ԿԱՄԱԿԱՐ

ԿԱՄԱԿԱՐ
(-) NBH 1-1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. ἐκούσιος spontaneus, volontarius Ինքնակամ. յօժարակամ. անձնիշխան. ազատ եւ մտադիւր. ըստ կամի բերեալ տիրաբար. կամաւոր. ինքնահաճ. կամակոր. *Առնել զկամս նորա յանձինս մտադիւրս, եւ ʼի սիրտս կամակարս: Կամակարմտօք կամիլ, կամ յանցանել: Կամակար համբոյրք թշնամւոյն. ՟Բ. Մակ. ՟Ա. 3: Ել ՟Լ՟Զ. 2: Եբր. ՟Ժ. 26: Առակ. ՟Ի՟Է 6: *Զարթոյց բռնութիւն ʼի վերայ կամակար կամացն. Եփր. ել.: *Զիսրայէլ մերժէ սաստիւ յայգւոյն յաղագս կամակար մտաց. Ոսկ. հռ.: *Ի կամակար մտաց չար լինել, կամ արբանեակ լինել չարին: Կամակար վարք անիրաւութեանց: Յճխ. ստէպ: *Գիտութեամբ եւ կամակար մտօք. Սարգ. ՟բ. պ.: *Կամակար չարութիւն. Երզն. մտթ.: *Ոգիքն ʼի ակզբանէ անձնատէր կամակար եղեալ էին. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11: ԿԱՄԱԿԱՐ. Ինքնաշարժ. կարօղ եւ կամեցօղ կատարել զկամս իւր, կամ զայռոց. աջողակ, կամակ. եւ Կամակատար տիրապէս. *Արարչութիւն ո՛չ ʼի հայթայթանաց, այլ ʼի կամակար կարողութենէ. Եզնիկ.: *Դիւրագոյն է՝ որք ընդ իշխանութեամբ են՝ կատարել զառաքինութիւն, քան կամակար իշխանութեամբն. Յճխ. ՟Զ: *Ըստ կամակար իւրոյ իշխանութեան. Ոսկիփոր.: *Ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ʼի վար արկանիցէք. Պիտ.: *Յերիվար կամակար աշտանակեալ. Խոր. ՟Բ. 76: Ստանայ զնա իւր ծառայ կամակար. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: մ. ԿԱՄԱԿԱՐ. մ. ԿԱՄԱԿԱՐԱԲԱՐ. ἐκούσιως sponte, voluntarie. Կամակար մտօք. ʼի կամակար մտաց. ըստ կամս անձին կամ այռոց. կամակ եւ հեշտալի օրինակաւ. աջողակի. ուզելով, սրտանց, ուզածին պէս, աղէկ մը. *Կամակար ʼի վիշտս դիմէր (յն. անդանդաղ): Կամակար յաղդեցին նոցա ( յն. որպէս կամէին). ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 28: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 49: *Մինչդեռ կամակար նաւես, երկիր ʼի նաւաբեկութեանʼʼ. այսինքն ըստ կամի. յն. յաջողութեամբ. Ածաբ. մկրտ.: *Յաջողեալ ... կամակարաբար զիշխանութեանցն տանին վարկ: Կամակարաբար եւ որում փափաքեն՝ հասանել ըստ ախորժելոյն: Կամակարաբար կատաղի. Պիտ.: մ. Ի ԿԱՄԱԿԱՐՈՒՑ մ. (1-1040) (ʼի Կամակարք բառէն.) Ինքնակամութեամբ. անձնիշխանութեամբ. ʼի բուն կամաց. յանձնէ. *Զի՞նչ են մեղք. բոյս չար ʼի կամակարուց քոց անդստին ʼի քէն բուսեալʼʼ. յն. լոկ, ʼի քէն. Կոչ. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԿԱՄԱԿԱՐ" в других словарях:

  • ԿԱՄԱԿԱՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 1040 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c մ. ԿԱՄԱԿԱՐ ԿԱՄԱԿԱՐԱԲԱՐ. ἐκούσιως sponte, voluntarie. Կամակար մտօք. ʼի կամակար մտաց. ըստ կամս անձին կամ այռոց. կամակ եւ հեշտալի օրինակաւ. աջողակի. ուզելով, սրտանց, ուզածին պէս, աղէկ մը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԱՆԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c չ. ἑφάλλομαι insilio, ἑπιβαίνω conscendo Ոստնուլ եւ նստել ʼի վերայ. հեծանել յերիվար. հեծնիլ. ... *Կամակար ʼի ձի աշտանակէր. Պտմ. աղեքս.: *Ի մանկութեան կամակար աշտանակեալ: Զմիոյ ուրումն զձին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆՕՐԷՆ — ( ) NBH 1 0863 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա. αὑτόνομος qui suis legibus vivit. որ եւ ԱՂԻԿԱՄԻ ասի. Այն՝ որ սեպհական եւ առանձին օրինօք եւ կարգօք իւրովք վարի. ազատ. *Յայնժամզնոսա հռովմեյեցիք ինքնօրէնս աղիկամիս թողոյր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԺԱՐ — ( ) NBH 2 0380 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. πρόθυμος promptus, promtus (լծ. հյ. յոյժ յարեալ, կամ յորդոր. թ. հազըր ). Հաճ եւ հաւան. ինքնայորդոր. դիւրապատրաստ. յառաջամիտ. կամակար. *Հոգիս յօժար է, բայց մարմինս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺ — ( ) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἠδύς, ἁρεστός, χρηστός suavis, iucundus, placitus Ախորժելի. ախորժական. հաճոյական. հեշտալի. զուարճալի. քաղցր. ... *Ախորժ բանք: Ախորժ եւ ցանկալի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ: Ախորժականսն ասաց. զի յախորժականն դիւրաւ մեղկէին: Ասասցուք նմա զախորժական զձայնն: Ախորժական էր նոցա չարչարել վասն Քրիստոսի: Զքոյոցդ ախորժականաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱՇԱՒ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c, 13c ա. ἁμετανόητος quem non poenitet Որ ոչն ապաշաւէ. անզեղջ. անապաշխար. յամառ. ... *Անապաշաւս թշնամութեամբ: Անապաշաւ կամօք. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. սղ.: *Յանապաշաւ բարս մնալով. Համամ առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՅՈՒԹԻՒՆ — (թեան.) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 14c գ. ԱՆԽԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱՆԽԱՅՈՒՄՆ Անխայելն. խնայելն, գթալն: Իսկ Կողոս. ՟Բ. 23. *Անխայութեամբ մարմնոյ . ըստ յն. անխնայութեամբ: *Պոռնկութիւն (առողջանայ) անխայութեամբ մարմնոյ. Խոսր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՅՈՒՄՆ — (ման.) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 14c գ. ԱՆԽԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱՆԽԱՅՈՒՄՆ Անխայելն. խնայելն, գթալն: Իսկ Կողոս. ՟Բ. 23. *Անխայութեամբ մարմնոյ . ըստ յն. անխնայութեամբ: *Պոռնկութիւն (առողջանայ) անխայութեամբ մարմնոյ. Խոսր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՄՔ — ( ) NBH 1 0168 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ա. Չունօղ զկամս եւ զյօժարութիւն. անկամակ. դժկամակ. կամք յունեցօղ բանի մը. ... *Կամակար մեռոյց զանձն իւր՝ որպէս զանբան ոմն, եւ անկամս. Կլիմաք.: *Ռիշտք առ այս, եւ անկամք, եւ անհաւանք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»