ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0286 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ἱδιότης proprietas Յատկութիւն. առանձնական բան բնութեան կամ անձին կամ իրաց. զանազանութիւն, կամ բան զանազանիչ. տարբերութիւն. *Եւ է առանձնաւորութիւն բնութեանն վերնոյ՝ անչարչարութիւն: Ընդ միաւորութեան տնօրինականի՝ բնութեանցն առանձնաւորութիւնք ʼի ձեռն բիւրուց բանից տեսանի մեզ. եւ այլն. Պրպմ. ՟Ի՟Զ. ՟Լ՟Ե: *Սրբավայելուչս առանձնաւորութիւնս իւրաքանչիւրումն երկնայնոցն զարդու. Դիոն. երկն.: *Զառանձնաւորութիւն դասակարգութեանցն. Սարգ. վերջ: *Սարկաւագն վարդապետութեամբ քարոզութեանն զիւրն առանձնաւորութիւն աստիճանի եցոյց. Լմբ. պտրգ.: *Մարմինն վայր ցանկութեան է. յորմէ իբրու յաղբերէ վիժին ցանկութեանցն եւ այլոցն ախտից առանձնաւորութիւնք. Փիլ. լին.: *Գոյնն եւ քանիութիւնն, եւ այլքն յայսպիսեաց առանձնաւորութեանցն. Նիւս. կազմ.: ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. ὐπόστασις hypostasis, personalitas Ենթակայութիւն առնչական, որ եւ Անձնաւորութիւն. եւ Ծանօթութիւն յայտարար յատկութեան իւրաքանչիւր անձին. ինքնութիւն. իսկութիւն. *Նկարագիր է եւ նմանութիւն առանձնաւորութեան նորա. Կիւրղ. գանձ.: *Զառանձնաւորութիւնսն որոշեմք, բայց զաստուածութիւն միաւորեմք: Երիս առանձնաւորութիւնս, աստուածութիւն մի. Առ որս. ՟Բ. եւ ՟Զ: *Որոշեալ զառանձնաւորութիւնսն՝ ասէ, որ ետես զիս, ետես զհայր իմ. զի մի՛ ասիցէ ոք, թէ եւ հայր ինքն իսկ է որդի: Ծանիցես զառանձնաւորութեանցն որոշումն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 28. 32: *Որոշմամբ ʼի զանազան առանձնաւորութիւնս. Զքր. կթ.: *Սուրբ երրորդութեանն զերկրպագութիւնն մատուցանէին (եւ ʼի հնումն), թէեւ առանձնաւորութեանցն անծնօթ հանդիպէին: Երրեակ ըստ առանձնաւորութեանն, որոշեալ դիմօք, եւ միաւորեալ աստուածութեամբն. Խոսր. պտրգ.: *Անջատաբար զառանձնաւորութիւնս պաշտել (այսինքն դաւանել), եւ միաւորապէս երկրպագել էութեանն. Պիսիդ.: *Ես եւ հայր իմ մի եմք, ոչ ըստ դիմաց եւ առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ ըստ բնութեան: Զերիս դէմսն եւ զերիս առանձնաւորութիւնսն, զհայր եւ զորդի եւ զսուրբ հոգի: Հօր ծնօղ գոլ, որդւոյ՝ ծնունդ, իսկ հոգւոյ ելումն. եւ նոյն սա է առանձնաւորութիւն. զի որով իւիք նշանակեսցի դէմն, նոյն եւ առանձնաւորութիւն (այսինքն ծանօթական յատկութիւն) նմին եղիցի. Յհ. իմ. երեւ.: *Զիւրաքանչիւրոցն զառանձնաւորութիւն եւ զյատկական կիրսն առաջի դնել՝ զանձնաւորութիւնն հաստատելոյ վասն էէ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա: ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. Միայնութիւն. միակութիւն. եզակութիւն. *Յերիսն ըստ անձնաւորութեան եւ դիմաց, եւ ʼի մին ըստ բնութեան եւ առանձնաւորութեան. Շ. հրեշտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱԹՈՌԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. θρόνιος sedilis, solii Սեպհական երկնային աթոռոց. ունօղ զնմանութիւն աստուածային աթոռոյ. *Ունի եւ զաթոռայինն առանձնաւորութիւն զվերաթռուցեալ զաստուածայինն ընդունակութիւն յայտնելով:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱԾՈՒԿ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ա. որ եւ ԱՆԾԱԾԿԵԼԻ. ἁπερικάλυπτος abscondi nescius, apertus Ոչ ծածուկ, եւ ոչ ծածկեալ. անթաքչելի. բացերեւ. յայտնի. բաց. ... *Սերովբէք զանծածուկ եւ զանշէջ ունելով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅγονος sine facto Անծնունդ. անծննդական. անզաւակ. ամուլ. ստերջ. անբեր. զաւակ կամ բերք չունեցօղ. ... *Ամենայն անպտուղ՝ բնաւ անծին. Ոսկ. ՟ա. թես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0195 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ὐπόστασις hypostasis, subsistentia, persona Անձն. դէմ. ինքնութիւն. *Մկրտէ՝ զերիս երանական անձնաւորութիւնս գոչելով. Դիոն. եկեղ. ՟Բ. եւ ՟Է: *Փոխանակ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c ԱՆՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՍԿԶԲՆՈՒԹԻՒՆ. որ եւ ԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. τὸ ἅναρχον principio carere Չունելն զսկիզբն ժամանակի, որ հասարակ է երից անձանց. եւ Չունելն նա եւ զսկիզբն ծագման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿԶԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c ԱՆՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՍԿԶԲՆՈՒԹԻՒՆ. որ եւ ԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. τὸ ἅναρχον principio carere Չունելն զսկիզբն ժամանակի, որ հասարակ է երից անձանց. եւ Չունելն նա եւ զսկիզբն ծագման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: 8c, 10c, 14c գ. Առանձնանալն. միայնութիւն: Ոսկիփոր.: Եւ Առանձնաւորութիւն. յատկութիւն. զանազանութիւն. *Յաղագս համոց առանձնութեանց: Գոյնն եւ ձեւն, եւ այլքն եւս յառանձնութեանց. Նիւս. կազմ.: *Ըստ առանձնութեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԷՄ — (դիմի, մաւ. մանաւանդ՝ Դէմք, դիմաց, մօք.) NBH 1 0611 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԴԷՄ մանաւանդ՝ ԴԷՄՔ. պ. տիյմ, տիյմէր, տիյտար, տիտար. πρόσωπον vultus, facies, os Առաջք գլխոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՆԹԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0659 Chronological Sequence: Unknown date, 7c Տ. ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ, եւ ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ, իբր Յատկութիւն. ἱδίωμα proprietas *Հայր՝ անսկիզբն, եւ պատճառ եւ ծնօղ. այսոքիկ ի հօրն ենթակացութիւնսն ենթականան յատուկ: Որդի, եւ բան, եւ միածին. յորդւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c ա. ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՅ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՆ. Տե՛ս Եռանձնական. որ եւ Եռանձնեայ, Եռանձնեան. *Միութիւն երեքանձնական: Որպէս զերրորդութիւն վասն երեքանձնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»