ԿԵՐՊ

ԿԵՐՊ
(ի, ից.) NBH 1-1091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μορφή forma. Տարազ. եղանակ. օրինակ. որակ. որպիսութիւն. ձեւ. նմանութիւն. տեսիլ. հանգամանք. տեսակ պատահական. ... *Քարոռդ սեռ որակութեան՝ ձեւ, եւ որ առ իւրաքանչիւր ումեք է կերպ: Եւ վասն ուղիղն եւ ծուռն գոլ, եւ ըստ կերպին իւրաքանչիւր՝ որակ իմն ասի. Արիստ. որակ.: *Բարեշուք կերպից: Կերպ անպատկառ: Կերպիւ վիշապի: Կանացի կերպին: Այնր իրի կերպիւ: Փախստեան կերպ ցուցանելով. Նար.: *Ըստ աղօթիցկերպի՝ ընդ աստուծոյ խօսս ունի. Խոսր.: *Ուրախասցին եւ ամենայն դասք հոգեղինացն, եւ գովեսցեն կերպիւք իւրեանց. Ճ. ՟Բ.: *Է բնական այս կերպ մարդոյ, զի ʼի խաւարի մէջ մատնեալ՝ երկնչի. Լմբ. իմ.: ԿԵՐՊ. Գոյացական տեսակ. բնութիւն. որ եւ ԿԵՐՊԱԿԱՆ ասի, եւ ԻՍԿՈՒԹԻՒՆ. որպէս եւ Դիտակ՝ կամ կերպարան երեւելի արտաքուստ. ... *Իսեռէ եւ ʼի կերպէ: Նիւթոյ եւ կերպի. Պորփ.: *Զկերպից մարդկան փոփոխումն: Գուցէ նախախնամութեան սակս զտարբերութիւն կերպիցն. Նիւս. բն. ՟Խ՟Ա: *Ի ձեռն ծառայականին կերպի: Յառաջագոյն տեսեալ յաստուածայնում եւ ʼի փառաւոր կերպի: Ապացուցանէ զհաւատացեալսն՝ մարդոյ կերպիւ: Չարչարանացաւ կերպիւ. Աթ. ՟Ա. ՟Բ. ՟Դ: *Ծառայի առեալ զկերպ: Ծառայական կերպի. Շար.: *Տեսանէր զկերպարանն հօր ʼի կերպի ադամայ տեսեալ յաթոռ փառաց. Ժմ.: *Մերոյին կերպիւ ʼի վերայ խաչին տեսաւ. Խոսր.: *Իմովս կամ մերովս կերպիւ: Ի յիմս կերպի: Հայրենի կերպիդ: Հողանիւթ կերպիւս. Նար.: ԿԵՐՊ. πρόσωπον facies, persona. Երեսք. դէմք. եւ Անձն. LACKING 4 lines ԿԵՐՊ. εἷδος species, genus. Տեսիլ. տեսակ. *Որ է կերպ մեծագոյն չարեաց. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13: Ի ԿԵՐՊՍ ԿԵՐՊՍ. ԿԵՐՊՍ ԿԵՐՊՍ, եւայլն. Ի պէսպէս կերպարանս. ազգի ազգի նմանութեամբք կամ երեւութիւք. կերպ կերպ ձեւանալով. *Ցնորիւք ʼի կերպս կերպս լինելով դիւացն. Ագաթ.: *Զի՞նչ մեծ է, եթէ եւ պաշտօնեայք նորա ʼի կերպս կերպս լինիցին. Մծբ. ՟Զ: *Զոր օրինակ եւ սատանայ (ʼի փորձելն զքրիստոս) ʼի կերպս կերպս եղեւ ʼի լուսաւոր հրեշտակի, սյնպէս եւ ʼի կերպս կերպս առնէ զպաշտոնեայս իւր: Ի նմանութիւնս կերպս կերպս ծերոյ եւ սկայի եւ այլոց եւս երեւեցաւ նոցա. Եփր. կոր. եւ Եփր. եբր.: *Ոչ միապէս միատեսակ ցուցանէր (աստուած) զինքն նոցա, այլ ʼի կերպս կերպս. Լծ. կոչ.: *Գազանաց եւ սողնոց կերպ ʼի կերպս լինելով. Ճ. ՟Ա.: *Բողոքէր դիմակս դիմակս կերպից կերպից աւաղականաց ըստ կոծողացն կաքաւելոյ. Նար. ՟Լ՟Թ: *Ծանեան զնենգութիւնն՝ զոր ունէր նա, եւ զկերպսն կերպսն լինել նորա. Եւս. պտմ. ՟Զ. 40. այսինքն զխարդախ կերպարանափոխութիւն. յն. παλιμβωλία versutia.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԿԵՐՊ" в других словарях:

  • ԲԱԶՄԱԴԷՄ — ( ) NBH 1 403 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c, 13c ա. πολυπρόσωπος multas habens facies, multiformis Ունօղ զբազում դէմս, կամ զպէսպէս կերպարանս. քառակերպեան. բազմաչեայ. շատ դէմք ունեցօղ. *Բազմոտանիս ոմանս գոլ, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՕՐԻՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πολύτροπος multiplex varius Որ ինչ լինի կամ գտանի բազում օրինակաւ. բազմայեղանակ. բազմակերպ. բազմազան, բազմապիսի, բազմապատիկ. շատ կերպ, կերպ կերպ. ... *Բազմօրինակք են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԻ — (գիք, գեաց.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ԱԶԳԻ ԱԶԳԻ. διάφορος, παντοῖος, παντοδαπός, ποικήλος , diversus, varius Զանազան. պէսպէս. այլեւայլ. բազմպատիկ. կերպ կերպ. սօյ սօյ, տիւրլիւ տիւրլիւ *Ազգի ազգի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ — (տկի, կաց.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓՈՓՈԽՍ — ( ) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Early classical մ. διαφόρως varie Պէսպէս. այլեւայլ օրինակաւ. կերպ կերպ. *Աւետարանիչքն այլափոփոխս ետուն մեզ զծնունդն Քրիստոսի. Եւս. պտմ. ՟Ա. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԱԺ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ԲԱԶՄԱԲԱԺ ԲԱԶՄԱԲԱԺԻՆ. որ եւ ԲԱԶՄԱԲԱՇԽ, ԲԱԶՄԱՄԱՍՆԵԱՑ, ԲԱԶՄԱՀԵՐՁ. πολυσχιδής mltifidus, multifarius Բաժանեալ ʼի բազումս. բազմադիմի, բազմապատիկ. կերպ կերպ. ... *Կենդանեացն գեղեցկութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԱԺԻՆ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ԲԱԶՄԱԲԱԺ ԲԱԶՄԱԲԱԺԻՆ. որ եւ ԲԱԶՄԱԲԱՇԽ, ԲԱԶՄԱՄԱՍՆԵԱՑ, ԲԱԶՄԱՀԵՐՁ. πολυσχιδής mltifidus, multifarius Բաժանեալ ʼի բազումս. բազմադիմի, բազմապատիկ. կերպ կերպ. ... *Կենդանեացն գեղեցկութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 416 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. πολυειδής diversas species habens, multarum formarum, varius Որ ինչ ունի զբազում տեսակս կամ տեսիլս. բազմադիմի. բազմակերպ. բազմօրինակ. ազգի ազգի. կերպ կերպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»