ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-1010 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. οἱκιότης familiaritas. Ծանօթն գոլ իրերաց. ընտանութիւն. բարեկամութիւն. ճանչւորութիւն. ... *մի՛ լիցի հայոց ընդ յունաց ծանօթութիւն, եւ հաղորդութիւն սիրոյ. Խոր. ՟Գ. 36: *Սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք. Պիտ.: *Տիրապէս տեառն ծառայութիւն, եւ նմա ծանօթութիւն, խոնարհութիւն է. Սարգ. յկ. ՟Բ: *Սիրէր զնա ʼի հին ծանօթութեան. Ոսկիփոր.: ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ. γνῶσις cognitio, notitia. Ճանաչումն. տեղեկութիւն. հմտութիւն. խելամտութիւն. գիտութիւն. ճանաչողութիւն. ... *Հաւատք հասուցանեն ʼի ծանօթութիւն փառացն աստուծոյ. Յճխ. ՟Ժ՟Ե: *Յառաջ քան զմարմնոյդ՝ զհոգւոյդ ընկալեալ զծանօթութիւն. Խոր. ՟Ա. 1: *Ծանօթութիւն աստուծոյ (որ եւ աստուածածանօթութիւն): Կիրթ իմն ծանօթութիւն յայտնի գիտացեալ. Նար.: *ծանօթութիւն անտի կենաց, կամ գրոց, կամ բարւոյն. կամ զգայական ծանօթութեամբ. Խոսր.: Խոր. առ արծր.: Պիտ.: *ծանօթութիւն ամենայն ումեք ʼի դիմացն տեսլենէն է. Սկեւռ. ես.: *Սկսան ծանօթութիւնս տալ, թէ ʼի հրապարակս մեր ուսուցաներ. Երզն. մտթ.: որ եւ ԾԱՆՕԹՍ ՏԱԼ: ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ. γνώρισμα indicium, argumentum, proprietas. Նշան ծանօթական եւ ոչինչ. նշանակ. ցուցակ. ցուցակութիւն. ... *Նշանակեաց զաւազկն. գւ արդ դիտեա՛ եւ զհօտապետին զծանօթութիւն, զինչ նշան իցէ այնպիսւոյն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12: *Որք պատերազմի եւ խռովութիան, եւ առաջին բռնաւորութեանց են ծանօթութիւնք. Ածաբ. աղքատ.: *Ոչ գտանելով ʼի նմա ʼի հնոյն սերմանեցելոյ ծանօթութիւն: Ոչ ունի զծանօթութիւն յաղագս հոգւոյն սրբոյ, այլ սոսկ ասի վասն հոգւոյ. Աթ. ՟Դ. եւ ՟Ժ՟Բ: Ուստի եւ Յատկութիւն, կամ առանձնաւորութիւն իւրաքանչիւր անձանց յաստուած. *Ո՛չ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, եւ ոչ առանձնաւորական նմանութիւնքն յայլում ումեք երեւեալ. Յհ. իմ. երեւ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱԶԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: 6c գ. Ծանօթութիւն. տեղեկութիւն. հասկացողութիւն. *Առ ʼի յայտնի եւ հաւաստագոյն ազդութիւն, որպէս կարծեմ, յոյժ եւ յանմտէն. Փիլ. նխ. ՟բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ἅγνοια, ἁγνόημα ignorantia Պակասութիւն գիտութեան. չգիտելն. անգիտանալն. անհմտութիւն. տգիտութիւն. եւ մեղք տգիտութեան. ... *Ածէիր ʼի վերայ մեր անգիտութիւն: Քաւեսցէ վասն անգիտութեանն՝ զոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՊԱԼԵԼԻ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: 8c, 10c ա.մ. ἁμετάπτωτος immutabilis, ἁμεταστρέπτως constanter Անկործան. եւ անյեղաշրջելի. անփոփոխ. անշարժ. *Խարսխեալ անտապալելի. Նար. մծբ.: *Պատուական եւ անտապալելի ծանօթութիւն: Զիմանալին յինքեանս (զպատկեր)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁορασία coecitas, non videre Չտեսանելն. պակասութիւն տեսութեան. եւ Շլացութիւն. կուրութիւն. ... *Յեփթայի կափոյց զաչս մտացն յանտեսութիւնն. Եղիշ. դտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ἱδιότης proprietas Յատկութիւն. առանձնական բան բնութեան կամ անձին կամ իրաց. զանազանութիւն, կամ բան զանազանիչ. տարբերութիւն. *Եւ է առանձնաւորութիւն բնութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. θεογνωσία cognitio dei Ատուածգիտութիւն. ծանօթութիւն ճշմարտին Ատուածոյ. *Զրկեալ էաք ʼի վեհագունին բնութեան ատուածածանօթութենէն. Պրպմ. ձ: *Աղքատացեալս ասէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0331 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c գ. որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ. θεογνωσία dei cognitio Գիտութիւն Աստուծոյ. ծանօթութիւն ճշմարտին Աստուծոյ, եւ աստուածային իրաց. *Որքան ինչ ճառք աստուածգիտութեան են. Դիոն. ածայ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԿԱՏԱՐ — ( ) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 11c, 12c ա. τέλειος իբր πολυτέλειος, παντέλειος nimis vel omnno perfectus Բազմօք կատարեալ, ամենակատար. *Մեծագոյն իմաստութեանն ծանօթութիւն, եւ բազմակատար բնութեանն. Ածաբ. ծն.: *Եւ ե՛ւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԷԿԱՄԵՆԱՄ — ( ) NBH 1 458 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԲԱՐԵԿԱՄԱՆԱԼ, ԲԱՐԵԿԱՄԻԼ. *Եկեալք ʼի ծանօթութիւն որդւոցն նորա՝ բարէկամեցան. Ճ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՏԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0556 Chronological Sequence: 5c, 13c գ. Տեղեկութիւն. ծանօթութիւն. հասողութիւն. գիտութիւն. *Եցոյց ինձ վերին կանխասացութիւն գիտելութիւն յանուրջս: Գիտելութեամբ բաշխէ զիւրաքանչիւր օգուտ: Այդ հրամանիդ գիտելութիւն յայտնի է. Փարպ.: *Ոչ առանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»