ՀԱԼԵՄ

ՀԱԼԵՄ
(եցի.) NBH 2-0004 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. τήκω liquefacio χέω fundo եւն. Հրով լուծանել. հաշել, մաշել. ձուլել. ծախել. հալեցընել. ... *Հալէ զնոսա (զձիւն, զսառն): Որպէս հալի մոմ առաջի հրոյ: Եղեւ սիրտ իմ որպէս մոմ հալեալ: Հալեսցէ զնոսա իբրեւ զոսկի եւ իբրեւ զարծաթ: Ջեռեալ հալէր: Բոցք ոչ հալէին զսառնակերպ զդիւրահալ զազգ անուշակ կերակրոյն. եւ այլն: Նմանութեամբ ասի. *Զատամունս իւր կրճտեսցէ եւ հալեսցի (հիւծեալ նախանձու): Հալեցան ամենայն բնակիչք քանանացւոց (ահիւ): Զերեսս երկնից ո՞ հալեաց: Հալեցան կապանքն ʼի բազկաց նորա: Աչք ամպարշտաց հալեսցի: Աչք իմ ʼի վերայ որդւոց հալեցան. եւ այլն: *Պահք ջերմութեամբ հոգւոյ սիրով հալէ զմթերս աղտեղութեան. Յճխ. ՟Թ: *Հաշէր եւ մաշէր եւ հալր զցանկացօղ ակն յարտասուս. Կոչ. ՟Բ: *Որպէս փոշի հալի ʼի սաստիկ հողմոյ, այսպէս հալին մեղք ʼի ձեռն արտասուաց. Անան. զղջ.: *Որ ʼի սենեկի իւր հանդարտեալ է, հալի յահէն աստուծոյ. Կլիմաք.: *Հանապազ յիշելով զվարս նոցա՝ հալիս (կարօտով). Խոր. առ արծր.: *Կերպարանօք ատենին հալիմ (դողութեամբ). Նար. ՟Է: ՀԱԼԵԼ. καταπέπτω concoquo, digero Մարսել. ... *Ոչ ետ ʼի հալել կերակրոցն. Լմբ. ժղ.: *Բանջարքն այլեւայլ զօրութիւն ունին ... միւսն հալէ (տայ մարսել կամ լուծանել), կէսքն զփուտն հարկանեն. Կիւրղ. ղեւտ.: *Կերակուր հալի եւ այլայլի. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»