃ.: Լմբ. սղ.: Սոկր. եւայլն: Որպէս եւ վասն հեթանոսական արարողութեանց ասի. *Կտապս չամչեղէնս պատրաստէին ʼի խորհրդածութիւն կռոց. Լմբ. ովս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0650 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c ա.գ. ἑκκλησιαστικός ecclesiasticus Որ ինչ եկեղեցւոյ է սեպհական. եկեղեցնայ. *Եկեղեցական կարգ, կամ հաւաք, ուխտ, խորհրդածութիւն, գաւիթ. եւ այլն. Ագաթ.: Սհկ. եկեղ.: Փարպ.: Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱԽՈՐԹ — ( ) NBH 1 0925 Chronological Sequence: 10c ա. Խառն եւ մորթ. խառնակ եւ օտար կամ անհարթ. *Ոչ վայրապար ինչ գործ, եւ ոչ խառնախորթ խորհրդածութիւն ʼի վերայ խաչին կատարիւր. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԶԳԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0977 Chronological Sequence: 8c գ. μύησις initiatio μυσταγωγία sacra doctrina. Խորհրդազածն լինել. տեղեկութիւն սրբազան եւ աստուածային րաց. հոգեւոր ուսումն կամ վարդապետութիւն. որ եւ ԻՒՂԱԳԼԽՈՒԹԻՒՆ. եւ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ. եւ ԽՈՐՀՈՒՐԴ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0979 Chronological Sequence: 9c Տ. ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ. *Շարակարգեսցուք զբացափայլութիւն խորհրդառութեանս. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՒԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0155 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. Ձեւակերպելն, իլն. նմանութիւն. ձեւ. *Յեղանակաւ իմն օրինակի նմանակիր ձեւակերպութիւն: Երգոցն պահպանարան՝ քառակերպիկ ձեւակերպութիւն եղիցի. Նար. ՟Ի. ՟Ձ՟Ա: *Ի նորա զանազան ձեւակերպութեանց: Ետես ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐՈԶ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 2 0999 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. որ եւ երբ. քաղդ. արաբ. քարօզա, քարուզ, քեարիզ. յն. քի՛րիքս . κήρυξ praeco եւ praedicator. Կարդցող ʼի ձայն բարձր հրապարակաւ. ձայնատու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»