ԿԵԱՆՔ

ԿԵԱՆՔ
(կենաց, նօք.) NBH 1-1080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. ζωή vita. որ եւ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ. Կեալն. կենդանի գոլն, մնալն. ապրիլն. ողջութիւն. առողջութիւն. եւ Պատճառ կենաց. (լծ. տճկ. ճան, զինդէկեանի ). ... եբր. խայա, խայիմ (իսկ խաուա, է եւա. որ է կին, եւ կեանք, եւ կենդանի). *Կոչեաց զանուն կնոջ իւրոյ կեանս, զի նա է մայր ամենայն կենդանեաց: Ծառ կենաց: Զամենայն աւուրս կենաց քոց: Զկեանս եւ զմահ: Օրհնեցից զտէր ʼի կեանս իմ: Ի կեանս իւրում: Այսու կեանօքս: Ի կեանսն յաւիտենականս, կամ յաւիտենից: Կենաց ʼի կեանս դարձուցանէ: Ստուէր են կեանք մեր ʼի վերայ երկրի: Խաղաղութեամբ եւ հանդարտութեամբ վարեսցուք զկեանս մեր եւայլն: *Կեանքն կենդանեաց: Կեանքն կենսատու ծնեալ: Ամենեցուն կեանք եւ կեցուցիչ: Կեանք եւ կենդանարար: Որ զկեանքն անմահարար եւայլն. Յճխ. ՟Ա: Ածաբ.: Շար.: *Եւ որ կեանք է, կենաց բաշխօղ է. Խոսր.: *Զայս կեանքս՝ որ ընդ արեգակամբս: Ի մարմնոյս կեանքն: Ի կեանքս մարմնոյ: Կենօք, եւ յետ մահու. Լմբ.: ԿԵԱՆՔ. βίος, βίωσις, βίωτης vita, vitae institutum. Վարք քաղաքաւարութիւն կենցաղաւարութիւն. ընթացք կենաց. *Կենաց իմոց՝ որ ʼի մանկութենէ, տեղյակ են ամենայն հրէայք. Գծ. ՟Ի՟Զ. 4: *Աննման են այլոց կեանք նորա: Հասակ ծերութեան՝ կեանք անարատք. Իմ. ՟Բ. 15. ՟Դ. 9: *Ի միումն ժամու փոփոխումն առնել բարուց կենաց մարդկան: Եթէ ոչ նախ հաստատեալ է յանձն իւր զուղիղ կեանս, ոչ մտանէ ʼի հաւատս: Կեանս անմաքուրս ունին. Ոսկ. յհ.: *զորոց ոչ գիտէք զկեանս վարուց. Խոսր.: *Որպէս եւ պատմութիւն կենաց իւրոց յայտ առնէ. Վրք. հց. ՟Բ: ԿԵԱՆՔ. βίος vita. Կենցաղս այս, կամ աշխարհ. ... *Ընդ կեանս աշխարհիս պատաղի: Ամբարտաւանութիւն ասնի կենացս. ՟Բ. Տիմ. ՟Բ. 4: ՟Ա. Յհ. ՟Բ. 14: *Որչափ ʼի կեանքս է. Լմբ. ժող.: *Բաժանեաց զկեանս մեր, եւ ետ զմասն մի կենացն ʼի հանգիստ. Խոսր.: ԿԵԱՆՔ. βίος vita, facultates, substantia. Գոյք. ստացուած. ինչք. ապրուստ. ... *Զամենայն ինչ՝ զոր ունէր՝ արկ, գոյիւ չափ զկեանս իւր. Մրկ. ՟Ժ՟Բ. 44: *Բաժանեաց նոցա զկեանսն: Եկեր զկեանսքո ընդ պոռնիկս: Զամենայն զկեանս իւր՝ զոր ունէր, արկ. Ղկ. ՟Ժ՟Ե. 12. 30: ՟Ի՟Ա. 4: *Որ ունիցի զկեանս ինչ զաշխարհիս, եւ փակիցէ զգութս իւր. ՟Ա. Յհ. ՟Գ. 17: *Տէր ամենայն կենաց իւրոց (այսինքն ընչից) զնա կացուցանէր. Ճ. ՟Բ.: Ի ԿԵՆԱՑ ԱՐԿԱՆԵԼ, այսինքն զրկել, կարճել. սպանանել. *Յատելութիւն գրգռեալ՝ ʼի կենաց արկանել: Ի կենաց արկանէին զնա յեգիպտոս. Եւս. քր. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԿԵԱՆՔ" в других словарях:

  • ԻՆՔՆԱԿԵԱՆՔ — (կենաց, կենօք.) NBH 1 0858 Chronological Sequence: 8c գ. αὑτοζωή ipsa vita, per se vita. Որ է նքն իւրեւ կեանք. նոյն ինքն բուն եւ ճշմարիտ կենդանութիւն. աղբիւր կենաց աստուած, եւ որ նովաւ ստանան զինքնաշարժ կեանս. *Ինքնագոյ եւ իքնակեանք ասեմք զմի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ Ոչ գոլն ընչեղ. անինչ եւ անստացուած կեանք. աղքատութիւն՝ մանաւանդ կամաւոր. *Վասն անընչեղութեանն ʼի բազում խաղաղութեանն եւ յանհոգութեան են կեանք աղքատին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ Ոչ գոլն ընչեղ. անինչ եւ անստացուած կեանք. աղքատութիւն՝ մանաւանդ կամաւոր. *Վասն անընչեղութեանն ʼի բազում խաղաղութեանն եւ յանհոգութեան են կեանք աղքատին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՍ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c մ. ἕξω foras, foris, extra Արմատ նախընթաց եւ հետեւորդ բառից. որպէս ծագեալ ʼի ձայնիցս Արտ, եւ աք. (անդք, եւ ոտք). եւ ըստ այսմ նշանակէ Յարտս, յանդս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c ա.գ. γεωργής, γεωπόνος agricola ἁροτήρ arator եւն. Որ գործէ զերկիր. հողագործ. արդիւնարար. հերկագործ՝ մարդ, կամ եզն. երկիր բանօղ, վարօղ. ... *Երկրագործ մշակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԱԳՈՐԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c ն. ζωοποιέω vivifico. Կենդանի առնել. կենդանացուցանել. նորոգել ʼի կեանս. յարուցանել զմեռեալն. եւ Պահել պահպանել ʼի կենդանութեան. *կեանք որ կենագործէ զմեզ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. ζωγονοῦν, ζωογενής ab animali procreatus, animalis. Կենդանի ծնեալն. ʼի կենդանւոյն ծնեալն առ ʼի կեալ. կենդանի. *Խելամուտ առնել զորդիսն իսրայէլի ʼի մէջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱՊԵՏԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1086 Chronological Sequence: 8c ա. ζωαρχικός principalis vitae. Որ ինչ հայի առ պետն կենդանութեան, կամ առ տուօղն կենաց. *Գերագոյն կեանք, եւ կենդանապետական կեանք է, եւ ամենայն կենաց է պատճառ. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ζωή vita, salus. Կենդանի գոլն. կեալն. կեանք. ողջութիւն, կեանք. ... *ոչ հասեն ʼի տարեկանս կենդանութեան: Խաղ համարեցան զկենդանութիւն մեր: Կարդաց զտէր կենդանութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 1 1094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ա. σωτήρ salvator, servator. Կեցուցանօղ. փրկիչ. փրկագործ. կենարար. ազատարար. փրկական. *Արարիչ եւ կեցուցիչ: Կեանք եւ կեցուցիչ. Ագաթ.: Յճխ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»