ՀԱՄԲԱԿ

ՀԱՄԲԱԿ
(ի, աց.) NBH 2-0024 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c ա.գ. νέος juvenis νήπιος infans եւն. Նորածին, դեռաբոյս հասակաւ. երախայ. տղայ. կացի (իբր նոր ոտք ելած.) մանուկ. պատանի. երիտասարդ. եւ Զաւակ, եւ Աշակերտ. (լծ. յն. բա՛իս կամ բէ՛ս, մանուկ, մանչ. պրս. հէմբա, համբա, ընթացակից, արբանեակ. ճորտ, փոքրաւոր: Իսկ Հին բռ. ըստ մտի արդեօք գրէ. *Համբ, տիք. համբակ, մանուկʼʼ:) *Զհամբակ եւ զարդի եւս ծնեալ. Անյաղթ հակակ.: *Համբակս անլուաց եւ անաղելի՝ խակակութ պորտոյն խակութեան. Նար. ՟Ծ՟Դ: *Ոչ եթէ նախկին ոմն համբակ գոյացեալ յարգանդի, եւ ապա յարակցեալ ʼի բանն, այլ բանին աստուծոյ առեալ ʼի կուսէն մարմին. Խոսրովիկ.: *Ի համբակ հասակէ տղայական տիոցն. Արծր. ՟Ե. 2: *Յանմեղ համբակսն: Դեռածաղիկն համբակի. Պիտ.: *Բնութեանն ամենայն համբակաց ջերմագոյն գոլով՝ հանդարտութիւն բերել ոչ կարէ. Պղատ. օրին. ՟Բ: *Զհամբակս, եւ զերիտասարդ աղջկունս. անդ. ՟Ը: *Սոկրատէս զհամբակսն յորդորէր յիմաստասիրութիւն. Նոննոս.: *Յիւրմէն ծնեալ համբակ: Առաքինասէր ծնողաց համբակ: Առ ծնօղս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն: Դիոգենէս համբակ տեսանելով ստահակեալ՝ զմանկածուն տանջեաց: Արհեստասէր համբակաց (ուսումնակցաց). Պիտ.: *Անտիոքացի համբակն ղուկաս. Նար. առաք.: *Կատարեցաւ բանըն չափեալ՝ ʼի համբակէ նըւաստացեալ. Շ. վիպ.: *Չէ՛ պարտ համբակ քեզ ծիծաղիլ, այլ թէ հարկիս՝ միայն ժպտիլ. Կրպտ. ոտ.: *Ո՛վ մանուկ, համբակ ես. յառաջելով ժամանակս արասցէ զքսզ բազում ինչ յայժմիկ թուեցելոցդ քեզ փոփոխեալ, եւ առ ներհակսն դարձեալ. Պղատ. օրին. ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՀԱՄԲԱԿ" в других словарях:

  • ԱՄԲ — ( ) NBH 1 0053 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՄՊ հանդերձ բարդութեամբք իւրովք. զի Բ զկնի Մ տառի՝ մեղմ հնչի որպէս պ: Իսկ ԱՄԲԱԿ. Նար. երգ. Տ. ՀԱՄԲԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԱԿԵՐՏ — (ի, աց.) NBH 1 0257 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c գ. պ. թ. շակիրտ, շայըրտ. պր. շաքէրի. μαθητής discipulus, auditor, alumnus, sequax Համբակ. սան յուսման. նորուս. դեռակիրթ. եւ Հետեւօղ վարդապետութեան ուրուք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԽՐԱՏ — ( ) NBH 1 0323 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Խրատեալ ՅԱտուածոյ. աստուածուսոյց. *Աստուածախրատ համբակ. Սկեւռ. լմբ.: *Աստուածախրատ էր այրն. Ոսկ. լուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԳԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0337 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ὁξυωπής acutum cernens Տ. ՍՐԱՏԵՍ *Տեսանելիք արագատես. Ճ. ՟Ա.: *Մտաց արագատես աչօքն. Փիլ. ի ՟գ. մանկ.: *Ըստ հասակիդ քո արագատե՛ս ես. քանզի համբակ գոլով ամենայն մարդ՝ զայսպիսիս աղօտագոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲԱՆԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 0341 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c գ. πρύτανης administrator, ὐπουργός minister, προαγωγός perductor, ἁκόλοωθος pedissequus, ὐπήκοος subditus Յարբունս հասել սպասաւոր ժիր. որ եւ կոչի մանուկ, պատանեակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԴԷՏ — ( ) NBH 1 403 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. Դիտօղ զբազումս, կամ բազմօք. քաջ նկատօղ. յստակահայեաց. սրատես. *Ճառագայթ ասէ արեգական, համբակ բազմադէտ, մի՛ տար զքեզ թոյլ մարմնային աչաց. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Ղամբարափայլ ծագեա՛ յաւէտ, զինչ զարեգակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՌԱԿԻՐԹ — (կրթի, ից.) NBH 1 0610 Chronological Sequence: 9c ա. Նորակիրթ. համբակ. *Դեռակրթիցն եւ նորածնելոցն աւազանին լուսով կարեւոր ժաման վարկանի. Համամ առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՌԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 1 0610 Chronological Sequence: Unknown date ա. Նորամուտ. համբակ. բանի մը մէջ նոր մտած. *Զի մի՛ առաւելիցիմ ի պատիւ (կամ առաւել իցէ իմ պատիւ) քան զայնոսիկ որ դեռամուտք իցեն. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՌԱՎԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0610 Chronological Sequence: Unknown date ա. Նորավարժ. համբակ, եւ որ ինչ ա՛նկ է նմին. *Կրկնեսցուք զդեռավարժ բանից մերոց ընթացս. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՌԸՆՏԻՐ — ( ) NBH 1 0610 Chronological Sequence: 8c ա. τυρόν tyro, novellus Նորընտիր. համբակ ի զինուորութեան. նորեկ. նորակարգ. նորակերտ. եւ յն. բառիւ, տիւռիոն, տիւռոն: Նիւս. թէոդոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»